PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2013 | 59 | 3 |

Tytuł artykułu

Antioxidant activity, total phenolic and flavonoids contents of three herbs used as condiments and additives in pickles products

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Aktywność antyoksydacyjna, całkowita zawartość związków fenolowych i flawonoidów w trzech ziołach używanych jako przyprawy i dodatki do marynat

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Heracleum lasiopetalum Boiss, Kelussia odoratissima Mozaff., and Echinophora platyloba DC. belong the Apiaceae family. They are Iranian endemic plants. These three herbs have been used as food additives in traditional preparations such as pickles. Antioxidant activity (AA) of methanol extracts (ME) of the plants was evaluated by three assays, including DPPH, FRAP, and TEAC. From all three assays, comparing all the MEs for their IC50 and EC1 values, E. platyloba had the highest AA. Total phenolic content (TPC) of the extracts ranged from 74 to 120 mg TAE/g. The extract of H. lasiopetalum exhibited the highest TPC. The flavonoids content (FC) of the extracts ranged from 7.63 to 14.52 mg RE/g, from which the extract of E. platyloba had the highest flavonoids concentration. A positive correlation between the FC and AA in DPPH assay was found. A significant correlation was also found between the TPC and AA in FRAP assay. These results suggested that the level of AA in these plants varied in a great extent. Our results indicated that extract of E. platyloba could be an important dietary source of flavonoids compounds with high antioxidant capacity. In addition, E. platyloba can be used as an alternative preservative and natural flavor instead of synthetic ones in food industry (especially pickles).
PL
Heracleum lasiopetalum Boiss., Kelussia odoratissima Mozaff. i Echinophora platyloba DC. należą do rodziny Apiaceae. Są to irańskie rośliny endemiczne. Tych trzech ziół używa się jako dodatków do tradycyjnych produktów, takich jak marynaty. Działanie przeciwutleniające wyciągu metanolowego z tych roślin zostało zbadane trzema metodami: DPPH, FRAP i TEAC. Z trzech badań, podczas których porównano wartości IC50 i EC1 dla wyciągów metanolowych, największe działanie przeciwutleniające wykazano dla E. platyloba. Całkowita zawartość związków fenolowych (TPC) w ekstraktach wynosiła od 74 do 120 mg TAE/g. Największą zawartość TPC wykazano dla wyciągu z H. lasiopetalum. Zawartość flawonoidów (FC) w wyciągach wynosiła od 7.63 do 14.52 mg RE/g; największe stężenie flawonoidów odnotowano dla wyciągu z E. platyloba. W teście DPPH znaleziono dodatnią korelację pomiędzy zawartością flawonoidów a aktywnością antyoksydacyjną. W teście FRAP znaleziono istotną korelację między całkowitą zawartością związków fenolowych a aktywnością antyoksydacyjną. Te wyniki sugerują, że aktywność antyoksydacyjna w tych roślinach bardzo się różni. Nasze wyniki pokazały, że wyciąg z E. platyloba może być ważnym źródłem flawonoidów w diecie, działających silnie przeciwutleniająco. Co więcej, E. platyloba można stosować jako alternatywny, naturalny dodatek smakowy i konserwujący, zamiast dodatków syntetycznych (szczególnie w marynatach).

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

59

Numer

3

Opis fizyczny

p.51-62,fig.,ref.

Twórcy

 • Research Centre of Medical Plants and Ethno-veterinary, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, P.O. Box: 166, Shahrekord, Iran
 • Medicinal Plants Program, Stockbridge School of Agriculture, College of Natural Science, University of Massachusetts, Amherst, MA 01003, USA
autor
 • Department of Pharmacognosy, Herbal Medicine and Natural Products Research Center, School of Pharmacy, Ahwaz Jondishapur University of Medical Sciences, Ahwaz, Iran
autor
 • Department of Pharmacognosy, Herbal Medicine and Natural Products Research Center, School of Pharmacy, Ahwaz Jondishapur University of Medical Sciences, Ahwaz, Iran
 • Medicinal Plants Program, Stockbridge School of Agriculture, College of Natural Science, University of Massachusetts, Amherst, MA 01003, USA

Bibliografia

 • 1. Cai YZ, Luo Q, Sun M, Corke H. Antioxidant activity and phenolic compounds of 112 traditional Chinese medicinal plants associated with anticancer. Life Sci 2004; 74:2157–84.
 • 2. Yanishlieva NY, Marinova EY, Pokorny J. Natural antioxidants from herbs and spices. Eur J Lipid Sci Tech 2006; 108:776–93.
 • 3. Larson RA. The antioxidants of higher plants. Phytochemistry 1998; 27:969–78.
 • 4. Shahidi F, Naczk M. Food Phenolics: Sources, Chemistry, Effects and Applications. Technomic Pub. Co., pp. 331, Basel, Switzerland, 1995.
 • 5. Cotelle N, Bernier JL, Catteau JP, Pommery J, Wallet JC, Gaydou EM. Antioxidant properties of hydroxyflavones. Free Radical Bio Med 1996; 20:35–43.
 • 6. Velioglu YS, Mazza G, Gao L, Oomah BD. Antioxidant activity and total phenolics in selected fruits, vegetables, and grain products. J Agric Food Chem 1998; 46:4113–7.
 • 7. Zheng W, Wang SY. Antioxidant activity and phenolic compounds in selected herbs. J Agric Food Chem 2001; 49:5165–70.
 • 8. Cai YZ, Sun M, Corke H. Antioxidant activity of betalains from plants of the Amaranthaceae. J Agric Food Chem 2003; 51:2288–94.
 • 9. Caillet S, Salmieri S, Lacroix M. Evaluation of free radical-scavenging properties of commercial grape phenol extracts by a fast colorimetric method. Food Chem 2006; 95: 1–8.
 • 10. Sodeifian G, Ansari K. Optimization of Ferulago angulata oil extraction with supercritical carbon dioxide. J Supercrit Fluids 2011; 57:38–43.
 • 11. Ghasemi Pirbalouti A. Medicinal plants used in Chaharmahal and Bakhtyari districts, Iran. Herba Pol 2009; 55:69-75.
 • 12. Mozaffarian V. A pictorial dictionary of botany botanical taxonomy Latin - English - French - Germany - Persian/ Complied, 522 pp, Tehran, 2008.
 • 13. Rabbani M, Sajjadi SE, Sadeghi M. Chemical composition of the essential oil from Kelussia odoratissima Mozaff and the evaluation of its sedative and anxiolytic effect s in mice. Clinics 2011; 66:843-8.
 • 14. Ahmadi F, Kadivar M, Shahedi M. Antioxidant activity of Kelussia odoratissima Mozaff. in model and food systems. Food Chem 2007; 105:57–64
 • 15. Ghasemi Pirbalouti A, Moosavi H, Momtaz H, Rahimi E. Antibacterial activities of the essential oils of some Iranian herbs against Campylobacter jejuni and Campylobacter coli. Adv Food Sci 201; 32:30-4.
 • 16. Asghari GR, Sajjadi SE, Sadraei H, Yaghobi K. Essential oil constituents of Echinophora platyloba DC. Iran J Pharma Res 2003; 2:185–6.
 • 17. Singleton VL, Rossi JA. Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic–phosphotungstic acid reagents. Am J Enol Vitic 1965; 16:144–58.
 • 18. Quettier-Deleu C, Gressier B, Vasseur J, Dine T, Brunet C, Luyckx MC, Cazin JC, Bailleul F, Trotin F. Phenolic compounds and antioxidant activities of buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) hulls and flour. J Ethnopharmacol 2000; 72:35-42.
 • 19. Benzie IIF, Strain JJ. The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a measure of antioxidant power: the FRAP Assay. Anal Biochem 1996; 239:70-6.
 • 20. Re R, Pellegrini N, Proteggente A, Pannala A, Yang M, Rice-Evans C. Antioxidant activity applying an improved ABTS radical cation decolorization assay. Free Radical Bio Med 1999; 26:1231–7.
 • 21. Brand-Williams W, Cuvelier ME, Berset C. Use of a free radical method to evaluate antioxidant activity. LWT - Food Sci Technol 1995; 28:25–30.
 • 22. Gholivand MB, Rahimi-Nasrabadi M, Mehraban E, Batooli H. Determination of the chemical composition and in vitro antioxidant activities of essential oil and methanol extracts of Echinophora platyloba DC. Nat Prod Rep 2011; 25:1585 –95.
 • 23. Guleria S, Tiku AK, Singh G, Koul A, Gupta S, Rana S. In vitro antioxidant activity and phenolic contents in methanol extracts from medicinal plants. J Plant Biochem Biotechnol 2012; 22:9-15.
 • 24. Özcan MM, Erel Ö, Herken E.E. Antioxidant activity, phenolic content, and peroxide value of essential oil and extracts of some medicinal and aromatic plants used as condiments and herbal teas in Turkey. J Med Food 2009; 12:198–202.
 • 25. Chung KT, Wong TY, Huang YW, Lin Y. Tannins and human health: A review. Crit Rev Food Sci Nutr 1998; 38:421–64.
 • 26. Pandey MM, Vijayakumar M, Rastogi S, Rawat AKS. Phenolic content and antioxidant properties of selected Indian spices of Apiaceae. J Herb, Spice Med Plant 201 2; 18:246-56.
 • 27. Saeed N, Khan MR, Shabbir M. Antioxidant activity, total phenolic and total flavonoid contents of whole plant extracts Torilis leptophylla L. BMC Complement Altern Med 2012; 12:221.
 • 28. Di Carlo G, Mascolo N, Izzo AA, Capasso F. Flavonoids: old and new aspects of a class of natural therapeutic drugs. Life Sci 1999; 65:337–53.
 • 29. Montoro P, Braca A, Pizza C, De Tommasi N. Structure-antioxidant activity relationships of flavonoids isolated from different plant species. Food Chem 2005; 92:49–55.
 • 30. Bravo L. Polyphenols: chemistry, dietary sources, metabolism and nutritional significance. Nutr Rev 1998; 56:317–33.
 • 31. Wong CC, Li HB, Chen KW, Chen F. A systematic survey of antioxidant activity of 30 Chinese medicinal plants using the ferric reducing antioxidant power assay. Food Chem 2006; 97:705–11.
 • 32. Leong LP, Shui G. An investigation of antioxidant capacity of fruits in Singapore markets. Food Chem 2002; 76:69–75.
 • 33. Hu FL, Lu RL, Huang B, Ming L. Free radical scavenging activity of extracts prepared from fresh leaves of selected Chinese medicinal plants. Fitoterapia 2004; 75:14–23.
 • 34. Saei-Dehkordi SS, Fallah AA, Saei-Dehkordi SS, Kousha S. Chemical composition and antioxidative activity of Echinophora platyloba DC. essential oil, and its interaction with natural antimicrobials against food-borne pathogens and spoilage organisms. J Food Sci 2012: 77:M631–7.
 • 35. Katalinic V, Milos M, Kulisic T, Jukic M. Screening of 70 medicinal plant extracts for antioxidant capacity and total phenols. Food Chem 2006; 94: 550–7.
 • 36. Dudonne S, Vitrac X, Coutie`re P, Woillez M, Me´rillon JM. Comparative study of antioxidant properties and total phenolic content of 30 plant extracts of industrial interest using DPPH, ABTS, FRAP, SOD, and ORAC assays. J Agric Food Chem 2009; 57:1768–74.
 • 37. Mediani, A. – Abas, F. – Khatib, A. – Ping, T.C. – Lajis, N.H.: Influence of growth stage and season on the antioxidant constituents of Cosmos caudatus. Plant Food Human Nutr 2012; 67:344–50.
 • 38. Miliauskas G, Venskutonis PR, van Beek TA. Screening of radical scavenging activity of some medicinal and aromatic plant extracts. Food Chem 2004; 85:231–7.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-276f295a-bbf6-4920-b815-95db2de2381e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.