PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2019 | 163 | 02 |

Tytuł artykułu

Wybrane aspekty prawne cechowania drewna

Warianty tytułu

EN
Selected aspects of timber marking

Języki publikacji

PL

Abstrakty

EN
The issues of timber logging are not only of natural, but also of legal nature. A complicated procedure related to the certification of wood is required to ensure that wood can be subject to a course of trade. Wood trade is regulated by the national law. However, it is also delimited in the European Union legislation, which is extremely important in the context of Poland’s EU membership. The legality of the origin of timber is confirmed by its marking. That process also aims at ensuring lawfulness of a timber trade and preventing illegal logging. The purpose of this article is to present the legal aspects of wood marking and the responsibility of the entity that harvested it. The manuscript contains also an analysis of legal regulations related to procedures allowing the entry of timber into legal transactions. Due to the fact that the legal acquisition of a timber is always based on formalized files (forest management plans) or an administrative decision, the only possible research method we could adopt is the dogmatic and legal method. Our findings concern forests belonging to the State Treasury and other entities located throughout Poland. We analysed binding regulations, case law and literature and determined which procedures should be implemented to talk about legal logging. The main problems concern entities other than the State Treasury. We pointed out the consequences of the illegal introduction of a timber into legal transactions. We also clarified the doubts arising in relation to the certificate of legality of the harvested timber as a document confirming its origin. The certificate should be included in the acts of administration, and therefore, similarly to the case of a timber marking, public administration activities subject to the control of administrative courts. An important element of the study are also the arrangements made in the field of administrative fines related to illegal activities towards forests, which constitute the state budget income.

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

163

Numer

02

Opis fizyczny

s.103-110,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Zakład Prawa Administracyjnego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul.Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
autor
 • Zakład Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul.Bojarskiego 3, 87-100 Toruń

Bibliografia

 • Danecka D., Habuda A. [red.]., Radecki W., Rotko J. 2016. Polskie prawo leśne. Difin, Warszawa.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów. 2011. Dz. Urz. Unii Europejskiej L 304.
 • Gałązka M. 2018. Kodeks karny. Komentarz. Legalis. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
 • Lipiec-Warzecha L. 2011. Ustawa o finansach publicznych. Komentarz. LEX. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 • Radecki W. 2012. Ustawa o lasach. Komentarz. LexisNexis, Warszawa.
 • Radecki W. 2017. Ustawa o lasach. Komentarz. LEX. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich sto-sowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna. 1998. Dz. U. z 1998 r. Nr 36, poz. 201 ze zm.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna. 2010. Dz. U. UE L 295/23.
 • Safjan M. [red.]. 2012. System Prawa Prywatnego. Tom 1. Prawo cywilne – część ogólna. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
 • Szałata J. 2015. Na prywatnych włościach. Echa Leśne 619: 46-48.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. 1997b. Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 ze zm.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 1960. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. 1991a. Dz. U. z 2018 r., poz. 1471 ze zm.
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. 1971. Dz. U. z 2018 r., poz. 618 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 2009. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach. 1991b. Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 1997a. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 2002. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.
 • Wyrok NSA w Warszawie z dnia 25.02.2002 r. 2002. Sygn. II SA 3073/00, LEX nr 81978.
 • Wyrok NSA z dnia 19.07.2012 r. 2012. Sygn. II OSK 773/11, CBOSA.
 • Wyrok WSA w Kielcach z dnia 7.12.2017 r. 2017. Sygn. II SA/Ke 465/17, CBOSA.
 • Wyrok WSA w Lublinie z dnia 28.11.2007 r. 2007. Sygn. I SA/Lu 599/07, CBOSA.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-2703efd0-efb9-4e7c-93be-aa68e63c75d2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.