PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2018 | 64 | 4 t.2 |

Tytuł artykułu

The maturity progression of new product development process in the context of security and new product success

Autorzy

Warianty tytułu

PL
Progresja dojrzałości procesu rozwoju nowego produktu w kontekście bezpieczeństwa i sukcesu nowego produktu
RU
Progressija zrelosti processa razvitija novogo produkta v kontekste bezopasnosti i uspekha novogo produkta

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Scientific and empirical studies reveal that despite the implementation of new product development best practices, there are still many projects that fail within the framework of new product strategy. It means that costs are incurred by many stakeholders making up a specific network of relations, and not just enterprise. The conditions, under which companies operate, also affect strategic marketing and operational activities of the organisation. It is therefore no surprise that identifying and managing NPD have become increasingly important issues in the product innovation literature and practice. The main purpose of this conceptual article is to show interrelations between the level of the maturity progression of the new product development process (maturity growth of NPDP) and the level of security and success of a new product in the market. The article is to propose the conception of measuring the level of maturity progression of the new product development process in the context of its safety and success as well as managerial implications of the proposed measurement conception.
PL
Badania naukowe i empiryczne pokazują, że mimo wdrożenia nowych, najlepszych praktyk w zakresie opracowywania produktów, wiele projektów wciąż zawodzi w ramach strategii nowego produktu. Oznacza to, że koszty są ponoszone przez wiele podmiotów tworzących określoną sieć relacji, a nie tylko przedsiębiorstwo. Warunki, w jakich działają firmy, mają również wpływ na marketing strategiczny i działania operacyjne organizacji. Nic więc dziwnego, że identyfikacja i zarządzanie rozwojem nowego produktu stają się coraz ważniejszymi kwestiami w literaturze i praktyce dotyczącej innowacyjności produktów. Głównym celem artykułu koncepcyjnego jest pokazanie wzajemnych zależności między poziomem progresji dojrzałości procesu rozwoju nowego produktu (dojrzałość PRNP) a poziomem bezpieczeństwa i powodzenia nowego produktu na rynku. Zaprezentowano koncepcję pomiaru progresji dojrzałości procesu opracowywania nowego produktu w kontekście bezpieczeństwa i sukcesów oraz wskazano implikacje menadżerskie proponowanej koncepcji pomiaru.
RU
Научные и эмпирические исследования показывают, что несмотря на внедрение новых передовых практик в области разработки продуктов, многие проекты по-прежнему разочаровывают в рамках стратегии нового продукта. Это обозначает, что издержки несут многие субъекты, создающие определенную сеть отношений, а не только предприятие. Условия, в каких действуют фирмы, тоже оказывают влияние на стратегический маркетинг и оперативные действия организации. Неудивительно, что выявление и управление развитием нового продукта становятся все более важными вопросами в литературе и практике, касающейся инновационности продуктов. Основная цель этой концептуальной статьи - показать взаимозависимости между уровнем прогрессии зрелости процесса развития нового продукта (зрелость ПРНП) и уровнем безопасности и успеха нового продукта на рынке. Здесь представляют концепцию измерения прогрессии зрелости процесса разработки нового продукта в контексте безопасности и успехов, а также указывают менеджерские импликации предлагаемой концепции измерения.

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

64

Numer

Opis fizyczny

p.307-318,fig.,ref.

Twórcy

 • Poznan University of Economics, Al.Niepodleglosci 10, 61-875 Poznan, Poland

Bibliografia

 • Chrapko M. (2010), CMMI: Doskonalenie procesów w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Choi H. G., Ahn J. O. (2010), Risk analysis models and risk degree determination in new product development: A case study, “Journal of Engineering and Technology Management”, No. 27(1). Cooper R. G. (1993), Winning at New Products, Addison Wesley, Reading.
 • Cooper R. G. (2002), Winning at New Products. Accelerating the Process from Idea to Lunch, ed. 3 Adddison-Wesley Publishinig Company, Reading.
 • Cooper R. G., Edgett S. J. (2008), Maximizing productivity in product innovation, “Research Technology Management”, March 1.
 • Cooper R. G., Edgett, S. J. (2013), Benchmarking Best Practices Performance Results and the Role of Senior Management, Product Development Institute Inc., http://www.stage-gate.com/downloads/wp/wp_32.pdf [access: 09.12.2017].
 • Crawford C. M. (1979), New product failure rates - Facts and Fallicies, “Research Management”, September.
 • Cygan Z. (2013), Metody i modele zarządzania w warunkach społeczeństwa wiedzy, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, Warszawa.
 • Griffin A. (1997), PDMA Research on New Product Development Practices: Updating trends and benchmarking best practices, „Journal of Product Innovation Management”, No. 14(6).
 • Gordon M., Musso Ch., Rebentisch E., Gupta N. (2009), The Path to Developing Successful New Products. MIT Sloan Management Review Press.
 • Husig S., Kohn S., Poskela J. (2005), The Role of Process Formalization in the early Phases of the Innovation Process, 12th Int. Prod. Development Conf. Copenhagen.
 • Karniel A., Reich Y. (2011), Managing the Dynamics of New Product Development Processes. A New Product Lifecycle Management Paradigm, Springer.
 • Kim J., Wilemon D. (2002), Sources and assessment of complexity in NPD projects, “R&D Management”, No. 33(1).
 • Koen P. A. (2004), The Fuzzy Front End for Incremental, Platform, and Breakthrough Products, PDMA Handbook of New Product Development, 2nd Ed.
 • Kunasz M. (2010), Zarządzanie procesami, Volumina, Szczecin.
 • Merrit G., Smith P.G. (2010), Using a risk model to build development team consensus, “Project Management Innovations”, Vol. 6, Iss. 4.
 • Mu J., Thomas E., Peng G., Di Benedetto A. (2017), Strategic orientation and new product development performance: The role of networking capability and networking ability, “Industrial Marketing Management”, Vol. 64.
 • Pickshaus T., Kandt A., Hesse S., Fleischer K., Schmitt R. (2016), A Holistic Approach to Risk Oriented Lifecycle Engineering: Assessing Lifecycle Risks in Early Phases, “Procedia CIRP”, Vol. 48.
 • Rutkowski I. P. (2016), Metody innowacji produktu : macierzowo-sieciowe metody pomiaru dojrzałości procesu innowacji produktu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Rutkowski I. P., (2015) Dojrzałość a poziom bezpieczeństwa i ryzyka w procesie innowacji produktu - podejście modelowe, „Marketing i Rynek”, nr 9.
 • SCAMPI Upgrade Team. Appraisal Requirements for CMMI (2011), Version 1.2 (ARC, VI .3) (CMU/SEI-2011-TR-001), Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, Pittsburgh.
 • Skorupka D., Kuchta D., Górski M. (2012), Zarządzanie ryzykiem w projekcie, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia Generała Tadeusza Kościuszki.
 • Skrzypek E., Hofman M. (2010), Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Stevens G. A. Burley J. (1997), 3000 raw Ideas = 1 Commercial Success, “Research Technology Management”, May-June.
 • The PDMA Glossary for New Product Development (2012), Product Development & Management Association. 2012.
 • Trott P. (2011), Innovation Management and New Product Development, Prentice Hall, Pearson Education, Harlow.
 • Ullman D. G. (2009), The Mechanical Design Process, Mc Graw-Hill, London.
 • Urbanowska-Sojkin E. (red.) (2013), Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa.
 • Urbanowska-Sojkin E. (2012), Ryzyko w procesie wyborów strategicznych przedsiębiorstwa, „Organizacja i Zarządzanie”, nr 1A/149.
 • Walker R. (2013), Winning with Risk Management, World Scientific Publishing, Hackensack.
 • Wheelwright S. C., Clark C. B. (1992), Revolutionizing Product Development, The Free Press, New York.
 • Wu D. D., Kefan X., Gang C., Ping G. (2010), A Risk Analysis Model in Concurrent Engineering Product Development, “Risk Analysis”, Vol. 30, No. 9.
 • Wróblewski D. (red.) (2015), Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych technik, Wydawnictwo CNBOP-PIB - NCBiR, Józefów.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-27acb0b0-2420-4a86-b30b-c6d50b3a10ca
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.