PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1990 | 388 |

Tytuł artykułu

The impact of utilization on soil compaction and air-water properties of brown earths soils formed from loess

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Wpływ użytkowania na zagęszczenie i wodno-powietrzne właściwości brunatnoziemnych gleb wytworzonych z lessu
RU
Vlijanie zemlepol'zovanija na uplotnenie i vodno-vozdushnye svojjstva korichnego-zemnykh pochv, voznikshikh iz ljossa

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The present paper includes a comparison of physical properties of brown earths soils formed of loess utilized as forest soils with those soils that are used for farming purposes. The latter group of soils was studied with the respect of arable soil physical properties in farms of a low level of mechanization then those of full mechanization and finally hortisoil. It was found out that changes of forest utilization into agricultural, results in compaction increase of top soil - humic layer as well as in deterioration of water-air properties. In the group of soils used for farming purposes the greatest compaction was demonstrated by a field soil of full mechanized farm. The rise of compaction was statistically significant in 0-40 cm layer. The only clearly marked peculiarities of intensive soil culture process observed in hortisoil was growth of humus horizon depth and a slight increment in humus content.
PL
W pracy porównano właściwości fizyczne brunatnoziemnych gleb wytworzonych z lessu użytkowanych jako gleby leśne oraz gleby zagospodarowane rolniczo. W grupie gleb użytkowanych rolniczo badano właściwości fizyczne gleb uprawnych gospodarstw chłopskich o małym stopniu mechanizacji prac gospodarstwa państwowego, o pełnej mechanizacji oraz gleby ogrodowej. Stwierdzono, że zmiana użytkowania leśnego na rolnicze pociąga za sobą wzrost zagęszczenia warstwy uprawowo-próchnicznej oraz pogorszenie wodno-powietrznych właściwości. W grupie gleb użytkowanych rolniczo największe zagęszczenie wykazywała gleba z pól gospodarstwa o pełnej mechanizacji prac polowych. Wzrost zagęszczenia w warstwie 0-40 cm był statystycznie istotny. W glebie ogrodowej jedynymi wyraźnie zaznaczonymi cechami procesu kulturoziemnego było zwiększenie miąższości poziomu próchnicznego i niewielkie zwiększenie zawartości próchnicy.
RU
В работе сравниваются физические свойства коричнево-земных почв, возникших из лёсса, использованных в качестве лесных и земледельческих почв. В группе земледельческих почв наблюдались физические свойства пахотных почв в частных хозяйствах, обладающих небольшой степенью механизации работ, почв в государственных хозяйствах с полной механизацией, а также садовых почв. Установлено, что изменение лесного использования на земледельческое вызывает рост плотности пахотного перегнойного слоя и ухудшение водно-воздушных свойств. В группе земледельческих почв наибольшее уплотнение проявлялось в почвах хозяйств, обладающих полной механизацией полевых работ. Рост уплотнения в слое 0-40 см был статистически существенным. В садовой почве почвообразующий процесс проявлялся в увеличении толщи гумусного уровня и в небольшом росте содержания гумуса.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

388

Opis fizyczny

p.41-49,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Institute of Soil Science, Agricultural University, Leszczynskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 • Institute of Soil Science, Agricultural University, Leszczynskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
autor
 • Institute of Soil Science, Agricultural University, Leszczynskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
autor
 • Institute of Soil Science, Agricultural University, Leszczynskiego 7, 20-069 Lublin, Poland

Bibliografia

 • 1. Borowiec J.: Wpływ wylesienia i użytkowania rolniczego na morfologię i właściwości czarnoziemu w terenie urzeźbionym. Annales UMCS, 1966, E, 21, 83-146.
 • 2. Diłkowa R., Kierczow G.: Diegradacja fizyczeskich swoistw poczw pod wlijaniem ich sielskochaziajstwiennogo polzowania. Roczn. Glebozn., 1985, 36, 79-85.
 • 3. Domżał H., Słowińska-Jurkiewicz A., Turski R., Palikot M.: The influence of agricultural cultivation on the density and water retention of soil formed from loess. Pol. Joum. of Soil Sci., 1980, 13, 91-98.
 • 4. Kowaliński S.: Zróżnicowanie właściwości morfologicznych, fizycznych i chemicznych czarnych ziem pod wpływem zmiany użytkowania. Zesz. Nauk. WSR we Wrocławiu, Rolnictwo, 1960, 29, 103-117.
 • 5. Niedźwiecki E.: Zmiany cech morfologicznych i właściwości gleb uprawnych na tle odpowiadającym im gleb leśnych na Pomorzu Szczecińskim. Rozpr. habilit., 1984, Wyd. AR, Szczecin.
 • 6. Reimann В., Bartoszewicz A., Drzymała S.: Zmiany właściwości gleb w ciągu 15-letniego użytkowania rolniczego. Roczn. Glebozn. 1974, 25, 181-189.
 • 7. Słowińska-Jurkiewicz A.: Struktura i wodno-powietrzne właściwości gleb wytworzonych z lessu. Roczn. Nauk Roln., D, Monografie, w druku.
 • 8. Turski R., Flis-Bujak M.: Przemiany związków próchnicznych w podobnie użytkowanych glebach różnego pochodzenia. Roczn. Glebozn., 1980, 31, 299-307.
 • 9. Ziemnicki S., Zawadzki S.: Wpływ lasu i zadrzewień na właściwości lessowych utworów glebowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 1977, 193, 237-250.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-279de1ad-2c52-4f25-9fa0-0c3e7e8d84f7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.