PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 565 |

Tytuł artykułu

Zmiany zawartości kadmu, niklu i ołowiu w trawie Festulolium braunii uprawianej na podkładach wykonanych z osadów ściekowych i popiołów fluidalnych z węgla kamiennego w połączeniu z efektywnymi mikroorganizmami

Warianty tytułu

EN
Changes of cadmium, nickel and lead content in Festulolium braunii grass grownon on beddings made from sewage sludge and coal fluidal ash together with effective microorgansms

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W okresie (2007 - 2009) w badaniach z Festulolium braunii odmiany Felopa oceniono możliwości wykorzystania popiołów fluidalnych z węgla kamiennego poprzez połączenie ich z przefermentowanym osadem ściekowym, słomą i preparatem Efektywne Mikroorganizmy (EM-1). Analizowano wpływ czynników na kształtowanie się zawartości kadmu, niklu, ołowiu w trawie. Do doświadczenia użyto następujące komponenty: popiół fluidalny z węgla kamiennego z Elektrociepłowni Żerań, słomę pszenną oraz osad ściekowy z gminnej oczyszczalni ścieków. Jako substancje aktywujące procesy biochemiczne zastosowano: preparat Efektywne Mikroorganizmy (EM-1) oraz Proszek Ceramiczny EM-X, firmy Greenland. Wprowadzenie do podłoży z popiołem fluidalnym z węgla kamiennego komunalnego osadu ściekowego nie spowodowało zmian zawartości kadmu, niklu i ołowiu w Festulolium braunii odmiany Felopa. Nie stwierdzono wpływu wprowadzenia preparatu mikrobiologicznego EM-1 na zmiany zawartości kadmu, niklu, ołowiu w podłożach wykonanych na bazie popiołu fluidalnego z węgla kamiennego. Uzyskane wyniki wskazują na potencjalną możliwość stosowania komunalnych osadów ściekowych do celów rekultywacyjnych.
EN
The aim of this study carried on from 2007 to 2009 on Festulolium braunii grass of Felopa variety was the estimation of the possible use of coal fluidal ashes combined with fermented sewage sludge, straw and formulation of effective microorganisms (EM-1). The impact of those factors on the shaping of the content of cadmium, nickel and lead in the grass was analysed. The following components were used in the experiment: coal fluidal ash obtained from the Żerań Heat and Power Generating Plant, wheat straw and sewage sludge from the commune sewage treatment plant. The following substances were used to activate biochemical processes: formulation of effective microorganisms (EM-1) and ceramic powder EM-X provided by the Greenland Company. The addition of sewage sludge in combination with coal fluidal ash to the bedding did not change the content of cadmium, nickel and lead in Festulolium braunii grass of Felopa variety. No impact of the introduction of microbiological preparation EM-1 on the content of cadmium, nickel and lead in the beddings made on the basis of coal fluidal ash was observed. The results indicate the potential use of municipal sewage sludge for reclamation.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

565

Opis fizyczny

s.63-70,tab.,bibliogr.

Twórcy

Bibliografia

 • Badora A. 2002. Wpływ pH na mobilność pierwiastków w glebach. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 482: 21 - 36.
 • Bruwaene R., van Kirchmann R., Impens R. 1984. Cadmium contamination in agriculture and zootechnology. Experientia 40: 43 - 52.
 • Bzowski W. 2004. Wpływ na środowisko stosowania mieszanin osadu ściekowego z odpadami mineralnymi na składowiskach odpadów komunalnych. Prace Naukowe GIG Studia-Rozprawy-Monografie 284: 15 ss.
 • Domańska J. 2009. Zawartość i pobranie niklu przez rośliny przy zróżnicowanym pH gleb naturalnych oraz zanieczyszczonych kadmem lub ołowiem. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 40: 236 - 245.
 • Falkowski M., Kukułka I., Kozłowski S. 2000. Własności chemiczne roślin łąkowych. Wyd. AR Poznań: 132 ss.
 • Gawdzik I. 2010. Specjacja metali ciężkich w osadzie ściekowym na przykładzie wybranej oczyszczalni komunalnej. Ochrona Środowiska 32/4: 15 - 19.
 • Kabata-Pendias A. 2000. Biogeochemia kadmu, w: Kadm w środowisku. Problemy ekologiczne i metodologiczne. Kabata-Pendias A., Szteke B. (Red.), Komitet Naukowy przy Prezydium PAN „Człowiek i środowisko”, Zesz. Nauk. 26: 17 - 24.
 • Kabata-Pendias A., Pendias H. 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. Wyd. Nauk. PWN Warszawa: 398 ss.
 • Kocjan G., Łastowski K. 1995. Główne koncepcje badań wpływu stresów na rośliny, w: Ołów w komórkach roślinnych. A. Woźny (Red.). Sorus, Poznań: 642 ss.
 • Lityński T., Jurkowska H. 1982. Żyzność gleby i odżywianie się roślin. PWN Warszawa: 642 ss.
 • Obarska-Pempkowiak H., Butajło W., Staniszewski A. 2003. Możliwości przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych ze względu na zawartość metali ciężkich. Inżynieria i Ochrona Środowiska 6/2: 179 - 190.
 • Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z. 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. IOŚ Warszawa: 334 ss.
 • Rozporządzenie MRiRW 2008. Z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu. Dz. U. Nr 119, poz. 765.
 • Rozporządzenie MŚ 2010. Z 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Dz. U. Nr 137, poz. 924.
 • Sądej W., Namiotko A. 2008. Wpływ kompostów z odpadów komunalnych na zawartość kadmu w roślinach. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 533: 319 - 328.
 • Siebielec G., Stuczyński T. 2008. Metale śladowe w komunalnych osadach ściekowych wytwarzanych w Polsce. Proceedings of ECOpole. 2(2): 479 - 484.
 • Wall Ł. 2003. Próba określenia granicy toksyczności niklu dla gryki. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 493: 261 - 268.
 • Właśniewski S. 2009. Nawożenia popiołem lotnym z węgla kamiennego na wybrane właściwości chemiczne gleby piaszczystej i plonowanie owsa. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 41: 479 - 488.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-272e9a90-61c9-4445-8a75-a93efe1c780e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.