PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 69 | 1 |

Tytuł artykułu

Nutrition-related practices in kindergartens in the context of changes to legal regulations on foodstuffs used in canteen menus for children

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Background. In order to improve the quality of nutrition in care and educational institutions, in year 2015 a restrictive law regulation was introduced. The following year this regulation was withdrawn, and a new legal policy has been introduced. However, data on the impact of these legislations on nutrition in kindergartens are lacking. Objective. The aim of the study was to evaluate the compliance with mandatory nutrition recommendations in preschools. Material and methods. The study included 706 institutions. Data were collected during the periods when two consecutive Regulation of the Minister of Health were in force (I - 01.09.2015 - 31.08. 2016 and II - 01.09.2016 to 30.05.2017). Data were obtained by face-to-face interviews with staff with a validated questionnaire. Parameters characterizing the quality of nutrition were analyzed with focus on compliance with legal regulations. 706 decade’s menus and 7060 daily inventory reports were analyzed to verify information on vegetables and fruit supply, frequency of frying and type of fat used, sweetening and salting practices. Statistical significances were determined in Statistica 13.1 with t-Student and Chi2 tests (p< 0.05). Results. The preschools have implemented regulations concerning the supply of fresh fruit and vegetables (~93%), the amount of fried dish per week (~75%), and the use of suitable frying fat (~95%). About half of institutions managed to serve vegetables and/or fruits in every meal. Compliance with the regulations on sweetening and salting was unsatisfactory: about ¼ of institutions used banned sugar, and 46% regular salt. Conclusions. Legislations influenced nutrition practices in preschools, but additional support is needed to bring all institutions into compliance with the current policies. The current law regulations are general, and allow a great flexibility in planning menus, which might has an adverse effect on menus quality. Therefore, nutrition education and more detailed mandatory nutrition standards for kindergartens are crucial.
PL
Wprowadzenie. W celu poprawy jakości żywienia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, w 2015 r. wprowadzono restrykcyjne rozporządzenie w tym zakresie. W kolejnym roku uchylono obowiązujące rozporządzenie poprzez wprowadzenie kolejnego. Brakuje jednak danych o wpływie tych regulacji na żywienie w przedszkolach. Cel. Celem pracy była ocena zgodności parametrów jakości żywienia z obligatoryjnymi zaleceniami w przedszkolach. Materiał i metody. Badaniem objęto 706 przedszkoli. Dane zbierano w okresie obowiązywania dwóch kolejnych rozporządzeń Ministra Zdrowia (I - 01.09.2015 - 31.08.2016 i II - 01.09.2016 do 30.05.2017). Dane uzyskano na podstawie bezpośredniego wywiadu z personelem przedszkoli za pomocą walidowanego kwestionariusza. Dla weryfikacji informacji przeanalizowano 706 dekadowych jadłospisów i 7060 dziennych raportów magazynowych pod kątem zawartości warzyw i owoców, częstotliwości serwowania potraw smażonych i rodzaju tłuszczu, słodzenia i solenia. Analizę statystyczną wykonano w Statistica 13.1 z wykorzystaniem testu t-Studenta oraz Chi2 (p < 0,05). Wyniki. Przedszkola wprowadziły przepisy dotyczące podaży świeżych owoców i warzyw (~ 93%), liczby smażonych potraw na tydzień (~ 75%), a także stosowania odpowiedniego tłuszczu do smażenia (~ 95%). Około połowa przedszkoli serwowała warzywa i / lub owoce w każdym posiłku. Przestrzeganie regulacji dotyczącymi słodzenia i solenia było niezadowalające: około 1/4 instytucji stosowało niedozwolony cukier, a 46% sól kuchenną. Wnioski. Wprowadzenie regulacji prawnych wpłynęło na praktyki żywieniowe w placówkach przedszkolnych, ale konieczne jest dodatkowe wsparcie, aby wszystkie ośrodki przestrzegały obowiązujących zasad. Obecne przepisy są bardzo ogólne i pozwalają na dużą elastyczność w planowaniu żywienia dzieci, co może powodować pogorszenie jakości żywienia w przedszkolach. Dlatego kluczowe znaczenie ma edukacja żywieniowa i obowiązkowe, bardziej szczegółowe zalecenia żywieniowe dla przedszkoli.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

69

Numer

1

Opis fizyczny

p.31-36,ref.

Twórcy

 • Chair of Dietetics, Department of Dietetics, Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Science - SGGW, Nowoursynowska 159C, 02-776 Warsaw, Poland
autor
 • Chair of Dietetics, Department of Dietetics, Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Science - SGGW, Nowoursynowska 159C, 02-776 Warsaw, Poland

Bibliografia

 • 1. Benjamin Neelon S., Mayhew M., O’Neill J.R., Neelon B., Li F., Pate R.R.: Comparative Evaluation of a South Carolina Policy to Improve Nutrition in Child Care, J Acad Nutr Diet. 2016;116: 949-956.
 • 2. Central Statistical Office. Education in 2015/2016 school year. Statistical Information and Elaboration. Warszawa 2016.
 • 3. Charzewska J. (red.) Rekomendacje dla realizatorów żywienia z zakresu zasad prawidłowego żywienia dzieci w przedszkolach, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2011.
 • 4. de Ruyter J.C., Olthof M.R., Seidell J.C., Katan M.B.: A trial of sugar-free or sugar-sweetened beverages and body weight in children. N Engl J Med. 2012; 367: 1397-406.
 • 5. Dev D.A., McBride B.A.: Academy of Nutrition and Dietetics Benchmarks for Nutrition in Child Care 2011: Are Child-Care Providers across Contexts Meeting Recommendations? J Acad Nutr Diet. 2013; 113: 1346- 1353.
 • 6. Gadiraju T.V, Patel Y., Gaziano J.M., Djoussé L.: Fried Food Consumption and Cardiovascular Health: A Review of Current Evidence. Nutrients 2015; 7: 8424–8430.
 • 7. Ghidurus M., Turtoi M., Boskou G., Niculita P., Stan V.: Nutritional and health aspects related to frying (I) Romanian Biotechnological Letters 2010; 15( 6): 5675- 5682.
 • 8. Górnicka M., Frąckiewicz J., Anyżewska A., Brzezińska A.: Warzywa i owoce w przedszkolnych jadłospisach. Probl Hig Epidemiol. 2016; 97(1): 76-80.
 • 9. http://www.zdrowojemy.info
 • 10. Jarosz M. (red.): Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. Wyd. IŻŻ, Warszawa 2012.
 • 11. Johnson SL.: Improving preschoolers’ self-regulation of energy intake. Pediatrics. 2000; 106(6): 1429.
 • 12. Merkiel S., Chalcarz W.: Review of the studies on nutrition in Polish preschool children. Part 1. Preschool menus. Rocz Panstw Zakl Hig 2016; 67(3): 223-235.
 • 13. Merkiel-Pawłowska S., Chalcarz W.: Review of the studies on nutrition in Polish preschool children. Part 2. Meals prepared at preschool. Rocz Panstw Zakl Hig 2017;68(1):15-21.
 • 14. Kwilosz E., Mazur A.: The prevalence of overweight and obesity in school-aged children in the Bieszczady region in Poland. Pediatria Polska 2016; 91(5): 447-452.
 • 15. Lala M.A., Nazar C.M.J., Mauton B.M., Lala H.: Effects of Dietary Salt on Blood Pressure. Endocrinol. Metab. Synd. 2015; 4: 175.
 • 16. Larson N., Ward D.S., Neelon S.B., Story M.: What role can child-care settings play in obesity prevention? A review of the evidence and call for research efforts. J Am Diet Assoc. 2011; 111(9): 1343-1362.
 • 17. Malczyk E.: Nutritional status of children and youth in Poland on basis of literature from last ten years (2005– 2015). Ann. Acad. Med. Siles. 2016; 70: 56–65.
 • 18. Middleton, A.E. Henderson K.E., Schwartz M.B.: From Policy to Practice: Implementation of Water Policies in Child Care Centers in Connecticut. J Nutr Educ Behav. 2013; 45: 119-125.
 • 19. Myszkowska-Ryciak J, Harton A.: Ocena realizacji norm i zaleceń żywieniowych w wybranych placówkach przedszkolnych z terenu Krakowa [Evaluation of the implementation of recommendations and dietary guidelines in selected kindergartens from the area of Krakow]. [w]: Metabolizm i fizjologia jako podstawy postępowania dietetycznego (red.) Gromadzka- Ostrowska J. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Warszawa 2016; 357-368.
 • 20. Orkusz A, Olech A.: Ocena wartości odżywczej posiłków przedszkolnych. Nauki Inżynierskie i Technologie Engineering Sciences And Technologies 2014; 2(13): 77-87.
 • 21. Orkusz A, Włodarczyk A.: Ocena żywienia dzieci w przedszkolu na podstawie dekadowych jadłospisów. Nauki Inżynierskie i Technologie Engineering Sciences And Technologies 2014; 1(12): 72-81.
 • 22. Piramida Zdrowego Żywienia dla Dzieci (www. zachowajrownowage.pl)
 • 23. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Dz. U. Poz. 1154.
 • 24. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Dz. U. Poz. 1256.
 • 25. Sadowska J, Krzymuska A.: Ocena uzupełnienia przedszkolnej racji pokarmowej przez rodziców u dzieci w wieku przedszkolnym. Bromat Chem Toksykol 2010; XLIII(2): 203-211.
 • 26. WHO. Guideline: Sodium intake for adults and children. World Health Organization, Geneva 2012.
 • 27. WHO. Guideline: Sugars intake for adults and children. Geneva: World Health Organization; 2015.
 • 28. WHO. Report of the commission on ending childhood obesity. World Health Organization, Geneva 2016.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-2770dc0f-1df9-4f12-b070-437f59e98d6a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.