PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 78 |

Tytuł artykułu

Odra jako szlak komunikacyjno-transportowy oraz turystyczno-rekreacyjny

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
The oder as waterway, transport and tourist route

Języki publikacji

PL

Abstrakty

EN

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

78

Opis fizyczny

s.47-57,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie, al.Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin

Bibliografia

 • Biała Księga: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osią-gnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Bruksela, 28.03.2011, COM (2011), 144.
 • Commission Staff working document. Annex to the Communication from the Commission on the promotion of inland waterway transport „NAIADES”. Brussels, 17.01.2006. SEC (2006) 34/3 COM (2006), 6 Final.
 • Dopierała B. 1976. Zarys dziejów Odry, w: Odra i Nadodrze. Warszawa, KiW,1865.
 • Dyrektywa Parlamentu 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zharmonizowania usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie. DzU UE L 255/152, www.ris-odra.pl/?page_id=42, dostęp:10.06.2014.
 • Gaworecki W. 2003. Turystyka. Warszawa, PWE, 1920.
 • Giesecke G. 1940. Oderschiffahrts und Oderwirtschaftsfragen. Breslau, [b.w.].
 • Kwapiszewski A. 2001. Barką do Szczecina, w: Odra przyszłość regionów, Bydgoszcz, Unitex, 2637.
 • Linde H. 2008. Transport i budownictwo wodne na terenie Nadodrza, w: Odra–Oder Panorama europej-skiej rzeki, Skórzyn, Wydaw. Instytutowe, 163175.
 • Liszewski S. 2003. Możliwości i kierunki rozwoju turystyki w Dolinie Odry, Łódź, Łódzkie Tow. Nauk.
 • Marszałek E. 2002. Koncepcja turystycznego i rekreacyjnego zagospodarowania Odry. Szczecin, WSE-T.
 • Marszałek E. 2003. Odrzański szlak wodny. Informator turystyczny. Szczecin, WSE-T.
 • Müller U. 2008. Odra w środkowoeuropejskiej sieci transportowej a pruska polityka dróg wodnych w okresie industrializacji, w: Odra–Oder Panorama europejskiej rzeki. Skórzyn, Wydaw. Instytutowe, 149161.
 • Plit J. 2006. Granice w krajobrazach kulturowych i ich trwałość. Granice w krajobrazach kulturowych. Pr. Komis. Krajobr. Kultur. PTG 5, 5564.
 • Przybyszewska J. 2001. Połączenia Odry z międzynarodową siecią dróg wodnych, w: Odra przyszłość regionów. Bydgoszcz, Unitex, 3847.
 • Przyłęcki M. 2003. Uwarunkowania historyczne środowiska nadodrzańskiego. Praca jako czynnik twórczy w zagospodarowaniu Odry. Zesz. Katol. Stow. Civitas Christiana 14(7), 1627.
 • Ruzikowska-Chmiel A. 2003. Studium zagospodarowania przestrzennego pasma Odry. Praca jako czynnik twórczy w zagospodarowaniu Odry. Zesz. Katol. Stow. Civitas Christiana 14(7), 97102.
 • Strategia Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju 2001. Biała Księga. pl.wikipedia.org/ /wiki/transport.
 • Śródlądowe drogi wodne, pl.wikipedia.org/wiki/śródlądowe_drogi_wodne, dostęp: 10.06.2014.
 • Transport, pl.wikipedia.org/wiki/transport, dostęp:10.06.2014.
 • Ustawa z dnia 6.07.2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry 2006”. DzU z 2001 r., nr 98, poz. 1067.
 • Woś K. 2010. Możliwości zwiększenia gospodarczego wykorzystania rzeki Odry na przykładzie granicz-nego i dolnego odcinka. Zesz. Nauk. Uniw. Szczec. 589, 225239.
 • Woś K. 2010. Żegluga Śródlądowa – szanse rozwoju, w: Morze Bałtyckie i rzeki – szansą rozwoju Polski. W 90-lecie powrotu Polski nad Bałtyk, Warszawa 25 lutego 2010. Gdynia, Wydaw. WSA i B, 6986.
 • Wrona J., Rek J. 2001. Podstawy geografii ekonomicznej. Warszawa, PWE, 315316.
 • Zaleski J. 2003. Odra 2006 jej szanse i nadzieje. Praca jako czynnik twórczy w zagospodarowaniu Odry. Zesz. Katol. Stow. Civitas Christiana 14(7), 8896.
 • Zawadka M. 2008. Od zaniedbanej prowincji do granicznej ruiny, czyli Odra jako arteria transportowa w XX w., w: Odra–Oder. Panorama europejskiej rzeki. Skórzyn, Wydaw. Instytutowe, 180.
 • Zintegrowany Europejski Program Działań na rzecz Żeglugi Śródlądowej, www.zegluga.wroclaw.pl/ /news.php?readmore=17, dostęp: 10.06.2014.
 • Zintegrowany europejski program działań na rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej oraz drogi wodnej NAIADES. 2006. Bruksela, Komisja Europejska Unii Europejskiej, http://www.europarl.europa.eu/sides/ getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2006-0299+0+DOC+XML+V0//PL, dostęp: 10.06.2014.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-27316798-7433-47ac-b78c-756a7b4ceca8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.