PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 08 |

Tytuł artykułu

Produkcyjność kukurydzy i sorga w zależności od poziomu nawożenia azotem

Warianty tytułu

EN
Maize and sorghum yields as affected by nitrogen fertilization

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
EN

Wydawca

-

Rocznik

Numer

08

Opis fizyczny

s.20-28,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy ul.Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
autor

Bibliografia

 • Adamczyk J., 2001. Znaczenie doboru odmian w uprawie kukurydzy na ziarno i kiszonkę. Biul. Inf. I. Zoot., 39(1): 29-35.
 • Ashbell G., Weinberg Z.G. 1999. Silage from tropical cereals and forage crops. FAO Production and protection Paper, 161. Proceedings of the FAO Electronic Conference on Tropical Silage, 1 IX-15 XII 1999, http://www.fao/org/ag/AGP/AGPC?gp?SILAGE?HTML/paper7.htm.
 • Bogucka B., Szempliński W., Wróbel E., 2008. Reakcja kukurydzy ziarnowej na nawożenie azotem w warunkach północno-wschodniej Polski. Mat. Konf. Nauk. „Problemy agrotechniki oraz wykorzystania kukurydzy i sorgo”, UP Poznań, ss. 44-46.
 • Borowiecki J., 1988. Efektywność nawożenia azotem kukurydzy kiszonkowej w zależności od obsady roślin. Mat. Konf. Nauk. „Stan badań nad agrotechniką kukurydzy w Polsce”. IUNG Puławy, ss. 10-15.
 • Borowiecki J., Kuś J., Małysiak B., 1988. Wpływ typu i gatunku gleby na rozwój i plonowanie kukurydzy w doświadczeniu mikropoletkowym. Biul. IHAR, 165: 99-105.
 • Brzóska F., 2001. Wartość pokarmowa pasz z kukurydzy. Biul. Inf. I. Zoot., 1: 37-48.
 • Buxton D.R., Anderson I.C., Hallam A., 1999. Performance of sweet and forage sorghum grown continuously, doublecropped with winter rye, or in rotation with soybean and maize. Agron. J., 91(1): 93-101.
 • Camargo M.B.P., Hubbard K.G., 1999. Drought sensitivity indices for sorghum crop. J. Prod. Agric., 12: 312-316.
 • Cassman, K., Dobermann, Walters, D., 2002. Agroecosystems, nitrogen-use efficiency, and nitrogen management. Ambio, 31(2): 132-140.
 • Czerniawska A., 1988. Porównanie plonowania i wartości pokarmowej kukurydzy na tle zróżnicowanego nawożenia azotem. Mat. Konf. Nauk. „Stan badań nad agrotechniką kukurydzy w Polsce”. IUNG Puławy, Cz. II: 25-31.
 • Daccord R., Arrigo Y., Vogel R., 1995. Nährwert von Maissilage. Agrar Forschung, 9: 397-400.
 • Dubas A., 1974. Wpływ intensywnego nawożenia azotem na plony i wartość pastewną kukurydzy kiszonkowej. Rocz. AR Poznań, prac. habil. 51.
 • Dubas A., Duhr E., 1983. Wpływ sposobu nawożenia fosforem na plonowanie kukurydzy. Pam. Puł., 81: 131-139.
 • Eder J., 1999. Reife-Leistung. Mais, 27: 138-141.
 • Eder J., Kützfeld B., 2000. Der Reife auf der Spur! Mais, 28: 84-86.
 • Fotyma E., 1994. Reakcja roślin uprawy polowej na nawożenie azotem. III. Kukurydza. Fragm. Agron., 4: 20-35.
 • Gallais A., Hirel B., 2004. An approach to the genetics of nitrogen use efficiency in maize. J. Exp. Bot., 55(396): 295-306.
 • Geng S., Hills F.J., Johnson S.S., Sah R.N., 1989. Potential yields and on-farm ethanol production cost of corn, sweet sorghum, fodder beet and sugar beet. J. Agron. Crop Sci., 162(1): 21-29.
 • Gonet Z., Stadejek H., 1990. Wpływ nawożenia azotem i ilości wysiewu na plony kukurydzy uprawianej na zielonkę bezpośrednio do skarmiania. Fragm. Agron., 3: 30-43.
 • Gonet Z., Stadejek H., 1992. Wpływ nawożenia azotem na plon i wartość paszową kukurydzy uprawianej w dużym zagęszczeniu na zielonkę do bezpośredniego skarmiania. Pam. Puł., 101: 135-147.
 • Hirel B., Le Gouis, J., Gallais A., 2007. The challenge of improving nitrogen use efficiency in crop plants: towards a more central role for genetic variability and quantitative genetics within integrated approaches. J. Exp. Bot., 58(9): 2369-2387.
 • Hryncewicz Z., Fatyga J., 1975. Badania nad uprawą mieszańcowej trawy sudańskiej na zieloną masę. Zesz. Nauk. AR Wrocław, 109: 69-78.
 • Johnson L.M., Harrison J.H., Davidson D., Mahanna W.C. Shinerst K., Linder D., 2002. Corn silage management; Effects of maturity inoculation and mechanical processing on pack density and aerobic stability. J. Dairy Sci., 85: 434-444.
 • King J., Gay A., Sylvester-Bradley R., Bingham I., Foulkes, J., Gregory P., Robinson D., 2003. Modelling cereal root systems for water and nitrogen capture: towards an economic optimum. Ann. Bot., 91: 383-390.
 • Korniewicz A., Bodarski R., Kinal S., Szydłowska A., 2004. Wpływ konserwantu chemicznego na jakość fermentacji i straty składników pokarmowych w procesie kiszenia kukurydzy w mikrosilosach. Acta Scien. Polon. Zoot., 3(1): 25-34.
 • Kozłowski S., Zielewicz W., Lutyński A., 2007. Określenie wartości energetycznej Sorghum sacchratum (L.) Moench, Zea mays L. i Malva verticillata L. Łąkarstwo w Polsce, 10: 131-140.
 • Krieg D.R., Lascano R.J., 1990. Sorghum. Irrigation of Agricultural Crops. American Society of Agronomy, Madison, USA, ss. 719-740.
 • Kruczek A., 1983. Wpływ terminu i sposobu nawożenia azotem na plonowanie kukurydzy w uprawie na ziarno. Pam. Puł., 81: 119-130.
 • Kruczek A., 1988. Określenie optymalnych dawek, sposobów i terminów stosowania nawozów azotowych pod kukurydze uprawianą na ziarno. Mat. Konf. Nauk. „Stan badań nad agrotechniką kukurydzy w Polsce”. IUNG Puławy, Cz. II: 19-24.
 • Kruczek A., 1996. Efektywność nawożenia azotem kukurydzy uprawianej na ziarno w rejonie Wielkopolski. Rocz. Nauk. Rol., A, 112(3-4): 50-66.
 • Kruczek A., 1997. Wpływ nawożenia azotowego na pobieranie azotu przez kukurydzę i zmiany jego zawartości w glebie. PTPN, Nauki Rol. i Leśn., 83: 23-34.
 • Kruczek A., 2005. Wpływ dawek azotu i sposobów stosowania nawozów azotowych i nawozu wieloskładnikowego na plonowanie kukurydzy. Pam. Puł., 140: 129-138.
 • Krzywiecki S., Szyszkowska A., 1978. Plon i wartość pokarmowa sorga i mieszańcowej trawy sudańskiej uprawianych w plonie wtórym. Nowe Rol., 14: 4-5.
 • Księżak J., Machul M., 2007. Ocena plonowania sorga w zależności od sposobu siewu i poziomu nawożenia azotem. Rocz. Nauk. Zoot., Supl. 23: 103-106.
 • Linn J.G., Martin N.,P., 1989, Forage quality tests and interpretation. Minnesota extension Service, University of Minnesota, ss. 1-5.
 • Machul M., Kukuła S., Małysiak B., 1983. Produktywność mieszańców kukurydzy na glebach różnych kompleksów przydatności rolniczej w zależności od zagęszczenia roślin. Pam. Puł., 81: 61-75.
 • Meeske R., Basson H.M., 1995. Research note; maize and forage sorghum as silage crops under drought conditions. Afr. J. Range Forage Sci., 12: 133-134.
 • Mikołajczak J., Piłat, J., Grabowicz M., Dorszewski P., Szterk P., 2004. Jakość i wartość pokarmowa kiszonek wyprodukowanych na terenie Pomorza i Kujaw. Ann. Warsaw Agric. Univ., Animal Science Special Number, ss. 106-110.
 • Mucha S., Brzóska F., 1983. Wstępne wyniki badań plonowania i składu chemicznego amerykańskich mieszańców sorga z trawą sudańska uprawianych w 1979 roku w Polsce. Rocz. Nauk Zoot., 10(1): 113-124.
 • Peng, Y., Niu, J., Peng, Z., Zhang, F., Li Ch., 2010. Shoot growth potential drives N uptake in maize plants and correlates with root growth in the soil. Field Crops Res., 115: 85-93.
 • Podkówka Z., 1995. Wpływ stopnia rozdrobnienia zielonki z kukurydzy na wartość pokarmową. Kukurydza, 2: 19. Podkówka W.,
 • Podkówka Z., 2004. Wpływ poziomu suchej masy na zawartość białka ogólnego, NDF i ADF w kiszonce z kukurydzy. Ann. Warsaw Agr. Univ., Animal Science Special Number, ss. 111-116.
 • Podkówka Z., Ćermák L., Podkówka L., 2001. Wpływ terminu zbioru zielonki z kukurydzy na strawność substancji organicznej. Ann. Warsaw Agr. Univ., Animal Science Special Number, ss. 20-23.
 • Pyzik J., Bober A., 1985. Wpływ nawożenia azotowego na przebieg wegetacji, plon ziarna i niektóre cechy morfologiczne kukurydzy uprawianej na dwóch kompleksach glebowych. Zesz. Nauk. Tow. Nauk. Rzeszów, Prod. Rośl., 2: 39-43.
 • Singh B.R., Singh D.P., 1995. Agronomic and physiological responses of sorghum maize and pearl millet to irrigation. Field Crops Res., 42: 57-67.
 • Sowiński J., Liszka-Podkowa A., 2008. Wielkość i jakość plonu suchej masy kukurydzy (Zea mays L.) oraz sorga cukrowego (Sorghum bicolor (L.) Moench.) na glebie lekkiej w zależności od dawki azotu. Acta Sci. Pol., Agricultura, 7(4): 105-115.
 • Strzetelski A., Jurkiewicz A., Strzetelski J., 2001. Kiszonka z kukurydzy w żywieniu bydła. Biul. Inf. I. Zoot., 39(1): 49-62.
 • Subedi K., Ma B., 2005. Nitrogen uptake and partitioning in stay-green and leafy maize hybrids. Crop Sci., 45: 740-747.
 • Śliwiński B.J., Brzóska F., 2006. Historia uprawy sorgo i wartość pokarmowa tej rośliny w uprawie na kiszonkę. Post. Nauk Rol., 1: 25-37.
 • Tillmann P., 2002. Qualitätsuntersuchung an Maissilage. Mais, 1: 30-31.
 • Weissbach F., 1999. Wann ist der Mais siloreif? Mais, 27: 72-77.
 • Wright G.C., Smith, C.G., 1983. Differences between two grain sorghum genotypes in adaptation to drought stress. II. Root water uptake and water use. Aust. J. Agric. Res., 34: 627-636.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-2730a01d-0a3b-48f6-a552-e4156d2a4274
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.