PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 101 | 2 |

Tytuł artykułu

Koniunktura w polskim rolnictwie na tle sytuacji ogólnogospodarczej w latach 1996-2012

Autorzy

Warianty tytułu

EN
The situation in Polish agriculture against the general economic situation in the years 1996-2012

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Opracowanie przedstawia ocenę zmian sytuacji w rolnictwie i w całej gospodarce w Polsce w latach 1996-2012. Na podstawie teorii cyklu wzrostu wyodrębniono fazy wzrostu i spadku koniunktury gospodarczej. Wybrane wskaźniki sytuacji ogólnogospodarczej zestawiono ze wskaźnikami koniunktury w polskim rolnictwie. Przeprowadzona analiza porównawcza była podstawą odpowiedzi na pytanie, czy wahania koniunktury w całej gospodarce i w rolnictwie są współzależne oraz czy przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (UE) miało wpływ na zmianę charakteru tej zależności. Z przeprowadzonych badań wynika, że zaobserwowane w skali całej polskiej gospodarki ogólne tendencje zmian były zbliżone do tych występujących w sektorze rolnym, przy czym należy zaznaczyć, że sytuację ekonomiczno-finansową jednostek funkcjonujących w obrębie rolnictwa cechują znacznie większe wahania aniżeli sytuację podmiotów rynkowych ogółem. W latach 1996-2012 zmiany poziomu dochodów ludności, będące jednym z głównych kryteriów oceny stanu koniunktury ogólnogospodarczej, były znacznie bardziej stabilne w przypadku gospodarstw domowych pracowników niż rolników. Decydującą rolę w tym zakresie odegrała wysoka zmienność cen sprzedawanych produktów rolnych, współzależna m.in. z dynamiką PKB, oraz obrotów handlu zagranicznego. W badaniach zastosowano modelowanie ekonometryczne oraz analizę statystyczną, której podstawę stanowiły dane Głównego Urzędu Statystycznego.
EN
The paper presents the general economic background of the situation in Polish agriculture in the period 1996-2012. On the basis of the growth cycle theory there were separated phases of the economic growth and decline in Poland. Selected indicators of the general economic climate were compared with indicators of the situation in Polish agriculture. The carried out comparative analysis was a base for answers to the question: how the shaping of the economic situation and trends in agriculture are interdependent and how Polish accession to the European Union have an impact on the change in the nature of this relationship. The study shows that observed in the whole Polish economy overall trends are similar to those exposed in the agricultural sector, it being noted that the economic and financial situation of individuals functioning within agriculture are characterized by much higher volatility than the situation of market participants in general. In the entire period from 1996 to 2012, changes in the level of income of the population of our country, which is one of the main criteria for assessment of the general economic downturn, were much more stable in the case of workers’ households than farmers’. The decisive role in this regard has played high volatility of prices of sold agricultural products correlated with dynamics of GDP and foreign trade. In the study there were used econometric modeling and statistical analysis. The main source of the used data were the statistical yearbooks of the Republic of Poland of the Central Statistical Office.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

101

Numer

2

Opis fizyczny

s.7-19,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Zakład Ekonometrii i Metod Ilościowych, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski, ul.Ozimska 46a, 45-058 Opole

Bibliografia

 • Allen R.G.D. 1961: Ekonomia matematyczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 232-308.
 • Analiza wybranych zagadnień i tendencji w polskiej produkcji i handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi w 2010 r. 2011: Raport FAMMU/FAPA, Warszawa.
 • Barczyk R. 2001-2002: Metodologiczne problemy diagnozowania współczesnych wahań koniunkturalnych, „Polityka gospodarcza”, nr 5-6, Wydawnictwo Instytut Wiedzy, Warszawa, s. 43-58.
 • Czyżewski A., Matuszczak A. 2012: Krajowe i unijne finansowanie wydatków budżetowych w sektorze rolno-spożywczym w latach 1996-2012, „Journal od Agribusiness and Rural Development”, 2(24), s. 5-22.
 • Drozdowicz-Bieć M. 2012: Cykle i wskaźniki koniunktury, Poltext, Warszawa.
 • Kokocińska M., Strzała K. 2007: Zintegrowany system oceny aktywności przedsiębiorstw i prognozowania kategorii makroekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Kowalski A., Rembisz W. 2005: Rynek rolny i interwencjonizm a efektywność i sprawiedliwość społeczna, IERiGŻ, Warszawa.
 • Lubiński M. 2004: Analiza koniunktury i badania rynkowe, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Małe roczniki statystyczne Polski GUS za lata 2000-2013. 2003-2013: Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • Roczniki statystyczne rolnictwa GUS za lata 2000-2013, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • Sytuacja gospodarstw domowych w 2011 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych. 2012: Informacja sygnalna, Wyniki Badań GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, 31.05.2012 r., Warszawa, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/wz_sytuacja_gosp_dom_2011.pdf, dostęp: 17.03.2014 r.
 • Sytuacja gospodarstw domowych w 2012 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych. 2013: Informacja sygnalna, Wyniki Badań GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Materiał na konferencję prasową, 29 maja 2013 r., Warszawa, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_sytuacja_gosp_dom_2012.pdf, dostęp: 17.03.2014 r.
 • Wskaźniki koniunktury finansowej w diagnozowaniu i prognozowaniu rozwoju gospodarki, J. Garczarczyk (red.). 2006: Drukania BONAMI, Poznań.

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-2713418b-2bf1-4d30-8cdd-0af029442258
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.