PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 74 |

Tytuł artykułu

System wczesnego ostrzegania jako element zarządzania przedsiębiorstwem

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
The early warning system as the part of the enterprise management

Języki publikacji

PL

Abstrakty

EN

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

74

Opis fizyczny

s.41-49,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Analizy Systemowej i Finansów, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul.Klemensa Janickiego 31, 71-270 Szczecin

Bibliografia

 • Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne. 2008. Red. E. Mączyńska. Warsza-wa, SGH, 16, 99.
 • Bartkowiak R. 1997. Kryteria i metody oceny zagrożenia wypłacalności banku. Wnioski z doświadczeń Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla budowy systemu wczesnego ostrzegania. Bezp. Bank 1, 99.
 • Bednarek M. 1998. Równać do najlepszych. Bank 3(66), 32.
 • Biliński W.F. 1990. Wczesne ostrzeganie w organizacjach gospodarczych i jednostkach administracyj-nych. Prz. Org. 2─3, 21.
 • Brigham E.F., Gapenski L.C. 2000. Zarządzanie finansami. Warszawa, PWE, 38─39.
 • Czarny A. 2007. System wczesnego ostrzegania w ocenie zagrożeń sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Wspólna Europa. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej. Red. H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski, Warszawa, SGH, 423.
 • Dittmann P. 2003. Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Kraków, Oficyna Ekonomiczna, 32.
 • Dudycz T., Hamrol M., Skoczylas W., Niemiec A. 2005. Finansowe wskaźniki sektorowe – pomoc przy analizie finansowej i ocenie zdolności przedsiębiorstwa do kontynuacji działalności. Rachunkowość 3, 2.
 • Efektywność przedsięwzięć rozwojowych. Metody – analiza – przykłady. 1996. Red. R. Borowiecki. Kraków, AE Krak. 76.
 • Ehrlich A. 1981. Ryzyko gospodarcze. Encyklopedia organizacji i zarządzania. Warszawa, PWE, 456─457.
 • Ekonometria. 1997. Red. J. Hozer. Szczecin, USzczec., 42.
 • Gorczyńska M., Wieczorek-Kosmala M. 2011. Aplikacja modeli dyskryminacyjnych w strategiach przeciw-działania sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwie. Zesz. Nauk. UE Katowice. Zjawiska kryzysowe a decyzje finansowe przedsiębiorstw 77, 87.
 • Gurgul S. 2006. Kryzys, droga do upadłości. Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka. Pr. Nauk. AE Wroc. 1109, 273.
 • Hadasik D. 1998. Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania. Zesz. Nauk. AE Pozn., Ser. II, 153, 62─63.
 • Hunek J.K. 1989. Systemy wczesnego ostrzegania. Prz. Org. 1, 27.
 • Jerzemowska M. 1997. Ryzyko jako czynnik determinujący strukturę kapitału, Warszawa, SKwP. Zesz. Teoret. Rady Nauk. 40, 49.
 • Lange O. 1977. Teorie prognozowania. Warszawa, PWN, 254.
 • Lisowski R. 1996. Ryzyko i niepewność w podejmowaniu decyzji. Ekon. Org. Przedsiębior. 8, 61.
 • Mączyńska E. 1994. Ocena kondycji przedsiębiorstwa. Życie Gospod. 38, 42.
 • Mączyńska E. 2008. Instrumenty redukcji zagrożeń w działalności firm. Adaptacja polskich przedsię-biorstw do rynku Unii Europejskiej. Red. J. Kotowicz-Jawor. Warszawa, Key Text, 148.
 • Nahotko S. 1997. Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej. Bydgoszcz, TNOiK 74, 147.
 • Nowak E. 2002. Przewidywanie sytuacji finansowej spółki w ocenie zdolności do kontynuowania działal-ności, Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. Red. A. Zeliaś. Kraków, AE Krak., 158─159.
 • Prusak B. 2006. Zdolność jednostki do kontynuowania działalności w świetle przepisów o rachunkowości i metody jej oceny. T. II. Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw. Red. D. Zarzecki. Szczecin, USzczec., 196─197.
 • Rachunkowość zarządcza. 2003. Red. T. Kiziukiewicz, Wrocław, Ekspert, 24.
 • Rogowski W.K. 1999. Możliwości wczesnego rozpoznania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej przedsiębiorstwa. Bank i Kredyt 6, 58.
 • Ryżewska S. 1997. Bankowa analiza przedsiębiorstwa dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego. Warsza-wa, Twigger, 25.
 • Siedlecka U. 1996. Prognozowanie ostrzegawcze w gospodarce. Warszawa, PWE, 92─103.
 • Siemińska E. 2002. Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Toruń, Dom Organi-zatora, 125─126.
 • Sierpińska M., Jachna T. 2004. Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa, PWN, 147.
 • Sikorski A. 2006. Systemy wczesnego ostrzegania jako narzędzie wspomagające budowę przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Prz. Org. 1, 26.
 • Siudek T. 2004. Analiza finansowa podmiotów gospodarczych. Warszawa, SGGW, 182.
 • Stasiewski T. 1996. Z-score – indeks przewidywanego upadku przedsiębiorstwa. Rachunkowość 12, 628.
 • Studium bankowości. 1998. Red. A. Sławiński. Warszawa, WIB, 144.
 • Urbanowska-Sojkin E. 2003. Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu.Poznań, AE Pozn., 40.
 • Ustawa z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. DzU z 1996 r., nr 118, poz. 561.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. DzU z 2003 r., nr 60, poz. 535.
 • Waśniewski T., Skoczylas W. 1993. Analiza symptomów zagrożeń przedsiębiorstwa. Rachunkowość 12, 442.
 • Wędzki D. 2002. Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Kraków, Oficyna Ekonomiczna, 259.
 • Whittington G. 1980. Some basic properties of accounting ratios. J. Bus. Financ. Acoun. 7, 219─223.
 • Wierzbiński J. 1998. Systemy wczesnego ostrzegania w planowaniu strategicznym. Warszawa, Toruńska Szkoła Zarządzania, 48.
 • Zaleska M. 2002. Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego. Warsza-wa, SGH, 113─114.
 • Zaleska M. 2006. Wykorzystanie modeli oceny niewypłacalności przedsiębiorstwa przy pomiarze ryzyka indywidualnego kredytobiorcy. Finans. Nieruchom. 2(7) 2006, 25.
 • Zelek A. 2001. Identyfikatory kryzysu finansowego w przedsiębiorstwie – przegląd metodologiczny. Org. Kier. 4(106), 111.
 • Zoleński W. 2013. Metoda prognozowania zagrożeń w przedsiębiorstwie. Zesz. Nauk. PŚl. 1871, 407.

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-26d38348-83a7-41e5-8637-85477885cbd6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.