PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 1 |
Tytuł artykułu

Wielkość i nierównomierność poboru wody przez pojedyncze gospodarstwa wiejskie

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Quantity and irregularity of water intake by individual rural households
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy zaprezentowano wyniki bezpośrednich badań zużycia wody prowadzonych w ciągu jednego roku w dwóch gospodarstwach wiejskich, znajdujących się na terenie Włostowic i Stanisławic w województwie małopolskim. Pierwsze z analizowanych gospodarstw miało typowo rolniczy charakter, drugie zaś – charakter miejski. Przeprowadzona analiza wielkości zużycia wody wykazała niższe zużycie wody w gospodarstwie rolniczym, w porównaniu do gospodarstwa o charakterze miejskim. Średnie zużycie wody na przeliczeniowego mieszkańca w tym gospodarstwie wyniosło 86,1 dm3·PM-1·d-1, natomiast w gospodarstwie w Stanisławicach – 129,9 dm3·PM-1·d-1. Stwierdzona nierównomierność poboru wody potwierdziła występowanie tzw. cyklu tygodniowego. Największe zużycie wody w obu gospodarstwach odnotowano w sobotę, a najniższe we wtorek. W przypadku gospodarstwa rolnego zaobserwowano w każdym miesiącu występowanie dwóch szczytów poboru wody: porannego i wieczornego. W gospodarstwie w Stanisławicach ich wyodrębnienie było niemożliwe. Analiza nierównomierności dobowego zużycia wody dla całego okresu badań wykazała, że wartości Nd dla obydwu analizowanych gospodarstw były bardzo zbliżone i wyniosły ok. 3,5. Z kolei obliczony współczynnik nierównomierności godzinowej w gospodarstwie we Włostowicach wyniósł 2,3 natomiast w Stanisławicach 8,9. Duży wpływ na nierównomierność zużycia wody w gospodarstwach wiejskich miało występowanie tzw. celów dodatkowych. W przypadku analizowanych gospodarstw, do celów tych zaliczono: chów zwierząt gospodarskich, podlewanie zieleńców i upraw oraz mycie samochodów.
EN
The paper presents results of direct investigations of water consumption conducted for the period of one year in two rural households in the villages of Włostowice and Stanisławice in the malopolskie province. The first analyzed household had a typically farmer character, whereas the second one was a typical urban household. Both household used exclusively tap water, discharged their domestic sewage into the combined sewer system and were characterized by similar standard furnishing in water supply and sewage disposal appliances. The conducted analysis of water consumption rate revealed lower water consumption by a rural household in comparison with the other of urban character, despite the fact that the first consisted of a higher number of inhabitants and was running plant and animal production. Mean water consumption per convertible inhabitant over the whole period of investigations in this household was 86.1dm3· PM-1·d-1, whereas at Stanisławice household it amounted to 129.91dm3· PM-1·d-1. Irregularity of water intake confirmed so called weakly cycle. The largest water consumption by both households was registered on Saturday and the lowest on Tuesday. On all days of the week, except Tuesday, water consumption by the household in Stanisławice was the higher than by the Włostowice household. Two peaks in water intake: morning and evening were registered for the Włostowice household in each month. In all months, except September and December the morning peak was characterized by a higher hourly water consumption than the evening one. In the household in Stanisławice it proved impossible to identify peaks for water intake. Analysis of irregularity of daily water consumption for the whole period of research revealed that Nd values for both analyzed households were very similar, i.e. 3.56 and 3.49. A most diversified hourly irregularity of water consumption was observed in both households during the investigated period. Hourly irregularity coefficient computed for the day with maximum water consumption was 2.3 for the household in Włostowice and 8.9 in Stansiławice. So called additional purposes have a considerable influence on irregularity of water consumption in rural households. In the case of analyzed households additional purposes comprised: farm animal husbandry, lawn and crop watering and car washing.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
1
Opis fizyczny
s.125-136,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Zaopatrzenia Osiedli w Wodę i Kanalizacji, Akademia Rolnicza w Krakowie, al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
autor
Bibliografia
  • Bergel T. Objętość ścieków odprowadzanych z gospodarstw wiejskich do kanalizacji w zależności od struktury zużycia wody wodociągowej. Rozprawa doktorska (maszynopis), AR w Krakowie, 2005.
  • Błażejewski R. Kanalizacja wsi. PZITS, Poznań 2003.
  • Bugajski P., Kaczor G. Struktura zużycia zimnej i ciepłej wody w gospodarstwie jednorodzinnym. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2/2005, PAN Oddział w Krakowie, Kraków 2005, s. 17–26.
  • Dębowski P. Nierównomierność poboru wody i odpływu ścieków z gospodarstw wiejskich wybranych wsi województwa małopolskiego. Maszynopis, AR Kraków, 2006.
  • Pawełek J., Bergel T. Wybrane ekologiczne aspekty struktury użycia wody w gospodarstwach wiejskich. Inżynieria Rolnicza 3/2002, PAN, 2002, s. 253–265.
  • Pawełek J., Kaczor G. Analiza dobowego zużycia wody w wieloleciu w wybranym gospodarstwie. Inżynieria Środowiska z. 26, Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, 420, Kraków 2005, s. 253–263.
  • Pawełek J., Kaczor G. Jednostkowe zużycie wody w gospodarstwie domowym w 8-letnim okresie obserwacji. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2/1/2006, PAN Oddział w Krakowie, Kraków 2006, s. 159–170.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. z dn. 31.01.2002 r.).
  • Zarządzenie nr 1 Ministra Rolnictwa z dn. 5.01.1966 r. w sprawie wytycznych do obliczeń zapotrzebowania na wodę w wiejskich jednostkach osadniczych (Dz.Bud. nr 3 z 1967 r., poz. 13).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-27d0b9ff-31f6-4917-9d42-fde7a65ca0e6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.