PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 60 | 1 |

Tytuł artykułu

Nowe regulacje prawne dotyczące obecności sporyszu i alkaloidów sporyszu w ziarnie zbóż i przetworach zbożowych

Warianty tytułu

EN
New regulations concerning the presence of ergot and ergot alkaloids in cereal grains and grain products

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem niniejszego artykułu było przedstawienie aktualnej sytuacji w zakresie regulacji prawnych – unijnych i krajowych – dotyczących dopuszczalnej zawartości sporyszu i alkaloidów sporyszu w ziarnie zbóż i przetworach zbożowych. Podano dotychczasowe reguły określania dopuszczalnej zawartości sporyszu w ziarnie zbóż określone w normach branżowych i krajowych stosowanych w przemyśle zbożowo-młynarskim w Polsce. Omówiono wyniki badań dotyczących obecności alkaloidów sporyszu w produktach zbożowych przeznaczonych do konsumpcji i na cele paszowe, wykonanych w 2011 roku na zlecenie EF SA przez Laboratorium Uniwersytetu Ghent w Belgii.
EN
The aim of this article was presentation of current situation in terms of regulations – UE and Polish – regards for maximum levels of ergot sclerotia and ergot alkaloids in cereal grains and grain products. Describes so far used rules for fixing maximum level of ergot scelrotia identified in trade and national standard used in cereal grains and flour milling industries in Poland. Discusses the results of survey on ergot alkaloids in cereals intended for human consumption and animal feeding made in 2011 for EFSA by Laboratory of Food Analysis of Ghent University in Belgium.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

60

Numer

1

Opis fizyczny

s.24-27,rys.,tab.,fot.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Stowarzyszenie Młynarzy RP
 • Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie, Warszawa

Bibliografia

 • [1] BN-88/9131-04 Ziarno zbóż – Pszenica.
 • [2] BN-88/9131-05 Ziarno zbóż – Żyto i pszenżyto
 • [3] Bryła M., Szymczyk K., Jedrzejczak R., Roszko M. (2015) Application of Liquid Chromatography/Ion Trap Mass Spectrometry Technique to Determine Ergot Alkaloids in Grain Products. Food Technol. Biotechnol. 53 (1) 16-26
 • [4] Drzewiecki J., Małuszyńska E., Rothkaehl J. (1999) Nasiona toksyczne i szkodliwe oraz inne zanieczyszczenia ziarna zbóż. Fundacja „Rozwój SGGW [Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego]”.
 • [5] EFSA (European Food Safety Authority), 2012. Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM): Scientific Opinion on Ergot alkaloids in food and feed. EFSA Journal. 10, 2798, 1–6.
 • [6] https://pl.wikipedia.org/wiki/Sporysz.
 • [7] di Mavungu J.D., Larionova D.A., Malysheva S.V., van Peteghem C., de Saeger S. (2011) Scientific Report “Survey on ergot alkaloids in cereals intended for human consumption and animal feeding” submitted to EFSA by Laboratory of Food Analysis, Department of Bio-analysis, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ghent University, Belgium.
 • [8] PN-EN ISO 24333:2012 Ziarno zbóż i przetwory zbożowe – Pobieranie próbek.
 • [9] PN-R-74102:1996 Ziarno zbóż – Żyto.
 • [10] PN-R-74103:1996 Ziarno zbóż – Pszenica
 • [11] ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr 401/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. ustanawiające metody pobierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli poziomów mikotoksyn w środkach spożywczych (Dz.U. L 70 z 9.3.2006).
 • [12] ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz.U. L 364/5 z 20.12.2006).
 • [13] ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (Dz.U. L 349 z 29.12.2009).
 • [14] ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) 2015/1940 z dnia 28 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów przetrwalników buławinki czerwonej w niektórych nieprzetworzonych zbożach oraz w odniesieniu do przepisów dotyczących monitorowania i sprawozdawczości. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 283/3, 29.10.2015.
 • [15] Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386 z późn. zmianami).
 • [16] Walczak M., Kwiatek K. (2015) Sporysz jako źródło niebezpiecznych alkaloidów w zbożowych materiałach żywnościowych i paszowych. Życie Weterynaryjne, 90(4), 242-243.
 • [17] ZALECENIE KOMISJI z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie monitorowania występowania alkaloidów sporyszu w paszy i żywności (2012/154/UE). (Dz.U. L 77/20, 16.03.2012).

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-274f53b5-ef7b-4da5-8d66-26ce1005beae
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.