PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2018 | 64 | 2 |

Tytuł artykułu

Strategia marketingowa producenta żywności ekologicznej - studium przypadku firmy Eko Ar

Autorzy

Warianty tytułu

EN
The marketing strategy of an organic food producer - a case study of the Eko Ar company
RU
Marketingovaja strategija proizvoditelja ehkologicheskikh produktov pitanija - analiz sluchaja firmy Eko Ar

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W artykule przeprowadzono analizę strategii marketingowej wybranego producenta żywności ekologicznej w Polsce. Badania miały charakter jakościowy. W celu opracowania studium przypadku strategii marketingowej wybranego producenta żywności ekologicznej przeprowadzono wywiad internetowy z jego właścicielem i dokonano analizy prezentacji oferty badanej firmy w Internecie. Według właściciela, bardzo ważnymi determinantami przewagi konkurencyjnej badanej firmy są marka i reputacja oraz walory zdrowotne produktów. Firma posiada profesjonalnie skonstruowaną stronę internetową, która pełni funkcję promocyjną i sprzedażową. Przykład Eko Ar pokazuje jedną z atrakcyjnych, możliwych ścieżek rozwoju gospodarstwa rolnego na bazie specjalizacji produkcji w wąskiej niszy (aronia) − uzyskanie certyfikatu producenta żywności ekologicznej, akcentowanie walorów zdrowotnych swojej oferty, budowa własnych kanałów dystrybucji i osiągnięcie efektu synergii z agroturystyką. Strategia marketingowa firmy Eko Ar stanowi modelowy przykład rozwoju producenta żywności ekologicznej i doskonale się wpisuje w koncepcję zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
EN
The article aims to analyse the marketing strategy of the selected organic food producer in Poland. Our research has a qualitative character. In order to elaborate the case study of the marketing strategy of the selected organic food producer we carried out an Internet survey with its owner and an analysis of the presentation of the offer of the firm under study on the Internet. According to the owner, the critical determinants of the competitive advantage of the analysed company are brand and reputation as well as health properties of its products. The company has a professionally designed website which fulfils promotional and selling functions. The Eko Ar example shows one of attractive, possible development paths of an agricultural holding – based on production specialisation in a narrow niche (chokeberry), obtaining the certificate of an organic food producer, emphasising health values of one’s offer, building one’s own distribution channels and achieving a synergy effect with farm tourism. The marketing strategy of the Eko Ar company constitutes a model example of the development of an organic food producer and perfectly fits the concept of sustainable development of rural areas.
RU
В статье провели анализ маркетинговой стратегии избранного производителя экологических продуктов питания в Польше. Изучение имело качественный характер. Для разработки анализа примера маркетинговой стратегии избранного производителя экологических продуктов питания провели ин- тернет-интервью с собственником фирмы и анализ презентации изучаемого предложения в интернете. По словам собственника, весьма важными детерминантами конкурентного преимущества изучаемой фирмы являются марка и репутация, а также оздоровительные качества продуктов. Фирма располагает профессионально созданным вебсайтом, который выполняет функцию продвижения и продажи. Пример указывает один из привлекательных и воз- можных путей развития сельского хозяйства на базе специализации производства в узкой нише (арония) – получение сертификата производителя экологи- ческих продуктов питания, подчеркивание оздоровительных качеств своего предложения, построение собственных каналов распределения и достижение эффекта синергии с агротуризмом. Маркетинговая стратегия фирмы Eko Ar представляет собой пример-модель развития производителя экологических продуктов питания и великолепно входит в состав концепции устойчивого развития сельских районов.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

64

Numer

2

Opis fizyczny

s.104-116,rys.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki, ul.Narutowicza 59a, 90-131 Łódź

Bibliografia

 • Anielska Obora (2016), http://anielskaobora.pl [dostęp: 13.09.2016].
 • Bieńkowski B. (2007), Kraina aronią płynąca, „Euroregio Glacensis”, nr 17.
 • Biondo A. (2014), Organic food and the double adverse selection: Ignorance and social welfare, “Agroecology & Sustainable Food Systems”, Vol. 38, No. 2.
 • Bryła P. (2017), The perception of EU quality signs for origin and organic food products among Polish consumers, “Quality Assurance and Safety of Crops & Foods”, Vol. 9, No. 3.
 • Bryła P. (2016a), Organic food consumption in Poland: Motives and barriers, “Appetite”, Vol. 105.
 • Bryła P. (2016b), Wybrane aspekty strategii marketingowej dystrybutora zdrowej żywności – stadium przypadku sklepu Słoneczko w Łodzi, „Marketing i Zarządzanie”, nr 3.
 • Bryła P. (2015a), Marketing regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych – perspektywa sprzedawcy i konsumenta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Bryła P. (2015b), The development of organic food market as an element of sustainable development concept implementation, „Problemy Ekorozwoju”, Vol. 10, No. 1.
 • Bryła P. (2014), Rola oznaczeń regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych – w świetle opinii kierowników sklepów spożywczych, (w:) Czubała A., Hadrian P., Wiktor J. (red.), Marketing w 25-leciu gospodarski rynkowej w Polsce, PWE, Warszawa.
 • Bryła P. (2013), Marketing ekologicznych produktów żywnościowych – wyniki badania wśród polskich przetwórców, „Rocznik Ochrona Środowiska”, Vol. 15.
 • Bryła P. (2009), Determinanty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń wynikających z implementacji programu SAPARD, „Wieś i Rolnictwo”, nr 2.
 • Bryła P. (2007), Rola przedsiębiorczości w procesie stymulowania rozwoju obszarów wiejskich, (w:) Gołębiowski M. (red.), Współczesne trendy w przedsiębiorczości, Wydawnictwo Piktor, Łódź.
 • Cerjak M., Mesić Ž., Kopić M., Kovačić D., Markovina J. (2010), What motivates consumers to buy organic food: Comparison of Croatia, Bosnia Herzegovina, and Slovenia, “Journal of Food Products Marketing”, Vol. 16, No. 3.
 • Colom-Gorgues A. (2009), The challenges of organic production and marketing in Europe and Spain: Innovative marketing for the future with quality and safe food products, “Journal of International Food & Agribusiness Marketing”, Vol. 21, No. 2/3.
 • Demirtas B., Parlakay O., Tapki N. (2015), Organic food awareness in Turkey, “Emirates Journal of Food & Agriculture”, Vol. 27, No. 5.
 • Domański T., Bryła P. (2013), Marketing produktów regionalnych na europejskim rynku żywności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Domański T., Bryła P. (2012), The fragile strength of a leading Polish yoghurt company (case study of Bakoma), “British Food Journal”, Vol. 114, No. 5.
 • Domański T., Bryła P. (2010), Marketing produktów żywnościowych, PWE, Warszawa.
 • Eggert P. (2006), Aronia – roślina dla gospodarstw ekologicznych, „Hasło Ogrodnicze”, nr 6.
 • Eko Ar (2016), http://ekoaronia.pl [dostęp: 13.09.2016].
 • Eko Ar (2012), Prezentacja produktów z aronii, https://www.youtube.com/watch?v=i9X2Gai1Kf8 [dostęp: 15.09.2016].
 • Hemmerling S., Asioli D., Spiller A. (2016), Core organic taste: Preferences for naturalness-related sensory attributes of organic food among European consumers, “Journal of Food Products Marketing”, Vol. 22, No. 7.
 • Jarossová M., Mindašová K. (2015), Comparison of the application of marketing communication tools used by organic food producers in Slovakia and Austria, „Nauki Inżynierskie i Technologie”, Vol. 4, No. 19.
 • Nandi R., Bokelmann W., Gowdru N., Diast G. (2016), Consumer motives and purchase preferences for organic food products: Empirical evidence from a consumer survey in Bangalore, South India, “Journal of International Food & Agribusiness Marketing”, Vol. 28, No. 1.
 • Pawlak K. (2006), Aronia daje nam siłę do takiej aktywności, „AgroSmak”, nr 4.
 • Telewizja Polska S.A. (2011), To się opłaca, https://www.youtube.com/watch?v=xB_8PfH1n94 [dostęp: 16.09.2016].
 • Vukasovič T. (2016), Consumers’ perceptions and behaviors regarding organic fruits and vegetables: marketing trends for organic food in the twenty-first century, “Journal of International Food & Agribusiness Marketing”, Vol. 28, No. 1.
 • Willer H., Lernoud J. (Eds.), (2016), The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2016, FIBL and IFOAM, Bonn.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-274d0761-818f-40b2-82e8-96a75b6ce2ab
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.