PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 28 | 1 |

Tytuł artykułu

Effect of Italian ryegrass (Lolium multiflorum lam.) grown as an intercrop on morphological traits of spring barley (Hordeum vulgare l.) under water deficit stress

Warianty tytułu

PL
Wpływ życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum lam.) jako wsiewki na cechy morfologiczne jęczmienia jarego (Hordeum vulgare l.) w warunkach stresu wodnego

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
A pot experiment, set up in an additive design, was run in order to assess the effect of Italian ryegrass on morphological traits of spring barley at different phases of its development under optimal and 50% lower soil moisture content. The following traits were measured: plant height, number of developed leaves per plant, length of ears, number of grains in an ear and length of roots. The assessment was completed during five development phases of barley (the BBCH scale): emergence (10–13), tillering (22–25), stem elongation (33–37), heading (52–55) and ripening (87–91). In 2009–2011, 3 cycles of the experiment were completed. It has been shown that Italian ryegrass did not have any significant negative effect on the morphology of spring barley’s aerial organs, although it retarded the development of roots during emergence, as reflected by their length. Water supply differentiated demonstrably the rate of growth and development of crops. Its deficit restrained the growth of spring barley throughout the whole growing season. Besides, shortage of water was responsible for a smaller number of leaves and shoots on plants, shorter ears and less numerous grains in an ear. The presence of Italian ryegrass as an intercrop, in comparison with a spring barley pure stand, did not exacerbate the negative impact of water shortage on the morphological traits of this cereal.
PL
W doświadczeniu wazonowym, założonym według schematu addytywnego, oceniano wpływ życicy wielokwiatowej na cechy morfologiczne jęczmienia jarego w różnych fazach jego rozwoju w warunkach optymalnego i zmniejszonego o 50% uwilgotnienia materiału glebowego. Badania obejmowały pomiary: wysokości roślin i liczby rozwiniętych liści na roślinie, długości kłosów, liczby zawiązanych ziaren w kłosie oraz długości korzeni. Ocenę przeprowadzano w pięciu fazach rozwojowych jęczmienia (skala BBCH): wschody (10–13), krzewienie (22–25), strzelanie w źdźbło (33–37), kłoszenie (52–55) i dojrzewanie (87–91). W latach 2009–2011 zrealizowano 3 cykle doświadczenia. Wykazano, że życica nie miała istotnego ujemnego wpływu na morfologię części nadziemnych jęczmienia jarego, jednak podczas wschodów osłabiała rozwój korzeni wyrażony ich długością. Czynnikiem silnie różnicującym tempo wzrostu i rozwoju roślin była dawka wody. Jej niedobór ograniczał wzrost jęczmienia jarego przez cały okres jego wegetacji, a ponadto redukował liczbę liści i pędów oraz powodował skrócenie kłosa i zmniejszenie liczby ziaren w kłosie. Obecność życicy wielokwiatowej jako wsiewki, w relacji do siewu czystego jęczmienia jarego, nie pogłębiała negatywnego oddziaływania niedoboru wody na cechy morfologiczne tego zboża.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

28

Numer

1

Opis fizyczny

p.7-16,fig.,ref

Twórcy

 • Department of Agriculture Systems, University Warmia and Mazury in Olsztyn, Plac Lodzki 3, 10-718 Olsztyn, Poland
autor
 • Department of Agriculture Systems, University Warmia and Mazury in Olsztyn, Plac Lodzki 3, 10-718 Olsztyn, Poland
 • Department of Agriculture Systems, University Warmia and Mazury in Olsztyn, Plac Lodzki 3, 10-718 Olsztyn, Poland
autor
 • Department of Agriculture Systems, University Warmia and Mazury in Olsztyn, Plac Lodzki 3, 10-718 Olsztyn, Poland

Bibliografia

 • ANDRZEJEWSKA J. 1999. Międzyplony w zmianowaniach zbożowych. Post. Nauk Rol., 1: 19–31.
 • CONNOLLY J., WAYNE P., BAZZAZ F.A. 2001. Interspecific competition in plants: How well do current methods answer fundamental questions? Am. Nat., 157(2): 107–125.
 • CRALLE H.T., FOJTASEK T.B., CARSON K.H., CHANDLER J.M., MILLER T.D., SENSEMAN S.A., BOVEY R.W., STONE M.J. 2003. Wheat and Italian ryegrass (Lolium multiflorum) competition as affected by phosphorus nutrition. Weed Sci., 51(3): 425–429.
 • GALON L., TIRONI S. P., ROCHA P.R.R., CONCENC¸O G., SILVA A.F., VARGAS L., SILVA A.A., FERREIRA E.A., MINELLA E., SOARES E.R., FERREIRA F.A. 2011. Habilidade competitiva de cultivares de cevada convivendo com azevem. Planta Daninha, Vic¸osa-MG, 29(4): 771–781.
 • IGNACZAK S. 1995. Plonowanie wybranych di- i tetraploidalnych odmian życicy wielokwiatowej, westerwoldzkiej i trwałej jako wsiewki poplonowej w jęczmień jary oraz jej wpływ na wydajność rośliny osłonowej. Rocz. Nauk Rol., seria A, 111(3–4): 129–137.
 • JASKULSKA I., GAŁĘZEWSKI L. 2009. Aktualna rola międzyplonów w produkcji roślinnej w środowisku. Fragm. Agron., 26(3): 48–57.
 • JASKULSKI D. 2004. Wpływ wsiewek międzyplonu na produkcyjność ogniwa jęczmień jary – pszenica ozima. Acta Sci. Pol., Agricultura, 3(2): 143–150.
 • JASTRZĘBSKA M. 2009. Mieszanki odmianowe pszenicy ozimej i jęczmienia jarego w płodozmianach zbożowych. Wyd. UWM w Olsztynie, Rozprawy i Monografie, 152: 1–172.
 • KOSTRZEWSKA M.K., WANIC M., JASTRZĘBSKA M., NOWICKI J. 2011. Wpływ życicy wielokwiatowej jako wsiewki międzyplonowej na różnorodność zbiorowisk chwastów w jęczmieniu jarym. Fragm. Agron., 28(3): 42–52.
 • KURASZKIEWICZ R. 2004. Następczy wpływ wsiewek międzyplonowych na plonowanie jęczmienia jarego na glebie lekkiej. Ann. UMCS, Sec. E, 97: 1815–1821.
 • MARTYNIAK L. 2001. A pot evaluation of the sensitivity of spring barley (Hordeum vulgare L.) to water stress applied at different growth stages. J. Appl. Genet., 42(2): 145–151.
 • PAŁYS E., KURASZKIEWICZ R., KRASKA P. 2009. Następczy wpływ wsiewek międzyplonowych i roślin ochronnych na chemiczne właściwości gleby lekkiej. Ann. UMCS, Sec. E, 64: 81–90.
 • PAWŁOWSKI F., WOŹNIAK A. 2000. Wpływ wsiewek poplonowych i nawożenia organicznego na plonowanie, zachwaszczenie i zdrowotność pszenżyta ozimego w monokulturze. Cz. II. Zachwaszczenie i zdrowotność. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 470: 83–89.
 • PŁAZA A., CEGLAREK F. 2004. Wpływ wsiewki międzyplonowej i warunków pogodowych na plonowanie i jakość ziarna jęczmienia jarego. Cz. I. Plonowanie jęczmienia jarego. Zesz. Nauk. AP w Siedlcach, Rolnictwo, 65: 33–41.
 • PŁAZA A., CEGLAREK F., KRÓLIKOWSKA M.A., PRÓCHNICKA M. 2010. Działanie następcze wsiewek międzyplonowych i słomy jęczmienia jarego na plonowanie i elementy struktury plonu pszenżyta ozimego. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 276(13): 31–38.
 • SAMARAH N.H., ALQUDAK A.M., AMAYREH J.A., MCANDREWS G.M. 2009. The effect of late-terminal drought stress on yield components of four barley cultivars. J. Agron. Crop Sci., 195: 427–441.
 • SEMERE T., FROUD-WILLIAMS R.J. 2001. The effect of pea cultivar and water stress on root and shot competition between vegetative plants of maize and pea. J. Appl. Ecol., 38: 137–145.
 • SOBKOWICZ P. 2003. Konkurencja międzygatunkowa w jarych mieszankach zbożowych. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Rozprawy 458, 1–105.
 • SOBKOWICZ P. 2009. Pobieranie i wykorzystanie azotu w uprawie jęczmienia jarego z wsiewką koniczyny perskiej i seradeli. Problemy Inżynierii Rolniczej, 2: 99–106.
 • SONGIN W. 1998. Międzyplony w rolnictwie proekologicznym. Post. Nauk Rol., 2: 43–51.
 • WANIC M., MAJCHRZAK B., NOWICKI J., WALERYŚ Z., ORZECH K. 2012. Role of undersown catch crops and crop rotation in state of health of spring barley. Acta Sci. Pol., Agricultura, 11(1): 113–124.
 • WANIC M., MICHALSKA M., TREDER K. 2006. Spring barley overground biomass increase dynamics depending on sowing method and position in crops rotation system. Pol. J. Natur. Sc., 20(1): 67–79.
 • WIELGO B., DZIAMBA S. 2000. Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem i wilgotności gleby na plonowanie odmian jęczmienia jarego w siewie czystym i mieszanym. Rocz. AR Pozn. CCCXXV, Roln., 58: 145–154.
 • WOŹNIAK A. 2000. Wpływ wsiewek poplonowych i nawożenia organicznego na plonowanie, zachwaszczenie i zdrowotność pszenżyta ozimego w monokulturze. Cz. I. Plon ziarna. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 470: 75–82.
 • YACHI S., LOREAU M. 2007. Does complementary resource use enhance ecosystem functioning? A model of light competition on plant communities. Ecol. Lett., 10: 54–62.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-27046aa4-5e17-4f39-9f47-50411ada321f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.