PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 07 | 3 |

Tytuł artykułu

Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne rewitalizacji dzielnicy Gdańska Letnica

Warianty tytułu

EN
Internal and external conditions of revitalization in the Gdansk-Letnica district

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń Letnicy, jako obszaru poddanego procesowi rewitalizacji. Analiza ma umożliwić określenie potencjału i problemów związanych z przedmiotowym obszarem. Umożliwi też wskazanie możliwości wybranej dzielnicy oraz ograniczeń jej rozwoju. Rewitalizacja jest przedsięwzięciem wielowymiarowym, rozłożonym w czasie, uzależnionym również od trudnych do przewidzenia czynników. Analiza uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych powinna być systematyczna, towarzyszyć procesowi inwestycyjnemu na każdym jego etapie. Jej wyniki powinny wspierać działania w zakresie strategii, opracowań planistyczno-projektowych i realizacji rewitalizacji, tak by zakończyła się ona powodzeniem. Identyfikacja mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń może zostać przeprowadzona za pomocą uniwersalnej metody SWOT. Zakres rodzajowy czynników, które mają wpływ na przedmiot analizy SWOT, jest bardzo szeroki. Są to czynniki wewnętrzne (uwarunkowania dotyczące bezpośrednio obszaru rewitalizacji) i zewnętrzne (ogólnomiejskie), a jednocześnie pozytywne i negatywne.
EN
The aim of the article is to analyze strengths, weaknesses, opportunities and threats of Letnica, the area of revitalization. The results of analysis should enable to define potency and problem of that area. Revitalization is process that has many aspects and depends on may circumstances which are often difficult to predict. Analysis of internal and external conditions should be a systematic and continuous process and run along the whole investment process. Result of such analysis such support actions connected with strategy and planning, so that the revitalization process finishes with success. Identification of strong and weak sides, opportunities and threats might be conducted with universal SWOT method. The SWOT aim is to define the present and prospective position of the object of the analysis and prediction of the performance strategy. The scope of the factors influencing SWOT is very broad. These are internal aspects (circumstances connected strictly with revitalized area) and external (related to city as a whole), on one hand; and positive and negative, on the other.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

07

Numer

3

Opis fizyczny

s.103-112,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

 • Katedra Inwestycji, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, Gdańsk

Bibliografia

 • Baltic Arena Gdańsk, Prezentacja projektu, http://baltic-arena.eu/ z dn. 2010-06-12.
 • Czornik M., 2004, Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 • Dobrowolska A., wrzesień 2009, Aktywna Letnica, Herold nr 170.
 • Górczyńska A., 2010, Inwestycje w koncepcji zrównoważonego rozwoju, [w:] Inwestycje. Wybrane zagadnienia, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 1/1, Sopot.
 • Graczyk M., 2007, Zarządzanie inwestycjami komunalnymi. Dobra praktyka w pozyskiwaniu funduszy europejskich, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Zielona Góra.
 • Herbst I., Jadach-Sepioło A., 2010, Modele rewitalizacji miast – próba typologii rozwiązań zagranicznych i polskich, [w:] Inwestycje, Wybrane zagadnienia, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 1/1, Sopot.
 • Kownacka-Nowaczek K., 2009, Koalicja na rzecz rewitalizacji społecznej Letnicy, Referat Rewitalizacji, Urząd Miejski w Gdańsku, Herold nr 167.
 • Letnica – będzie rewitalizacja, 2008, Referat Rewitalizacji, Urząd Miejski w Gdańsku, Herold nr 157.
 • Program rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gdańsku – lokalny program rewitalizacji, Załącznik do Uchwały NR XXIII/689/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 29.04. 2004 r.
 • Program rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gdańsku – lokalny program rewitalizacji, Załącznik do Uchwały nr XLVII/1308/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 25.03.2010 r.
 • Rewitalizacja Letnicy – pierwsze prace, 2008, Referat Rewitalizacji, Urząd Miejski w Gdańsku, Herold nr 159.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska, Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/431/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 20.12.2007 r.
 • Sulikowski G., 2005, Lokalny program rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gdańsku, Prezentacja, Biuro Rozwoju Gdańska, Zespół Dziedzictwa Kulturowego i Rewitalizacji.
 • Sulikowski G., Słomczyński T., Lachman G., 2007, Raport z konsultacji społecznych rewitalizacji dzielnic Nowy Port i Dolne Miasto, Gdańsk.
 • Uchwała Nr XLV/1378/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Młyniska-Letnica w Gdańsku.
 • Uchwała Nr XXXIII/913/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Letnica – stadion w mieście Gdańsku.
 • Uchwała Nr XXXVII/1069/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Letnica – osiedle, część południowa w mieście Gdańsku.
 • Wojewnik-Filipkowska A., 2010, Uczestnicy inwestycji rewitalizacyjnych i ich motywacja, [w:] Inwestycje, Wybrane zagadnienia, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 1/1, Sopot.
 • Wołodźko D., 2009, 1000 dni do Euro 2010 – Przystanek Letnica 2009, Referat Rewitalizacji, Urząd Miejski w Gdańsku, Herold nr 171.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-26b3b5fd-dfcb-4857-b3e3-42f3be65d982
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.