PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 65 | 1 |

Tytuł artykułu

Nitrates and nitrites in selected vegetables purchased at supermarkets in Siedlce, Poland

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Background. Vegetables constitute a vital part of the human diet, being the main source of minerals, vitamins, dietary fibre and phytochemicals. They however, also contain nitrates and nitrites, which adversely affect human health. Objective. To determine nitrate and nitrite content in selected vegetables purchased at supermarket chains in Siedlce and to assess their impact on consumer health. Material and methods. Vegetable samples were purchased from local supermarkets in Siedlce, town situated in the Mazovian province (Voivodeship) of Poland. These consisted of 116 samples of nine vegetables types including butterhead and iceberg lettuce, beetroot, white cabbage, carrot, cucumber, radish, tomato and potato collected between April and September 2011. Concentrations of nitrate and nitrite were determined by standard colorimetric methods used in Poland, with results expressed as mg per kg fresh weight of vegetables. Results. Nitrate concentrations varied between 10 mg∙kg-1 to 4800 mg∙kg-1. The highest mean nitrate concentrations were found in radishes (2132 mg∙kg-1), butterhead lettuce (1725 mg∙kg-1), beetroots (1306 mg∙kg-1) and iceberg lettuce (890 mg∙kg-1), whereas the lowest were found in cucumber (32 mg∙kg-1) and tomato (35 mg∙kg-1). Nitrite levels were also variable; the highest concentrations measured were in beetroot (mean 9.19 mg∙kg-1) whilst much smaller amounts were present in carrot, cucumbers, iceberg lettuce, white cabbage, tomatoes and potatoes. The daily adult consumption of 100 g amounts of the studied vegetables were found not exceed the ADI for both nitrates and nitrites. Conclusions. Findings indicated the need for monitoring nitrate and nitrite content in radishes, butterhead lettuce and beetroot due to consumer health concerns.
PL
Wprowadzenie. Warzywa zajmują ważne miejsce w diecie człowieka, ponieważ są głównym źródłem minerałów, witamin, błonnika pokarmowego i substancji fitochemicznych. Warzywa są także źródłem azotanów(V) i azotanów(III), które mogą wpływać negatywnie na zdrowie człowieka. Cel. Celem badań było określenie zawartości azotanów(V) i azotanów(III) w wybranych warzywach zakupionych w sieci handlowej na terenie Siedlec. Materiał i metody. Warzywa zakupiono w lokalnych supermarketach w Siedlcach (woj. Mazowieckie). Przebadano 116 próbek dziewięciu gatunków warzyw takich jak: sałata masłowa i lodowa, burak ćwikłowy, kapusta biała głowiasta, marchew, ogórek, rzodkiewka, pomidor i ziemniak w okresie od kwietnia do września 2011 roku. Azotany(V) i azotany(III) w warzywach oznaczono metodą kolorymetryczną zgodnie z Polską Normą. Wyniki podano w mg∙kg-1 świeżej masy warzyw. Wyniki. Zawartość azotanów(V) w badanych warzywach wahała się od 10 mg∙kg-1 do 4800 mg∙kg-1. Największą średnią zawartość azotanów(V) stwierdzono w rzodkiewce (2132 mg∙kg-1) i w sałacie masłowej (1725 mg∙kg-1) . Znaczne ilości azotanów odnotowano także w buraku ćwikłowym (1306 mg∙kg-1) i w sałacie lodowej (890 mg∙kg-1) . Najmniejszą średnią zawartość azotanów(V) stwierdzono w ogórkach (32 mg∙kg-1) oraz w pomidorach (35 mg∙kg-1) . Zawartość azotanów (III) w badanych warzywach była zróżnicowana. Największą zawartość azotanów(III) odnotowano w buraku ćwikłowym (średnio 9.19 mg∙kg-1), a znacznie mniejsze w marchwi, ogórkach, sałacie lodowej, kapuście głowiastej białej, pomidorach i ziemniakach. Spożycie po 100 g dziennie badanych warzyw przez osobę dorosłą dostarcza azotany(V) i azotany(III) w ilości nieprzekraczającej wartość ADI. Wnioski. Otrzymane wyniki wskazują na potrzebę monitoringu zawartości azotanów(V) i azotanów(III) w rzodkiewce, sałacie masłowej i buraku ćwikłowym w trosce o ochronę zdrowia konsumenta.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

65

Numer

1

Opis fizyczny

p.15-20,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Ecology and Environmental Protection, Siedlce University of Natural Science and Humanities, B.Prus Street 12, 08-110 Siedlce, Poland
autor
 • Department of Vegetable Crops, Siedlce University of Natural Science and Humanities, Siedlce, Poland
autor
 • Department of Ecology and Department of Ecology and Environmental Protection, Siedlce University of Natural Science and Humanities, B.Prus Street 12, 08-110 Siedlce, Poland

Bibliografia

 • 1. Correia M., Barroso A., Barroso M.F., Soares D., Oliveira M.B.P.P., Delerue-Matos C.: Contribution of different vegetables types to exogenous nitrate and nitrite exposure. Food Chem 2010; 120:960-966. DOI: 10.1016/j. foodchem.2009.11.030.
 • 2. Czech A., Rusinek E.: The heavy metals, nitrates and nitrites content in the selected vegetables from Lublin area. Rocz Panstw Zakl Hig 2005;56(3):229-236 (in Polish).
 • 3. Dias J.S.: Nutritional quality and health benefits of vegetables: a revive. Food Nutrion Sci 2012; 3:1354-1374. DOI: 10.4236/fns.2012.310179.
 • 4. Du ST., Zhang YS., Lin XY. : Accumulation of nitrate in vegetables and its possible implications to human health. Agric Sci China 2007;6(10):1246-1255. DOI: 10.1016/S1671-2927(07)60169-2.
 • 5. Dymowska-Malesa M., Radzymińska M., Smoczyński S.S.: Content of nitrates (V) and nitrites (III) in some vegetables grow in the region of Warmia and Mazury. Rocz Panstw Zakl Hig 2006; 57(2):125-131(in Polish).
 • 6. Commission Regulation (EC) No. 1258/2011 of 2 December 2011 amending Regulation (EC) No. 1881/2006 as regards maximum levels for nitrates in foodstuffs. Off J Eur Union L 320/15, 3.12.2011. Available from: http://www.fsai.ie/uploadedFiles/Reg1258_2011.pdf (28. 05.2013).
 • 7. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)/ Word Health Organization (WHO). 2003. Nitrate (and potential endogenous formation of N-nitroso compounds). In: Safety evaluation of certain food additives and contaminants. Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) WHO Food Additives Ser.50. Geneva. Available from: http://www.inchem.org/ documents/jecefa/jecmono/v50je06.htm (27. 05. 2013) .
 • 8. Gajda-Wyrębek J., Jarecka J., Kuźma K., Mirkowska M.: Nitrate content in lettuce and spinach in Poland 2007- 2008. Bromat Chem Toksykol 2009;42(3):519-524 (in Polish).
 • 9. Gajewska M., Czajkowska A., Bartodziejska B.: The content of nitrates (III) and (V) in selected vegetables on the detail sale in Lodz region. Ochr Środ Zasob Natur 2009;40:388-395 (in Polish).
 • 10. Grudzińska M., Zgórska K.: Effect of preliminary and thermal processing on the content of nitrate in vegetables. Rocz Ochr Środ 2005;7:233-241(in Polish).
 • 11. Hord N.G., Tang Y., Bryan N.S.: Food sources of nitrates: the physiologic context for potential health benefits. Am J Clin Nutr 2009;90:1-10.DOI: 10.3945/ajcn.2008.27131.
 • 12. Lachman J., Pivec V., Orsak M.: Ascorbate-nitrate index as a factor characterizing the quality of vegetables. Chem List 1997;91(9):708-709.
 • 13. Majkowska−Gadomska J., Arcichowska K., Wierzbicka B.: Nitrate content of the edible parts of vegetables and spice plants. Acta Sci Pol, Hortorum Cultus 2009;8(3):25- 35.
 • 14. Menard C., Heraud F., Volatier J.L., Leblanc J.C.: Assessment of dietary exposure of nitrate and nitrite in France. Food Addit Contam 2008;25(8):971-988. DOI:10.1080/02652030801946561
 • 15. Mor F., Sahindokuyucu F., Erdogan N.: Nitrate and nitrite contents of some vegetables consumed in South Province of Turkay. Agric J 2010;5(3):142-145. DOI:10.3923/ aj.2010.142.145.
 • 16. Murawa D., Banaszkiewicz T., Majewska E., Błaszczuk B., Sulima J.: Nitrate and nitrite content in selected vegetables and potatoes commercially available in Olsztyn. Bromat Chem Toksykol 2008;41(1):67-7 (in Polish).
 • 17. Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission to perform a scientific risk assessment on nitrate in vegetables. EFSA Journal 2008;689:1-79. Available from: www.efsa.europa. eu/EFSA/Scientific_Opinion/ contam_ej_689_nitrate_en.pdf (28. 05. 2013).
 • 18. Polish standard PN−92/A−75112: Fruit and vegetable products. Determination of nitrites and nitrates content (in Polish).
 • 19. Santamaria P., Elia A., Serio F., Todaro E.: A survey of nitrate and oxalate content in fresh vegetables. J Sci Food Agric 1999; 79:1882-1888. DOI: 10.1002/(SICI)1097-0010(199910)79:13<1882::AID-JSFA450>3.0.CO;2-D.
 • 20. Santamaria P.: Nitrate in vegetables: Toxicity, content, intake and EC regulation (revive). J Sci Food Agric 2006;86:10-17. DOI: 10.1002/jsfa.2351.
 • 21. Smoczyński S.S. Skibniewska K.A.: Nitrates and nitrites as a hygienic problem of food quality. Zesz Prob Post Nauk Rol 1996;440:361-365 (in Polish).
 • 22. Tamme T., Reinik M., Roasto M., Jukham K., Tenno T., Kiis A.: Nitrates and nitrites in vegetables and vegetable- based products and their intakes by the Estonian population. Addit Contam 2006;23(4):355-361. DOI: 10.1080/02652030500482363.
 • 23. Tietze M., Burghard A., Brągiel P., Mac J.: Content of nitrosamines in foodstuff. Annales UMCS w Lublinie, Sec. EE 2007;25(1):71-77 (in Polish).
 • 24. Wadas W., Jabłońska-Ceglarek R., Kosterna E.: The nitrates content in early potato tubers depending on growing conditions. EJPAU, Horiculture 2005;8(1), Available from: http://www.ejpau.media.pl/ (27. 05. 2013).
 • 25. Wawrzyniak A., Kwiatkowska S., Gronowska-Senger A.: Nitrates and nitrites and total protein content in selected vegetables from conventional and ecological cultivations. Rocz Panstw Zakl Hig 1997;48(2):179-186 (in Polish).
 • 26. Wawrzyniak A., Hamułka J., Pankowska I.: Evaluation of nitrates and nitrites food intake in the student group. Rocz Panstw Zakl Hig 2010; 61(4): 367-372 (in Polish).
 • 27. Wojciechowska R.: . Nitrate accumulation and the quality of garden products. Wyd. Coperite, Kraków 2005; 21-27 (in Polish). Available from: http://ww.fundacja. ogr.ar.krakow.pl/pdf/R.Wojciechowska_21-27.pdf (16. 05. 2013).
 • 28. Wojciechowska R., Smoleń S., Przybyło J.: The content of nitrates in various edible parts of selected vegetable species. Zesz Nauk AR w Krakowie 2000;71:205-208 (in Polish).
 • 29. Wołejko E., Dec D., Piekut J., Kubicka H., Żylińska B., Matusiewicz M.: Content of nitrates and nitrites in chosen vegetables planted in allotments. Ochr Środ Zasob Natur 2008;35/36:255-259 (in Polish).
 • 30. Wójcik-Stopczyńska B., Grzeszczuk M., Jakubowska B.: The content of some nutrients and potentially harmful components in edible potatoes purchased in the retail network. Rocz Panstw Zakl Hig 2012;63(2):207-2012(in Polish).
 • 31. Zhou Z.-Y., Wang M.-J., Wang J.-S.: Nitrate and nitrite contamination in vegetables in China, Food Rev Int 2000;16:61-76. DOI: 10_1081/FRI-100100282.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-27c0b49a-3b15-4580-9b43-6d5d23c17268
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.