PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2016 | 23 | 1 |

Tytuł artykułu

Reakcja pszenicy jarej na zróżnicowane nawożenie azotowe oraz dokarmianie dolistne

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Reaction of spring wheat to differentiated nitrogen fertilization and foliar feeding

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W latach 2012-2014 przeprowadzono ścisłe doświadczenie polowe w Wydziałowej Stacji Doświadczalnej Uniwersytetu Rzeszowskiego w Krasnem koło Rzeszowa. Celem badań było określenie reakcji pszenicy jarej na zróżnicowane nawożenie azotowe (80 i 120 kg N·ha–1) oraz dokarmianie dolistne (Plonvit zboża). Doświadczenie założono na glebie brunatnej wytworzonej z lessu, zaliczanej do klasy bonitacyjnej IIIa, kompleksu pszennego dobrego. Zmienne w latach badań warunki pogodowe wywarły duży wpływ na plonowanie pszenicy jarej. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że wyższa dawka azotu w porównaniu do niższej wpłynęła na istotne zwiększenie indeksu powierzchni liści (LAI) oraz wskaźnika zieloności liścia (SPAD). Średni kąt nachylenia liści (MTA) wyniósł 49,5° i nie był istotnie zróżnicowany. Wyższe nawożenie azotowe wpłynęło również na istotny wzrost liczby kłosów na jednostce powierzchni, wylegania roślin, MTZ, celności ziarna oraz plonu ziarna w odniesieniu do dawki niższej. Dokarmianie dolistne skutkowało istotnym zwiększeniem takich parametrów jak wskaźnik SPAD, MTZ oraz plon ziarna w porównaniu do obiektu kontrolnego. Zastosowane nawozy zmodyfikowały skład chemiczny ziarna. Zwiększona dawka azotu podwyższyła w ziarnie zawartość białka ogólnego, zaś obniżyła włókna surowego. Z kolei dokarmianie dolistne skutkowało wzrostem zawartości popiołu w ziarnie w porównaniu do kontroli.
EN
In the years 2012-2014 a strict field experiment was conducted at the Faculty Experimental Station of the Rzeszów University in Krasne near Rzeszów. The goal was to specify the reaction of spring wheat to differentiated nitrogen fertilisation (80 and 120 N kg·ha-1) and to foliar feeding (Plonvit zboża). The experiment was conducted on a brown soil originating from loess, classified in valuation class IIIa of the good wheat complex. Changing weather conditions during the experiment period influenced the yields of spring wheat. On the grounds of obtained results it was noted that the higher dose of nitrogen caused a considerable increase of leaf area index (LAI) and SPAD indicator. The average inclination angle (MTA) amounted to 49.5º and was not considerably modified. Higher nitrogen fertilisation increased the number of ears on the area unit, lodging of plants, MTZ, grain plumpness and grain yield as compared with the lower doses. Foliar feeding resulted in a considerable increase of such parameters as SPAD index, MTZ and grain yield as compared with control sample. The fertilisers applied modified the chemical composition of grain. Increased dose of nitrogen increased the amount of general albumen in grain and lowered the amount of raw fibre. Foliar feeding resulted in an increase of amount of ashes in grain as compared with control sample.

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

23

Numer

1

Opis fizyczny

s.39-50,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Produkcji Roślinnej, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, ul.Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów
 • Katedra Produkcji Roślinnej, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, ul.Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów
autor
 • Katedra Produkcji Roślinnej, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, ul.Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

Bibliografia

 • Biskupski A., Kaus A., Pabin J., Włodek S., 2004. Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na wskaźnik powierzchni liści (LAI), średni kąt nachylenia liści (MTA) i plon wybranych odmian pszenicy jarej. Annales UMCS, Sec. E, 59(2), 649-654.
 • Biskupski A., Kaus A., Włodek S., Pabin J., 2007. Zróżnicowane nawożenie azotem a plonowanie i wybrane wskaźniki architektury łanu kilku odmian pszenicy jarej. Inżynieria Rolnicza, 3(91), 29-36.
 • Bobrecka-Jamro D., Jarecka A., Jarecki W., 2015. Response of some spring wheat cultivars to diverse mineral NPK fertilization. Acta Sci. Pol. Agricultura, 14(2), 3-13.
 • Cacak-Pietrzak G., Sułek A., 2007. Wpływ poziomu nawożenia azotem na plonowanie i jakość technologiczną ziarna pszenicy jarej. Biul. IHAR, 245, 47-55.
 • Gąsiorowska B., Makarewicz A., 2004. Wpływ nawożenia azotowego na plonowanie pszenicy jarej. Annales UMCS, Sec. E, 59(2), 713-719.
 • Gąsiorowska B., Makarewicz A., 2008. Wpływ nawożenia dolistnego na plony i jakość ziarna pszenicy jarej. Annales UMCS, Sec. E, 63(4), 87-95.
 • Gąsiorowska B., Makarewicz A., Nowosielska A., Rymuza K., 2006. Efektywność produkcyjna nawożenia azotem różnych odmian pszenicy jarej. Pam. Puł., 142, 117-125.
 • Hamblin J., Stefanova K., Angessa T.T., 2014. Variation in chlorophyll content per unit leaf area in spring wheat and implications for selection in segregating material. PLoS ONE, 9(3), e92529.
 • Igras J., Rutkowska A., 2009. Zintegrowany system nawożenia pszenicy jarej. (W:) pod redakcją
 • Korbasa M. i Mrówczyńskiego M. Integrowana produkcja pszenicy ozimej i jarej. IOR-BIP Poznań, 55-58.
 • Jarecki W., Bobrecka-Jamro D., 2011. Reakcja pszenicy jarej odmiany Parabola na dolistne dokarmianie mocznikiem i Mikrokomplexem. Biul. IHAR, 262, 39-46.Jarecki W., Bobrecka-Jamro D., 2012. Wpływ zróżnicowanych dawek azotu na plonowanie pszenicy jarej. Biul. IHAR, 265, 3-10.
 • Jarecki W., Bobrecka-Jamro D., Buczek J., 2012. Wpływ ilości wysiewu ziarna i dokarmiania dolistnego mocznikiem na wielkość i jakość plonu pszenicy jarej. Fragm. Agron., 29(1), 34-40.
 • Jarecki W., Buczek J., Bobrecka-Jamro D., 2014. Reakcja pszenicy jarej odmiany Kandela na zróżnicowaną intensywność uprawy. Fragm. Agron., 31(3), 58-65.
 • Kocoń A., 2005. Nawożenie jakościowej pszenicy jarej i ozimej a plon i jakość ziarna. Pam. Puł., 139, 55-64.
 • Kołodziejczyk M., Szmigiel A., Kulig B., 2012. Plonowanie pszenicy jarej w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem oraz stosowania mikrobiologicznych preparatów poprawiających właściwości gleby. Fragm. Agron., 29(1), 60-69.
 • Kołodziejczyk M., Szmigiel A., Oleksy A., 2009. Wpływ intensywności uprawy na zawartość białka oraz wybrane cechy fizyczne ziarna pszenicy jarej. Fragm. Agron., 26(4), 55-64.
 • Kulczycki G. Januszkiewicz R., Jachymczak A., 2009a. Wpływ dolistnego nawożenia fosforem z dodatkiem mikroelementów na plon i skład chemiczny pszenicy jarej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 541, 281-290.
 • Kulczycki G., Januszkiewicz R., Jachymczak A., 2009b. The effect of foliar applied fertilizer ekolist on the yield and chemical composition of spring wheat. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Rolnictwo, 574(95), 19-28.
 • Kulig B., Oleksy A., Zając T., 2009. Wpływ sposobu uprawy roli i nawożenia azotem na plonowanie pszenicy jarej. Fragm. Agron., 26(4), 81-94.
 • Majchrzak L., Skrzypczak G., 2010. Wpływ systemu uprawy roli oraz międzyplonu ścierniskowego na właściwości fizyczne gleby i plonowanie pszenicy jarej. Annales UMCS, Sec. E, 65(2), 1-9.
 • Martínez D., Guiamet J., 2004. Distortion of the SPAD 502 chlorophyll meter readings by changes in irradiance and leaf water status. Agronomie, EDP Sciences, 24(1), 41-46.
 • Orlik T., Wesołowska-Janczarek M., Marzec M., 2005. Porównanie wpływu dolistnego dokarmiania i nawożenia doglebowego na plonowanie zbóż w terenach erodowanych. Acta Agrophysica, 5(2), 367-375.
 • Rachoń L., Szumiło G., 2015. Zmienność wskaźnika powierzchni liści (LAI) w zależności od genotypu pszenicy i intensyfikacji technologii uprawy. Annales UMCS, Sec. E, 70(1), 33-39.
 • Radzka E., Jankowska J., 2015. Wpływ warunków hydrotermicznych na plonowanie pszenicy jarej w środkowo-wschodniej Polsce (1975-2005). Acta Agrophysica, 22(3), 269-277.
 • Stankowski S., Hury G., Gibczyńska M., Jurgiel-Małecka G., 2014. Wpływ stosowania wapna, popiołu z biomasy i kompostu oraz preparatu EM na plonowanie i komponenty plonu pszenicy. Inżynieria Ekologiczna, 38, 17-25.
 • Sułek A., Podolska G., 2008. Plonowanie i wartość technologiczna ziarna pszenicy jarej odmiany Nawra w zależności od dawki i terminu stosowania azotu. Acta Sci. Pol., Agricultura, 7(1), 103-110.
 • Tremblay N., Wang Z., Bélec, C., 2010. Performance of dualex in spring wheat for crop nitrogen status assessment, yield prediction and estimation of soil nitrate content. Journal of Plant Nutrition, 33(1), 57-70.
 • Velasco, J. L., Rozas, H. S., Echeverrı´a, H. E. and Barbieri, P. A., 2012. Optimizing fertilizer nitrogen use efficiency by intensively managed spring wheat in humid regions: Effect of split application. Can. J. Plant Sci., 92, 847-856.
 • Vidal I., Longeri L., Marie H´etier J., 1999. Nitrogen uptake and chlorophyll meter measurements in Spring Wheat. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 55, 1-6.Woźniak A., 2008. Wpływ zróżnicowanego udziału pszenicy jarej w zmianowaniu na indeks powierzchni liści (LAI). Acta Agrophysica, 12(1), 269-276.
 • Woźniak A., Staniszewski M., 2007. Wpływ warunków pogodowych na jakość technologiczną ziarna pszenicy jarej cv. Opatka i pszenicy ozimej cv. Korweta. Acta Agrophysica, 9(2), 525-540.
 • Zebarth B.J., Botha E.J. Rees, H., 2007. Rate and time of fertilizer nitrogen application on yield, protein and apparent efficiency of fertilizer nitrogen use of spring wheat. Can. J. Plant Sci., 87, 709-718.
 • Zheng G., Moskal L. M., 2009. Retrieving leaf area index (LAI) using remote sensing: theories, methods and sensors. Sensors, 9(4), 2719-2745.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-2707f862-c4a2-42a0-b055-ff966db8d839
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.