PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 67 | 2 |
Tytuł artykułu

Characteristics of water and wetland plants of the water reservoirs in the UMCS Botanical Garden in Lublin, Poland

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Charakterystyka roślin wodnych i wilgociolubnych zbiorników wodnych w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie, Polska
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
PL
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
67
Numer
2
Opis fizyczny
p.41-50,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Botanical Garden, University of Marie Curie-Sklodowska in Lublin, Slawinkowska 3, 20-810 Lublin, Poland
Bibliografia
 • 1.Burkart M. River corridor plants (Stromtalpflanzen) in Central European lowland: a review of a poorly understood plant distribution pattern. Global Ecol. Biogeogr. 2001; 10: 449-468. http://dx.doi.org/10.1046/j.1466-822x.2001.00270.x
 • 2.Kucharczyk M. Doliny rzeczne jako ośrodki różnorodności i drogi rozprzestrzeniania się roślin - jakie znaczenie ma wielkość rzeki. [In:] Kozłowski S, Kuśmierczyk J, (eds) Bug. Rzeka, która łączy. Piaski: Ekologiczny Klub UNESCO, Pracownia na rzecz bioróżnorodności; 2002: 58-69. (in Polish)
 • 3.D ą browska A, Kwiatkowski M. Water and marsh plants in the Botanical Garden of Maria Curie-Sklodowska University in Lublin, Poland. Proceedings of international scientific conference devoted to the 50th anniversary of high-mountain „Pozhyzhevska” biological station „Signifi-cance and prospects of stationary research on conservation of biodiversity”. Lviv-Pozhyzhevska; 2008. p. 120-121.
 • 4.Kucharczyk M . Analysis of distribution of antropo-phytes in the Vistula River valley. In: Zając A, Zając M, Zemanek B, editors. Phytogeographical problems of synan-thropic plants. Cracow: Institute of Botany, Jagiellonian University; 2003. p. 295-300.
 • 5.Fudali E. Antropogeniczne zmiany w ekosystemach. Transformacje roślinności. Wrocław: Wyd. UP we Wrocławiu; 2009. (in Polish)
 • 6.Chmielewski S, Chmielewski TJ. Zmiany zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Czechówki w procesie rozwoju miasta Lublina w latach 1931-2002 i możliwości jej przyrodniczej rewitalizacji. / Changes in spa-tial arrangement of Czechówka River valley in the process of Lublin development in the years 1931-2002 and the op-portunities of its ecological revitalization. Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. OL PAN; 2005: 183-195. (in Polish)
 • 7.Nowacka-Rejzner U. Stawy i tereny podmokłe w obszarze miasta. Dialog z przyrodą czy dominacja urbanizacji? Ponds and wetlands in metropolitan areas. / Dialog with the nature or the domination of urbanization? Czasopismo techniczne. Wyd. Polit. Krak. 2007; 7a: 127-134. (in Polish)
 • 8.Michalczyk Z, editor. Strategia wykorzystania i ochrony wód w dorzeczu Bystrzycy. Badania hydrograficzne w poznaniu środowiska 5. Lublin: Wyd. UMCS Lublin; 1997. (in Polish)
 • 9.Michalczyk Z, Chmiel S, Głowacki S. Przepływy rzek w aglomeracji lubelskiej w latach 20082012. [In:] Michalczyk Z, editor. Ocena warunków występowania wody i tworzenia się spływu powierzchniowego w Lublinie. Badania hydrograficzne w poznawaniu środowiska. Lublin: Wyd. UMCS Lublin; 2012. p. 145-160. (in Polish)
 • 10.Kwiatkowski M . Sposób odtworzenia zbiorników wodnych w Ogrodzie Botanicznym UMCS. Biuletyn Ogrodów Bot., Muzeów i zbiorów. 1997; 6: 49-53. (in Polish)
 • 11.Kozak K. Stawy jako jeden z pierwszych obiektów w Ogrodzie Botanicznym UMCS na Sławinku. Wiad. Bot. 1968; 12(2): 148-150. (in Polish)
 • 12.Index Kewensis - www.theplantlist.org
 • 13.Chmiel J. Flora roślin naczyniowych wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego i jej antropogeniczne przeobrażenia w wieku XIX i XX 1, 2. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu. Poznań: Wyd. Sorus; 1993. (in Polish)
 • 14.Jackowia k B . Antropogeniczne przemiany flory roślin naczyniowych Poznania. Poznań: Ser. Biol. 42. Wyd. Nauk. UAM; 1990. (in Polish)
 • 15.Zając A . Pochodzenie archeofitów występujących w Polsce. Zesz. Nauk. Uniw. Jagiellońskiego, Rozpr. Habil. 29; 1979. (in Polish)
 • 16.Zając A, Zają c M, Tokarska-Guzik B. Keno-phytes in the flora of Poland: list, status and origin. Phytocoenosis 10, Suppl. Cartograph. Geobot. 1998; 9: 107-116.
 • 17.Zarzycki K, Trzcińska-Tacik H, Różański W, Szeląg Z, Wołek J, Korzeniak U. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2002.
 • 18.Podbielkowski Z , Sudnik-Wójcikowska B . Słownik roślin użytkowych. Warszawa: Wyd. VII. PWRiL; 2003. (in Polish)
 • 19.Kołtowski Z . Wielki Atlas Roślin Miododajnych. Warszawa: Przeds. Wyd. Rzeczpospolita; 2006.
 • 20.Lipiński M. Pożytki pszczele zapylenie i miododajność roślin. Stróże: PWRiL, Warszawa, Wyd. Sądecki Bartnik; 2010. (in Polish)
 • 21.Kornaś J. Analiza flor synantropijnych. Wiad. Bot. 1977; 21(2): 85-91. (in Polish)
 • 22.Skwierawski A . Funkcjonowanie małych zbiorników wodnych w różnych typach krajobrazu 8. In: Koc J, editor. Współczesne problemy kształtowania i ochrony środowiska. Ochrona zasobów i jakości wody w krajobrazie wiejskim, Monografie 1p. Olsztyn: Uniw. W-M; 2010. p. 175-195. (in Polish)
 • 23.Jurczak T, Wagner I, Zalewski M, editor. Eko-hydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Ar-turówek (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich (EH-REK). Analiza zagrożeń i szans. Łódź: PROXIMA Sp. z o.o; 2012. (in Polish)
 • 24.Dąbkowski S L, Rydałowski M, Szymczuk P. Miejski staw bezodpływowy jako odbiornik ścieków deszczowych (na przykładzie Stawu Koziorożca w warszawskiej dzielnicy Włochy). / Urban pond without outflow as a re-siver of rainwater (Koziorożec Pond example in the Włochy district in Warsaw). Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie 13. 2013; 3(43): 23-40. (in Polish)
 • 25.Nuckowska K, Krzyżanowska I. Fauna and flora in two city-centre water reservoirs in Gorzów Wielkopolski. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. 2006; 3: 153-159.
 • 26.Świerk D, Szpakowska B. Ocena wartości rekreacyjnej wybranych zbiorników miejskich a funkcjonowanie strefy litoralnej. / Estimation of recreational values of cho-sen water reservoirs and littoral zone functioning. Nauka Przyr. Technol. 2009; 3(1): #51. (in Polish)
 • 27.Stańczyk T, Jeznach J. Charakterystyka zbiorników wodnych lewobrzeżnej Warszawy. Rocz. AR Poz. Melior. Inż. Środ. 2005; 26: 427-434. (in Polish)
 • 28.Piesik J. Małe zbiorniki wodne w krajobrazie Szczecina. / Small reservoirs in the landscape of Szczecin. Nauka Przyr. Technol. 2009; 3(1) #28. (in Polish)
 • 29.Sudnik-Wójcikowska B. Czasowe i przestrzenne aspekty procesu synantropizacji flory na przykładzie wybranych miast Europy Środkowej. Warszawa: Wyd. Uniw. Warszawskiego; 1998. (in Polish)
 • 30.Sugier P, Sugier D. Richness of medicinal plants of the peatlands in the Łęczna-Włodawa Lakeland. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. OL PAN 2009; 6: 345-352.
 • 31.Fijałkowski D, Chojnacka-Fijałkowska E. Rośliny lecznicze na Lubelszczyźnie. Lublin: LTN; 2009. (in Polish)
 • 32.Pogorzelec M. Chrońmy miejskie enklawy roślinności rodzimej. Pszczelarstwo. 2013; 2: 18. (in Polish)
 • 33.Denisow B, Wrzesień M. The anthropogenic refuge areas for bee flora in agricultural landscape. Acta Agrobot. 2007; 60(1): 147-159. http://dx.doi.org/10.5586/ aa.2007.018
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2766f563-0e6e-4f7c-85c4-b11bcf954fdd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.