PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 54 | 3 |

Tytuł artykułu

Pesticide residues in crops from the south-eastern region of Poland (2013)

Warianty tytułu

PL
Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych z terenu południowo-wschodniej Polski (rok 2013)

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W 2013 roku, w Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego Terenowej Stacji Doświadczalnej w Rzeszowie wykonano analizy 297 próbek z terenu południowo-wschodniej Polski na obecność pozostałości środków ochrony roślin. Pozostałości środków ochrony roślin wykryto w 83 próbkach (27,9%). Przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości stwierdzono w 2 próbkach (0,7%). W 17 próbkach wykryto substancje czynne środków ochrony roślin niezalecanych do ochrony danych upraw, natomiast w 2 próbkach stwierdzono substancję niedozwoloną do stosowania w Polsce. Uprawami, w których najczęściej stwierdzano pozostałości były: agrest (83,3% próbek agrestu), truskawka (71,4%) i jabłko (55,6%). Najczęściej wykrywanymi fungicydami były: pirymetanil (7,4%), boskalid (6,7%) i cyprodynil (6,7%). Spośród insektycydów najczęściej stwierdzano pozostałości pirymikarbu (1,7%) oraz cypermetryny (1,0%). Pozostałości herbicydów wykryto w jednej próbce (linuron w selerze).
EN
In 2013, in Laboratory of Pesticide Residue Analysis of Institute of Plant Protection – National Research Institute, Regional Experimental Station in Rzeszow, a total of 297 crop samples collected from the south-eastern part of Poland were analysed for the presence of pesticide residues. Pesticide residues were detected in 83 (27.9%) analysed samples. Violations of Maximum Residue Levels (MRL) were found in 2 samples (0.7%). The analyses revealed the substances not recommended for a given crop in 17 samples and the banned substance in Poland in 2 samples. The pesticide residues were found most often in the following crops: gooseberry (83.3% of the gooseberry samples), strawberry (71.4%) and apple (55.6%). The following fungicide residues were detected the most: pyrimethanil (7.4% samples), boscalid (6.7%) and cyprodinil (6.7%). The detected insecticide residues were mostly related to pirimicarb (1.7%) and cypermethrin (1.0%). The residues of herbicides were found in one sample (linuron in celeriac).

Wydawca

-

Rocznik

Tom

54

Numer

3

Opis fizyczny

s.283-287,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna, ul.Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów
autor
 • Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna, ul.Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów
autor
 • Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna, ul.Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów
 • Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna, ul.Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów
autor
 • Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna, ul.Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów
 • Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna, ul.Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów

Bibliografia

 • Chmiel Z. 1979. Spektrofotometryczne oznaczanie śladowych pozostałości dwutiokarbaminianów w materiale roślinnym. Chemia Anal. 24: 505–511.
 • Grzegorzak M., Szpyrka E., Słowik-Borowiec M., Kurdziel A., Matyaszek A., Rupar J. 2012. Potential risk to consumer related with occurrence of pesticide residues in early vegetables. Ecol. Chem. Eng. A. 19 (3): 239–248. DOI: 10.2428/ecea.2012.19(03)025.
 • Łozowicka B., Hrynko I., Rutkowska E., Jankowska M., Kaczyński P. 2013. Kontrola urzędowa pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych północno-wschodniej Polski w 2012 roku. [Official control of pesticide residues in crops from the north-eastern Poland in 2012]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 53 (3): 571–575.
 • Murawska M. 1980. Metoda bioautografii w zastosowaniu do oznaczania śladowych ilości fungicydów benzimidazolowych. Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin 22 (1): 139–149.
 • Nowacka A., Gnusowski B., Walorczyk S., Drożdżyński D., Raczkowski M., Hołodyńska A., Frąckowiak D., Swoboda W. 2012. Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych wyprodukowanych w północno-zachodniej Polsce. [Pesticide residues in crops produced in north-western Poland]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 52 (4): 1101–1105.
 • PN-EN ISO/IEC 17025. 2005. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, 42 ss.
 • Pszczolińska K., Rzeszutko U., Domańska I., Wlazło J., Rolnik J. 2013. Wyniki badań pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych z terenów województw śląskiego i opolskiego w latach 2011–2012. [The results pesticide residues research in crops from the areas of provinces Silesia and Opole in 2011–2012]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 53 (3): 582–585.
 • Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni (Dz. U. UE, L 70, z dnia 16.03.2005 r., z późn. zm.), 16 ss.
 • Sadło S. 1998. Partition coefficient – its determining and significance in estimation of pesticide residue losses in the course of extraction procedure. J. Plant Prot. Res. 38 (2): 179–184.
 • SANCO/12495/2011. Method Validation and Quality Control Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed, 40 pp.
 • Scientific Report of EFSA 2013. The 2010 European Union Report on Pesticide Residues in Food. EFSA J. 2013, 11 (3), p. 3130, 209 pp. DOI: 10.2903/j.efsa.2013.3130.
 • Szpyrka E., Kurdziel A., Grzegorzak M., Rupar J., Słowik-Borowiec M., Matyaszek A. 2012. Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych z terenu południowo-wschodniej Polski. [Pesticide residues in crops from the south-eastern region of Poland]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 52 (1): 149–152.
 • Szpyrka E., Kurdziel A., Matyaszek A., Podbielska A., Rupar J., Słowik-Borowiec M. 2013. Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych z terenu południowo-wschodniej Polski (rok 2012). [Pesticide residues in crops from the south-eastern region of Poland (2012)]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 53 (2): 402–406.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-26c53efc-d16f-4490-8d68-f39bfcc14c80
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.