PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1988 | 366 |

Tytuł artykułu

Próba określenia wierności plonowania zagranicznych odmian życicy trwałej w przyrodniczych warunkach Polski

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

RU
Popytka opredelenija nadezhnosti urozhaev zarubezhnykh sortov plevela mnogoletnego v prirodnykh uslovijakh Pol'shi
EN
Attempt of determination of the yield stability of foreign perennial ryegrass varieties under Poland's climatic conditions

Języki publikacji

PL

Abstrakty

RU
На основании двух серий пятилетних опытов проведенных в 1978- -1979 гг. в Кохцицах на Малопольской возвышенности и в Новавесь Уй ска в засушливых условиях Велькопольской низменности предпринимали попытку определения надежности урожаев некоторых зарубежных сортов и отечественного стандартного сорта (Арка) плевела многолетнего. Исследования касались только сенокосного пользования на протяжении 4- летнего периода. Значения показателя надежности урожаев полученные на основании величины урожаев сухого вещества в двух крайних годах пользования (первый и четвертый год) показали различия в межсортовых признаках. Взаимозависимость признака надежности урожаев плевела многолетнего со средовыми условиями была четкой. Точное определение этой взаимозависимости нуждается, однако, в длительных наблюдениях. Предлагаемый метод определения стабильности с помощью показателя надежности урожаев несложный и легкий в выполнении, однако при умелой интерпретации в сочетании с величиной урожая. Надежность урожая облегчает определение сельскохозяйственно-пользовательной харак теристики сортов, а также позволяет проводить более эффективную чем до сих пор оценку пригодности зарубежных сортов для природных условий Польши.
EN
An attempt of determination of the yield stability of some foreign varieties and the inland standard variety of Arka of perennial ryegrass was undertaken basing on results of two series of 5-year experiments carried out in 1978-1979 at Kochcice on the Małopolska Upland and at Nowawieś Ujska under drought conditions of the Wielkopolska Lowland. The varieties tested were utilized as mown mea dows for four years. Values of the yield stability index determined on the basis of dry matter yields in two extreme utilization years (the first and the fourth year) proved differentiation of intervarietal traits. The relationship between the ryegrass yield stability traits and site conditions occurred quite distinctly. However, for an exact determination of the above relationship long-term observations are required. The proposed yield stability determination method using the yielding stability index is simple and easy for application, still at a competent interpretation in connection with the yielding level. The yielding stability facilitates the agricultural and useful characteristics of particular varieties and enables to estimate more correctly the suitability of foreign varieties for the Poland's conditions.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

366

Opis fizyczny

s.143-148,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, Słupia Wielka
autor
 • Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Nowej Wsi Ujskiej

Bibliografia

 • 1. Camlin M. S., Stewart R. H.: The assessment of persistence and its application to the evaluation of early perennial ryegrass cultivars. J. Brit. Grassld. Soc., 31, 1, 1976.
 • 2. Domański P.: Rozkład plonu jako cecha odmianowa traw pastewnych. Hod. Rośl. Aklim., 2, 29-32, 1980.
 • 3. Domański P.: Zmienność plonowania odmian traw pastewnych w okresie wegetacji i w kolejnych latach użytkowania na terenie Polski (praca doktorska). Wiad. Odm., 1/12, 1984.
 • 4. Domański P., Martyniak J.: Badania pastwiskowych odmian traw w Polsce. Mat. Sem. IMUZ, Falenty, 17, 51-62, 1982.
 • 5. Elliot J. G.: Grassland - renovate or reseed. Technical Leaflet, ARC Weed Research Organisation, Oxford, 13, 1979.
 • 6. Kroehnke R.: Wykształcanie się zbiorowisk pastwiskowych regionu chodzieskiego w zależności od zabiegów pratotechnicznych. Biul. Oc. Odm., 12, 1980.
 • 7. Kroehnke R.: Trwałość odmian niektórych gatunków traw i motylkowych. Biul. Oc. Odm., 13-14, 1981.
 • 8. Kroehnke R., Pojedyniec M.: Doświadczenia rozpoznawcze z trawami na gruntach ornych. Seria 1978. SWDO, 646, 1984.
 • 9. Kroehnke R., Pojedyniec M.: Doświadczenia rozpoznawcze z trawami na gruntach ornych. Seria 1979, SWDO, 668, 1984.
 • 10. Kroehnke R., Pojedyniec M.: Doświadczenia rozpoznawcze z trawami na gruntach ornych. Seria 1980, SWDO, 629, 1985.
 • 11. Martyniak J.: Wartość krajowych i niektórych zagranicznych odmian traw i motylkowych wieloletnich. Mat. XV Krajowej Konf. Ląk. NOT SITWM, Poznań 1973.
 • 12. Martyniak J.: Dynamika plonowania odmian podstawowych gatunków traw przy dwóch poziomach nawożenia azotowego. Biul. Oc. Odm., 6, 1975.
 • 13. Rabotnow T. A.:Wlijanije na ługowyje biogeocenozy chozjajstwiennoj djejatelnosti czełowieka. Lugowedenije, Moskwa 1984.
 • 14. Recommended varieties of Grasses 1983/1984. Farmers Leaflet 16, NIAB Cambridge.
 • 15. Skolimowski L.: Kształtowanie się plonów runi w warunkach intensywnej gospodarki pastwiskowej. Pr. Komis. Nauk Rol. Leś. TPN, 27, 1969.
 • 16. Williams Т. E.: Competition between herbage species. Grass its production and utilization. J. Brit. Grassld. Soc., 1980.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-27ab9e67-0daa-4222-9441-883b3c0056eb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.