PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 67 | 3 |

Tytuł artykułu

Analysis of the dietary factors contributing to the future osteoporosis risk in young Polish women

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Background. The osteoporosis is becoming serious problem for the preventive healthcare, that is stated for Poland and western countries. The loss of bone mass in women may be even five times higher than in men, so in the osteoporosis preventive strategies, young women are indicated as best potential target group. Objective. The aim of the study was to analyze the osteoporosis risk, on the basis of diet assessment in young Polish women, while satisfying nutritional needs for bone health-related nutrients was taken into account. Material and Methods. The study was conducted in the group of 75 women, aged 20-30, who prepared three-day dietary record (14% of underweight, 15% of excessive body mass individuals). The intakes of nutrients being associated directly with risk of osteoporosis (protein, potassium, calcium, magnesium, vitamin D, vitamin B6, folates, vitamin B12, vitamin C) were analysed. Results. The vast majority (89%) of individuals was characterized by lower declared energy intake than calculated requirement. The majority was characterized by inadequate intake of potassium, calcium, magnesium, vitamin D and folates. Only 25% was characterized by an adequate intake of calcium and, while supplementation was taken into account, 10% was characterized by an adequate intake of vitamin D. Conclusions. Following diets declared by the analysed young women may be the factor increasing seriously the risk of osteoporosis, as well as the risk of other diet-related diseases. The low intake of majority of analysed nutrients in the analysed group may result mainly from low energy value of declared diets. Taking into account the proper BMI of the majority of analysed group of young women and low energy value of their declared diets, the common underreporting may be supposed, and it may contribute to osteoporosis risk overestimation.
PL
Wprowadzenie. Osteoporoza staje się obecnie, zarówno w Polsce, jak i innych krajach rozwiniętych, coraz poważniejszym problemem, który należy rozwiązywać, podejmując odpowiednie działania profilaktyczne. Utrata masy kostnej u kobiet może być nawet pięciokrotnie większa, niż u mężczyzn, stąd dla strategii w dietoprofilaktyce osteoporozy wskazuje się młode kobiety jako najlepszą potencjalną grupę docelową. Cel badań. Celem badania była analiza ryzyka osteoporozy, w oparciu o ocenę diety młodych kobiet z Polski, w której uwzględniono ocenę pokrycia zapotrzebowania na składniki odżywcze niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania kości. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w grupie 75 kobiet w wieku 20-30 lat, które wykonały 3-dniowe bieżące notowanie spożycia (14% kobiet niedożywionych, 15% – z nadmierną masą ciała). Analizowano spożycie składników odżywczych bezpośrednio związanych z ryzykiem osteoporozy (białko, potas, wapń, magnez, witamina D, witamina B6, foliany, witamina B12, witamina C). Wyniki. W przypadku zdecydowanej większości badanych kobiet (89%) stwierdzono niższą wartość energetyczną deklarowanej diety niż ich wyliczone zapotrzebowanie energetyczne. Większość z nich charakteryzowała się niedostatecznym spożyciem potasu, wapnia, magnezu, witaminy D i folianów. Zaledwie 25% miało zalecaną podaż wapnia i, po uwzględnieniu stosowanej suplementacji, 10% – witaminy D. Wnioski. Stosowanie diet deklarowanych przez badane młode kobiety może być czynnikiem istotnie zwiększającym ryzyko osteoporozy, jak również ryzyko innych chorób dietozależnych. Niskie spożycie większości ocenianych składników odżywczych mogło w badanej grupie wynikać głównie z niskiej wartości energetycznej deklarowanych diet. Uwzględniając prawidłowe BMI większości młodych kobiet z badanej grupy i niską wartość energetyczną deklarowanych przez nie diet, można podejrzewać w tej grupie powszechne niedoszacowanie spożycia, co przyczyniać się może do przeszacowania faktycznego ryzyka rozwoju osteoporozy.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

67

Numer

3

Opis fizyczny

p.279-285,ref.

Twórcy

autor
 • Chair of Dietetics, Department of Dietetics, Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, 159c Nowoursynowska Str, 02-776 Warsaw, Poland
autor
 • Chair of Dietetics, Department of Dietetics, Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, 159c Nowoursynowska Str, 02-776 Warsaw, Poland
autor
 • Chair of Dietetics, Department of Dietetics, Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, 159c Nowoursynowska Str, 02-776 Warsaw, Poland

Bibliografia

 • 1. Adrogué H.J., Madias N.E.: Sodium surfeit and otassium deficit: keys to the pathogenesis of hypertension. J Am Soc Hypertens 2014;8(3):203-213.doi: 10.1016/j.jash.2013.09.003.
 • 2. Almeida L.C., Cardoso M.A.: Recommendations for folate intake in women: implications for public healthstrategies. Cad Saude Publica 2010;26(11):2011-2026.
 • 3. Amighi J., Sabeti S., Schlager O., Mlekusch W., Exner M., Lalouschek W., Ahmadi R., Minar E., SchillingerM.: Low serum magnesium predicts neurologicalevents in patients with advanced atherosclerosis. Stroke2004;35(1):22-27.
 • 4. Anders C.K., Johnson R., Litton J., Phillips M., Bleyer A.: Breast cancer before age 40 years. Semin Oncol 2009;36(3):237-249. doi: 10.1053/j. seminoncol.2009.03.001.
 • 5. Benjamin R.M.: Bone health: preventing osteoporosis. J Am Diet Assoc 2010;110(4):498. doi: 10.1016/j.jada.2010.02.018.
 • 6. Bohaty K., Rocole H., Wehling K., Waltman N.: Testing the effectiveness of an educational intervention toincrease dietary intake of calcium and vitamin D in youngadult women. J Am Acad Nurse Pract 2008;20(2):93-99. doi: 10.1111/j.1745-7599.2007.00281.x.
 • 7. Bonnick S.L.: Osteoporosis in men and women. Clin Cornerstone 2006;8(1):28-39.
 • 8. Brown C.D., Higgins M., Donato K.A., Rohde F.C., Garrison R., Obarzanek E., Ernst N.D., Horan M.: Body mass index and the prevalence of hypertensionand dyslipidemia. Obes Res 2000;8(9):605-619.
 • 9. Chan M.F., Ko C.Y., Day M.C.: The effectiveness of an osteoporosis prevention education programme forwomen in Hong Kong: a randomized controlled trial. JClin Nurs 2005;14(9):1112-1123.
 • 10. Chan M.F., Kwong W.S., Zang Y.L., Wan P.Y.: Evaluation of an osteoporosis prevention education programme foryoung adults. J Adv Nurs 2007;57(3):270-285.
 • 11. Ciesielczuk N., Glibowski P., Szczepanik J.: Awarness of factors affecting osteoporosis obtained from a surveyon retired Polish subjects. Rocz Panstw Zakl Hig2014;65(2):147-153.
 • 12. Colón-Emeric S.C., Saag K.G.: Osteoporotic fractures in older adults. Best Pract Res Clin Rheumatol2006;20(4):695-706.
 • 13. Czerwinski E., Kanis J.A. , Trybulec B., Johansson H., Borowy P., Osieleniec J.: The incidence and risk of hipfracture in Poland. Osteoporos Int 2009;20:1363-1367.doi: 10.1007/s00198-008-0787-8.
 • 14. de Benoist B.: Conclusions of a WHO Technical Consultation on folate and vitamin B12 deficiencies.Food Nutr Bull 2008;29(2 Suppl):S238-S244.
 • 15. Domżał-Drzewiecka R., Pasternak K., Bulikowski W.: Magnesium concentration in hair of younghealthy women with different body mass indexes.Ann Univ Mariae Curie Skłodowska Sectio D Med 2011;24(4):229-234.
 • 16. Ebeling P.R., Daly R.M., Kerr D.A., Kimlin M.G.: Building healthy bones throughout life: an evidenceinformedstrategy to prevent osteoporosis in Australia.Med J Aust 2013;199(7 Suppl):S1.
 • 17. Haggar F.A., Boushey R.P.: Colorectal cancer epidemiology: incidence, mortality, survival, and riskfactors. Clin Colon Rectal Surg 2009;22(4):191-197.doi: 10.1055/s-0029-1242458.
 • 18. Hebert I., Ockene I.S., Hurley T.G., Luippold R., Well A.D., Harmatz M.G.: Development and testing of a seven-daydietary recall. J Clin Epidemiol 1997;50:925-937.
 • 19. Jarosz M. (ed.): Normy żywienia człowieka dla populacji polskiej – nowelizacja [Human nutritionrecommendations for Polish population]. Warsaw, IŻŻ,2012 (in Polish).
 • 20. Johnell O., Kanis J.A.: An estimate of the worldwide prevalence and disability associated with osteoporoticfractures. Osteoporos Int 2006;17(12):1726-1733.
 • 21. Kasper M.J., Peterson M.G., Allegrante J.P.: The need for comprehensive educational osteoporosis preventionprograms for young women: results from a secondosteoporosis prevention survey. Arthritis Rheum2001;45(1):28-34.
 • 22. Koebnick C., Black M.H., Wu J., Martinez M.P., Smith N., Kuizon B., Cuan D., Young D.R., Lawrence J.M., Jacobsen S.J.: High blood pressure in overweight and obese youth: implications for screening. J Clin Hypertens (Greenwich) 2013;15(11):793-805. doi: 10.1111/jch.12199.
 • 23. Kunachowicz H., Nadolna J., Przygoda B., Iwanow K.: Tabele składu i wartości odżywczej żywności [Foodcomposition tables]. Warsaw, PZWL, 2005 (in Polish).
 • 24. Lane N.E.: Epidemiology, etiology and diagnosis of osteoporosis. Am J Obstert Gynecol 2006;194:3-11.
 • 25. Lokken K., Ferraro F.R., Kirchner T., Bowling M.: Gender differences in body size dissatisfaction amongindividuals with low, medium, or high levels of bodyfocus. J Gen Psychol 2003;130(3):305-310.
 • 26. Megahed M.A., Taher I.M.: Folate and homocysteine levels in pregnancy. Br J Biomed Sci 2004;61(2):84-87.
 • 27. National Osteoporosis Foundation: Osteoporosis: review of the evidence for prevention, diagnosis andtreatment and cost-effectiveness analysis. Executivesummary. Osteoporos Int 1998;8,Suppl 4:S3-S6.
 • 28. Nielsen F.H., Milne D.B., Klevay L.M., Gallagher S., Johnson L.: Dietary magnesium deficiency inducesheart rhythm changes, impairs glucose tolerance,and decreases serum cholesterol in post-menopausalwomen. J Am Coll Nutr 2007;26(2):121-132.
 • 29. Novotny J.A., Rumpler W.V., Riddick H., Hebert J.R., Rhodes D., Judd J.T., Baer D.J., McDowell M.,Briefel R.: Personality characteristics as predictors ofunderreporting of energy intake on 24-hour dietary recallinterviews. J Am Diet Assoc 2003;103(9):1146-1151.
 • 30. Ostchega Y., Dillon C.F., Hughes J.P., Carroll M., Yoon S.: Trends in hypertension prevalence, awareness,treatment, and control in older U.S. adults: data fromthe National Health and Nutrition Examination Survey1988 to 2004. J Am Geriatr Soc 2007;55(7):1056-1065.
 • 31. Peterlik M., Boonen S., Cross H.S., Lamberg-Allardt C.: Vitamin D and calcium insufficiency-related chronic diseases: an emerging world-wide publichealth problem. Int J Environ Res Public Health2009;6(10):2585-2607. doi: 10.3390/ijerph6102585.
 • 32. Płudowski P., Karczmarewicz E., Bayer M., Carter G., Chlebna-Sokół D., Czech-Kowalska J., Dębski R.,Decsi T., Dobrzańska A., Franek E., Głuszko P., GrantW.B., Holick M.F., Yankovskaya L., KonstantynowiczJ., Książyk J. B., Księżopolska-Orłowska K., LewińskiA., Litwin M., Lohner S., Lorenc R. .S, LukaszkiewiczJ., Marcinowska-Suchowierska E., Milewicz A., Misiorowski W., Nowicki M., Povoroznyuk V., Rozentryt P., Rudenka E., Shoenfeld Y., Socha P., Solnica B., Szalecki M., Tałałaj M., Varbiro S., Żmijewski M.A.: Practical guidelines for the supplementation of vitamin D and the treatment of deficits in Central Europe – recommended vitamin D intakes in the general population and groups at risk of vitamin D deficiency. Endokrynol Pol 2013;64(4):319-327.
 • 33. Prentice A.: Diet, nutrition and the prevention of osteoporosis. Public Health Nutr 2004;7(1A):227-243.
 • 34. Rajska-Neumann A.: Osteoporoza – definicja, epidemiologia, rozpoznawanie, leczenie i profilaktyka [Osteoporosis – definition, epidemiology, diagnosing,treatment and prophylaxis]. Farm Współcz 2008;1,47-53 (in Polish).
 • 35. Roman Viñas B., Ribas Barba L., Ngo J., Gurinovic M., Novakovic R., Cavelaars A., de Groot L.C., van’t Veer P., Matthys C., Serra Majem L.: Projected prevalence of inadequate nutrient intakes in Europe. Ann Nutr Metab 2011;59(2-4):84-95. doi: 10.1159/000332762.
 • 36. Scagliusi F.B., Ferriolli E., Pfrimer K., Laureano C., Cunha C.S., Gualano B., Lourenço B.H., LanchaA.H. Jr.: Underreporting of energy intake in Brazilianwomen varies according to dietary assessment: across-sectional study using doubly labeled water. J AmDiet Assoc 2008;108(12):2031-2040. doi: 10.1016/j.jada.2008.09.012.
 • 37. Schmiege S.J., Aiken L.S., Sander J.L., Gerend M.A.: Osteoporosis prevention among young women:psychosocial models of calcium consumptionand weight-bearing exercise. Health Psychol2007;26(5):577-587.
 • 38. Sigurdsson G., Aspelund T., Chang M., Jonsdottir B., Sigurdsson S., Eiriksdottir G., Gudmundsson A.,Harris T.B., Gudnason V., Lang T.F.: Increasing sexdifference in bone strength in old age: The Age, Gene/Environment Susceptibility-Reykjavik study. Bone2006 Sep;39(3):644-651.
 • 39. Soares M. J.: Calcium and vitamin D for chronic disease: a time for action. Eur J Clin Nutr 2011;65(9):985. doi:10.1038/ejcn.2011.112. doi: 10.1038/ejcn.2011.112.
 • 40. Suliburska J., Król E., Staniek H., Wójciak R.W., Reguła J., Marcinek K., Krejpcio Z.: Ocena stanu odżywieniawapniem, magnezem, żelazem, cynkiem i miedziąkobiet w wieku 18-70 lat na podstawie analizy włosów[Calcium, magnesium, iron, zinc, and copper status inwomen aged 18-70 years determined by hair analysis].Probl Hig Epidemiol 2015;96(2):444-447 (in Polish).
 • 41. Szponar L., Wolnicka K., Rychlik E.: Album fotografii produktów i potraw [Atlas of food products and dishesportion sizes]. Warsaw, IŻŻ 2000 (in Polish).
 • 42. Tiggemann M.: Body image across the adult life span: stability and change. Body Image 2004;1(1):29-41.
 • 43. Tucker K.L.: Osteoporosis prevention and nutrition. Curr Osteoporos Rep 2009;7:111-117.
 • 44. Weaver C.M., Alexander D., Boushey C.J., Dawson-Hughes B., Lappe J.M., LeBoff M. S., Liu S., Looker A.C., WallaceT.C., Wang D.D.: Calcium plus vitamin D supplementationand risk of fractures: an updated meta-analysis fromthe National Osteoporosis Foundation. Osteoporos Int2015;27(1):367-376. doi: 10.1007/s00198-015-3386-5.
 • 45. World Health Organization: Prevention and management of osteoporosis. Report of a WHO Scientific Group. WHOTechnical Report Series, 921. Geneva, World HealthOrganization, 2003.
 • 46. Yang Q.H., Carter H.K., Mulinare J., Berry R.J., Friedman J.M., Erickson J.D.: Race-ethnicity differencesin folic acid intake in women of childbearing age in theUnited States after folic acid fortification: findings fromthe National Health and Nutrition Examination Survey, 2001-2002. Am J Clin Nutr 2007;85(5):1409-1416.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-275b0fd1-e94d-48d5-9a4c-b3999fa70e1d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.