PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 38 | 4 |

Tytuł artykułu

Suplementy diety - ocena i kwalifikacja

Autorzy

Warianty tytułu

EN
Food supplements - assessment and qualification

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Suplementy diety są to środki spożywcze mające na celu uzupełnienie normalnej diety, będące skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny. Przepisy polskie dostosowane do przepisów Unii Europejskiej szczegółowo regulują kwestie dotyczące witamin i składników mineralnych, jakie można stosować do suplementów diety. Natomiast brak jest zarówno w kraju, jak i w Unii Europejskiej wymagań dotyczących maksymalnych poziomów witamin i składników mineralnych oraz innych składników, w tym składników roślinnych. Składniki suplementów diety oraz ich dawki, a także przeznaczenie produktu, prezentacja, w tym oświadczenia zdrowotne są bardzo ważnymi elementami oceny i kwalifikacji produktów. Należy pamiętać, iż środkom spożywczym nie można przypisywać właściwości zapobiegania lub leczenia chorób. Każdy produkt powinien być oceniany indywidualnie biorąc pod uwagę ogół cech dotyczących składu, przeznaczenia i prezentacji.
EN
“Food supplements” means foodstuffs the purpose of which is to supplement the normal diet and which are concentrated sources of nutrients or other substances with a nutritional or physiological effect. The Polish legal regulations have been harmonized with the European Union law. There are no particular requirements concerning the maximum levels of vitamins, minerals and other ingredients in food supplements. The ingredients of food supplements and their daily doses, as well as the purpose of use and health claims are very important for assessment and classification of the product. It is necessary to remember, that food information shall not attribute to any food the property of preventing, treating or curing a human disease, nor refer to such properties. Every product should be assessed case by case by taking into account all aspects relating to the composition, purpose of use and presentation.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

38

Numer

4

Opis fizyczny

s.284-294,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Zakład Żywności i Suplementów Diety, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, Warszawa
autor

Bibliografia

 • 1. Bjelaković G., Nikolova D., Gluud L., et al.: Mortality in randomized trials of antioxidant supplement for primary and secondary prevention. J. Am. Med. Assoc., 2007, 297, 8, 842-845.-
 • 1a. Brzozowska A., Olędzka A.: Suplementacja jako droga do poprawy stanu odżywienia i stanu zdrowia ludności. Żywienie człowieka a zdrowie publiczne, (red.) J. Gawęcki, W. Roszkowski. Warszawa, PWN, 2009.
 • 2. Commission Regulation (EC) No 1170/2009 of 30 November 2009 amending Directive 2002/46/ EC of the European Parliament and of Council and Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council as regards the lists of vitamin and minerals and their forms that can be added to foods, including food supplements OJ L L 314, 1.12.2009, p. 36-42.-
 • 3. Commission Directive 2008/100/EC of 28 October 2008 amending Council Directive 90/496/EEC on nutrition labelling for foodstuffs as regards recommended daily allowances, energy conversion factors and definitions, OJ L 285, 29.10.2008, p. 9-12.-
 • 4. Commission Regulation (EU) No 1161/2011 of 14 November 2011 amending Directive 2002/46/EC of the European Parliament and of the Council, Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EC) No 953/2009 as regards the lists of mineral substances that can be added to foods OJ L 296, 15.11.2011, p. 29-30.-
 • 5. Directive 2002/46/EC of the European Parliament and of the Council of 10 June 2002 on the approximation of the laws of the Member States relating to food supplements OJ L 183, 12.7.2002, p. 51-57.-
 • 6. Gerting H.: Suplementy diety - czas na zmiany. Now. Lek., 2008, 77, 3, 236-238.-
 • 6a. Hamułka J., Wawrzyniak A., Zielińska U.: Ocena spożycia folianów, witaminy B12 i żelaza u kobiet w ciąży. Żyw. Człow. Metab., 2003, 30, 11-20.-
 • 7. Homeostasis, a model to distinguish between foods (including food supplements) and medicinal products. Council of Europe, Public Health Committee (Partial Agreement), Committee of Experts on Nutrition, Food and Consumer Health (Partial Agreement), 7.02.2008.-
 • 8. Jarosz M., Dzieniszewski J.: Uważaj, co jesz, gdy zażywasz leki. Interakcje między żywnością, suplementami diety a lekami. Warszawa, Wyd. Lek. PZWL, 2007.-
 • 9. Jarosz M, Bułhak-Jachymczyk B. (red.): Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Warszawa, Wyd. Lek. PZWL, 2008.-
 • 10. Jarosz M., Stoś K.: Suplementy diety - korzyści i zagrożenia. W: Praktyczny Podręcznik Dietetyki. Red. M. Jarosz. Warszawa, IŻŻ, 2010.
 • 10a. Jarosz M., Wierzejska R.: Suplementacja kwasem foliowym diet kobiet ciężarnych. Żyw. Człow. Metab., 2007, 5, 12-17.-
 • 11. Orientation paper on the setting of maximum and minimum amounts for vitamins and minerals in foodstuffs, Document prepared by Directorate-General Health and Consumer Protection, 2007.-
 • 12. Przewodnik Naukowo-Techniczny dotyczący przygotowania i przedstawiania wniosku o udzielenie zezwolenia na oświadczenie zdrowotne. Journal EFSA 2007 530, 1-44.-
 • 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety Dz. U. z 2007 nr 196 poz. 1425 ze zm.-
 • 14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzonych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii. Dz.U. 2011 nr 80 poz. 437.-
 • 15. Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on nutrition and health claims made on foods OJ L 404, 30.12.2006 (Corrigendum to Regulation OJ L 12, 18.1.2007, p. 3-18).-
 • 16. Scientific opinion. Guidance on safety assessment of botanicals and botanical preparations intended for use as ingredients in food supplements. EFSA Scientific Committee. EFSA Journal 2009, 7, 9, 1249.-
 • 17. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ze zm. Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225.-
 • 18. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ze zm. Dz.U. 2001 Nr 126 poz. 1381.

Uwagi

Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-27e75b15-197a-45d6-b693-b7ba1d372ddb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.