PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 21 | 2 |

Tytuł artykułu

Energy costs in dairy farms - assessment in the years 2005-2016

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Koszty energii w gospodarstwach ukierunkowanych na chów bydła mlecznego - ocena w latach 2005-2016

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The main aims of the article are: 1) defining the changes of energy costs in farms focused on milk production and further divided according to their economic size in Poland and other selected EU countries between 2005 and 2016; 2) analysis of electricity and fuel (diesel) costs in Polish dairy farms between 2005 and 2016; 3) characterisation and evaluation of the current Polish subsidy system for fuel used for agricultural production purposes. The subject of research was dairy farms from selected EU countries participating in the FADN system. The implementation of the third objective boiled down to a critical analysis of the amendment to the Act introduced in Poland: “On the refund of excise duty included in the price of diesel used for agricultural production”. The research shows that in farms focused on cattle breeding and milk production in seven analysed EU countries, the average share of “energy” costs in the structure of total costs fluctuated (in 2005, 2010, 2016) from 2.72% in the largest Danish farms in 2016 to 13.08% in the smallest Polish farms in 2005. Regardless of the country, an increase in the economic size of farms focused on milk production, resulted in energy cost savings in relation to 100 kg of milk produced. The analysis of legal solutions implemented in Poland shows that dairy farms are able to potentially obtain higher subsidies for diesel oil used for agricultural production. This is very debatable from an economic point of view.
PL
Cele główne artykułu to: 1) przedstawienie zmian kosztów energii w gospodarstwach ukierunkowanych na produkcję mleka i zróżnicowanych wielkością ekonomiczną z wybranych krajów UE w latach 2005-2016; 2) analiza kosztów energii elektrycznej i oleju napędowego w polskich gospodarstwach mlecznych w latach 2005-2016; 3) przedstawienie i ocena obowiązującego w Polsce systemu dopłat do paliwa wykorzystywanego o celów produkcji rolniczej. Podmiotem badań były gospodarstwa mleczne z wybranych krajów UE uczestniczące w systemie FADN. Realizacja trzeciego celu sprowadzała się do krytycznej analizy wprowadzonej w Polsce nowelizacji Ustawy „O zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej” [Dz.U. z 2015, poz. 1340 oraz z 2018, poz. 2244]. Z przeprowadzonych badań wynika, że w gospodarstwach ukierunkowanych na chów bydła i produkcję mleka w siedmiu analizowanych krajach UE, przeciętny udział kosztów energii w strukturze kosztów całkowitych wahał się (w wyodrębnionych latach 2005, 2010, 2016) od 2,72% w największych gospodarstwach duńskich w 2016 roku do 13,08% w najmniejszych polskich gospodarstwach w 2005 roku. Niezależnie od kraju, wraz ze zwiększeniem wielkości ekonomicznej gospodarstw ukierunkowanych na produkcję mleka, koszty energii w odniesieniu do 100 kg produkowanego mleka malały. Z analizy rozwiązań prawnych wprowadzonych w Polsce wynika, że potencjalnie wyższe dofinansowanie do oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej będą mogły uzyskać gospodarstwa mleczne. Jest to bardzo dyskusyjne z ekonomicznego punktu widzenia.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

21

Numer

2

Opis fizyczny

p.225-234,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Economics and Organisation of Enterprises, Warsaw University of Life Sciences WULS - SGGW, Nowoursynowska 166, 02-787 Warsaw, Poland
autor
 • Department of Economics and Organisation of Enterprises, Warsaw University of Life Sciences WULS - SGGW, Nowoursynowska 166, 02-787 Warsaw, Poland
autor
 • Department of Economics, Czech University of Life Sciences Prague, Kamycka 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol, Czech Republic

Bibliografia

 • Dziaduszyński Krzysztof, Michał Tarka, Marcin Trupkiewicz, Kamil Szydłowski. 2018. Rozwój odnawialnych źródeł energii w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym możliwość zastosowania rozwiązań prosumenckich. Stan obecny i perspektywy rozwoju (Development of renewable energy sources in the Micro, Small and Medium Enterprises sector, including the possibility of using prosumer solutions. Current status and development prospects). Warszawa: Ministerstw Energii, https://www.gov.pl/web/energia/analiza-rozwoju-odnawialnych-zrodel-energii-w-sektorze-mikro-malych-i-rednich-przedsiebiorstw-w-tym-mozliwosc-zastosowania-rozwiazan-prosumenckich-stan-obecny-i-perspektywy-rozwoju, access: 02.04.2019.
 • FADN. 2018. Najważniejsze informacje niezbędne do interpretacji wyników Polskiego FADN. Stan na dzień 2018-12-20 (The most important information necessary to interpret the results of the Polish FADN, as at 2018-12-20), Warszawa: IERiGŻ-PIB, http://fadn.pl/wp-content/uploads/ metodyka/Najwazniejsze-informacje.pdf, access: 08.04.2019.
 • IEA (International Energy Agency). 2018. World energy outlook 2018, https://www.iea.org/ weo2018/, access: 02.04.2019.
 • IEO (Instytut Energii Odnawialnej). 2018. Prognoza kosztów dla polskiego przemysłu energetycznego, Raport nt. Kosztów energii elektrycznej oraz cen w ramach wybranych grup taryfowych w perspektywie 2030 i 2050. Warszawa: Instytut Energii Odnawialnej.
 • INLB (Das InformationsNetz Landwirtschaftlicher Buchführungen). 2018. Public database of the INLB, http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database_de.cfm, dostęp: 02.04.2019.
 • KTBL (Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft). 2018. Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau (Performance Cost Crop Production), Darmstadt: KTBL, https://daten. ktbl.de/dslkrpflanze/postHv.html#Ergebnis, access: 02.04.2019.
 • Mach Jiří, Pavla Hošková, Stanley Thompson. 2017. Changes at the EU dairy market after milk quota abolition. [In] Agrarian Perspectives XXVI. Competitiveness of European Agriculture and Food Sectors. Proceedings of the 26th International Conference, 13-15 September 2017. Prague.
 • Parzonko Andrzej. 2013. Globalne i lokalne uwarunkowania rozwoju produkcji mleka. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Parzonko Andrzej. 2018. Zmiany wydajności i dochodowości pracy w gospodarstwach mlecznych z wybranych krajów Unii Europejskiej w latach 2005-2015. Roczniki Naukowe SERIA XX (6): 197-204.
 • Špička Jindřich. 2015. The efficiency improvement of Central European Corporate Milk Processors in 2008-2013. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics 17 (4): 175-188.
 • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. „O zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej” wraz z późniejszymi zmianami (Act of March 10, 2006 „On the refund of excise duty included in the price of gas oil used for agricultural production” with later changes). Journal of Laws, 2015.1340 and 2018. 2244.
 • http://cena-pradu.pl/tabela.html, access: 08.04.2019.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-26b50272-b94c-442c-aaef-f13d39c0e7ea
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.