PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2014 | 67 | 2 |

Tytuł artykułu

Characteristics of water and wetland plants of the water reservoirs in the UMCS Botanical Garden in Lublin, Poland

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Charakterystyka roślin wodnych i wilgociolubnych zbiorników wodnych w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie, Polska

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The aim of the study was to compile an inventory and determine the ecological characteristics of the spontaneous flora of the restored water reservoirs and their wet banks in the western part of Lublin in the years 1997–2013. The study objects are small reservoirs located at the UMCS Botanical Garden in the Czechówka River valley. These ponds are subjected to strong anthropogenic pressure. 68 plant species from 33 families and 58 genera were recorded in the flora of the ponds and their wet banks. An important feature of the described water bodies is the large proportion of native species (94% of the flora). Cryptophytes and hemicryptophytes as well as biological groups combining the features of hemicryptophytes and cryptophytes are the predominant life forms. Perennials account for 80% of the flora. The ponds and their wet banks are inhabited by 25 medicinal and 19 bee forage plants.
PL
Celem pracy była inwentaryzacja i charakterystyka ekologiczna spontanicznie wykształconej flory w odtworzonych zbiornikach wodnych i ich wilgotnych brzegach w zachodniej części Lublina w latach 1997– 2013. Badane obiekty są niewielkimi zbiornikami położonymi w Ogrodzie Botanicznym UMCS w dolinie rzeki Czechówki. Stawy znajdują się pod silnym wpływem człowieka. We florze zbiorników i na ich wilgotnych brzegach odnotowano 68 gatunków roślin (z 33 rodzin i 58 rodzajów). Istotną cechą opisywanych obiektów jest duży udział gatunków rodzimych (94% flory). Wśród form życiowych dominują kryptofity i hemikryptofity oraz grupy biologiczne łączące cechy hemikryptofitów oraz kryptofitów. Byliny łącznie stanowią 80% flory. Stawy i ich bagniste brzegi stanowią miejsce występowania 25 gatunków roślin o działaniu leczniczym i 19 gatunków roślin pożytkowych dla owadów.

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

67

Numer

2

Opis fizyczny

p.41-50,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Botanical Garden, University of Marie Curie-Sklodowska in Lublin, Slawinkowska 3, 20-810 Lublin, Poland

Bibliografia

 • 1.Burkart M. River corridor plants (Stromtalpflanzen) in Central European lowland: a review of a poorly understood plant distribution pattern. Global Ecol. Biogeogr. 2001; 10: 449-468. http://dx.doi.org/10.1046/j.1466-822x.2001.00270.x
 • 2.Kucharczyk M. Doliny rzeczne jako ośrodki różnorodności i drogi rozprzestrzeniania się roślin - jakie znaczenie ma wielkość rzeki. [In:] Kozłowski S, Kuśmierczyk J, (eds) Bug. Rzeka, która łączy. Piaski: Ekologiczny Klub UNESCO, Pracownia na rzecz bioróżnorodności; 2002: 58-69. (in Polish)
 • 3.D ą browska A, Kwiatkowski M. Water and marsh plants in the Botanical Garden of Maria Curie-Sklodowska University in Lublin, Poland. Proceedings of international scientific conference devoted to the 50th anniversary of high-mountain „Pozhyzhevska” biological station „Signifi-cance and prospects of stationary research on conservation of biodiversity”. Lviv-Pozhyzhevska; 2008. p. 120-121.
 • 4.Kucharczyk M . Analysis of distribution of antropo-phytes in the Vistula River valley. In: Zając A, Zając M, Zemanek B, editors. Phytogeographical problems of synan-thropic plants. Cracow: Institute of Botany, Jagiellonian University; 2003. p. 295-300.
 • 5.Fudali E. Antropogeniczne zmiany w ekosystemach. Transformacje roślinności. Wrocław: Wyd. UP we Wrocławiu; 2009. (in Polish)
 • 6.Chmielewski S, Chmielewski TJ. Zmiany zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Czechówki w procesie rozwoju miasta Lublina w latach 1931-2002 i możliwości jej przyrodniczej rewitalizacji. / Changes in spa-tial arrangement of Czechówka River valley in the process of Lublin development in the years 1931-2002 and the op-portunities of its ecological revitalization. Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. OL PAN; 2005: 183-195. (in Polish)
 • 7.Nowacka-Rejzner U. Stawy i tereny podmokłe w obszarze miasta. Dialog z przyrodą czy dominacja urbanizacji? Ponds and wetlands in metropolitan areas. / Dialog with the nature or the domination of urbanization? Czasopismo techniczne. Wyd. Polit. Krak. 2007; 7a: 127-134. (in Polish)
 • 8.Michalczyk Z, editor. Strategia wykorzystania i ochrony wód w dorzeczu Bystrzycy. Badania hydrograficzne w poznaniu środowiska 5. Lublin: Wyd. UMCS Lublin; 1997. (in Polish)
 • 9.Michalczyk Z, Chmiel S, Głowacki S. Przepływy rzek w aglomeracji lubelskiej w latach 20082012. [In:] Michalczyk Z, editor. Ocena warunków występowania wody i tworzenia się spływu powierzchniowego w Lublinie. Badania hydrograficzne w poznawaniu środowiska. Lublin: Wyd. UMCS Lublin; 2012. p. 145-160. (in Polish)
 • 10.Kwiatkowski M . Sposób odtworzenia zbiorników wodnych w Ogrodzie Botanicznym UMCS. Biuletyn Ogrodów Bot., Muzeów i zbiorów. 1997; 6: 49-53. (in Polish)
 • 11.Kozak K. Stawy jako jeden z pierwszych obiektów w Ogrodzie Botanicznym UMCS na Sławinku. Wiad. Bot. 1968; 12(2): 148-150. (in Polish)
 • 12.Index Kewensis - www.theplantlist.org
 • 13.Chmiel J. Flora roślin naczyniowych wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego i jej antropogeniczne przeobrażenia w wieku XIX i XX 1, 2. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu. Poznań: Wyd. Sorus; 1993. (in Polish)
 • 14.Jackowia k B . Antropogeniczne przemiany flory roślin naczyniowych Poznania. Poznań: Ser. Biol. 42. Wyd. Nauk. UAM; 1990. (in Polish)
 • 15.Zając A . Pochodzenie archeofitów występujących w Polsce. Zesz. Nauk. Uniw. Jagiellońskiego, Rozpr. Habil. 29; 1979. (in Polish)
 • 16.Zając A, Zają c M, Tokarska-Guzik B. Keno-phytes in the flora of Poland: list, status and origin. Phytocoenosis 10, Suppl. Cartograph. Geobot. 1998; 9: 107-116.
 • 17.Zarzycki K, Trzcińska-Tacik H, Różański W, Szeląg Z, Wołek J, Korzeniak U. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2002.
 • 18.Podbielkowski Z , Sudnik-Wójcikowska B . Słownik roślin użytkowych. Warszawa: Wyd. VII. PWRiL; 2003. (in Polish)
 • 19.Kołtowski Z . Wielki Atlas Roślin Miododajnych. Warszawa: Przeds. Wyd. Rzeczpospolita; 2006.
 • 20.Lipiński M. Pożytki pszczele zapylenie i miododajność roślin. Stróże: PWRiL, Warszawa, Wyd. Sądecki Bartnik; 2010. (in Polish)
 • 21.Kornaś J. Analiza flor synantropijnych. Wiad. Bot. 1977; 21(2): 85-91. (in Polish)
 • 22.Skwierawski A . Funkcjonowanie małych zbiorników wodnych w różnych typach krajobrazu 8. In: Koc J, editor. Współczesne problemy kształtowania i ochrony środowiska. Ochrona zasobów i jakości wody w krajobrazie wiejskim, Monografie 1p. Olsztyn: Uniw. W-M; 2010. p. 175-195. (in Polish)
 • 23.Jurczak T, Wagner I, Zalewski M, editor. Eko-hydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Ar-turówek (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich (EH-REK). Analiza zagrożeń i szans. Łódź: PROXIMA Sp. z o.o; 2012. (in Polish)
 • 24.Dąbkowski S L, Rydałowski M, Szymczuk P. Miejski staw bezodpływowy jako odbiornik ścieków deszczowych (na przykładzie Stawu Koziorożca w warszawskiej dzielnicy Włochy). / Urban pond without outflow as a re-siver of rainwater (Koziorożec Pond example in the Włochy district in Warsaw). Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie 13. 2013; 3(43): 23-40. (in Polish)
 • 25.Nuckowska K, Krzyżanowska I. Fauna and flora in two city-centre water reservoirs in Gorzów Wielkopolski. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. 2006; 3: 153-159.
 • 26.Świerk D, Szpakowska B. Ocena wartości rekreacyjnej wybranych zbiorników miejskich a funkcjonowanie strefy litoralnej. / Estimation of recreational values of cho-sen water reservoirs and littoral zone functioning. Nauka Przyr. Technol. 2009; 3(1): #51. (in Polish)
 • 27.Stańczyk T, Jeznach J. Charakterystyka zbiorników wodnych lewobrzeżnej Warszawy. Rocz. AR Poz. Melior. Inż. Środ. 2005; 26: 427-434. (in Polish)
 • 28.Piesik J. Małe zbiorniki wodne w krajobrazie Szczecina. / Small reservoirs in the landscape of Szczecin. Nauka Przyr. Technol. 2009; 3(1) #28. (in Polish)
 • 29.Sudnik-Wójcikowska B. Czasowe i przestrzenne aspekty procesu synantropizacji flory na przykładzie wybranych miast Europy Środkowej. Warszawa: Wyd. Uniw. Warszawskiego; 1998. (in Polish)
 • 30.Sugier P, Sugier D. Richness of medicinal plants of the peatlands in the Łęczna-Włodawa Lakeland. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. OL PAN 2009; 6: 345-352.
 • 31.Fijałkowski D, Chojnacka-Fijałkowska E. Rośliny lecznicze na Lubelszczyźnie. Lublin: LTN; 2009. (in Polish)
 • 32.Pogorzelec M. Chrońmy miejskie enklawy roślinności rodzimej. Pszczelarstwo. 2013; 2: 18. (in Polish)
 • 33.Denisow B, Wrzesień M. The anthropogenic refuge areas for bee flora in agricultural landscape. Acta Agrobot. 2007; 60(1): 147-159. http://dx.doi.org/10.5586/ aa.2007.018

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-2766f563-0e6e-4f7c-85c4-b11bcf954fdd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.