PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | 6 |

Tytuł artykułu

Analiza realizacji programu "Młody rolnik" na terenie województwa lubelskiego w latach 2007-2016

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Analysis of the implementation of the program "Young Farmer" in the Lubelskie Voivodeship in the years of 2007-2016

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem badań było przedstawienie realizacji programu „Ułatwienie startu młodym rolnikom” w ramach PROW w latach 2007-2013 oraz stanu realizacji programu „Premie dla młodych rolników” w latach 2014-2016 na terenie województwa lubelskiego w ramach PROW 2014-2020. Materiał badawczy stanowiły dane udostępnione przez Lubelski Oddział Regionalny ARiMR z siedzibą w Elizówce. W województwie lubelskim w latach 2007-2016 złożono 6849 wniosków, co stanowiło 12% wszystkich złożonych deklaracji o przyznanie pomocy w Polsce i podpisano 5371 umów. Najwięcej wniosków o wsparcie złożono w powiecie bialskim – 1128. Powiat lubelski z wynikiem 665 znalazł się na drugim miejscu pod względem liczby złożonych wniosków. Kolejne miejsca zajmowały powiaty radzyński, parczewski, chełmski i hrubieszowski. Średni wiek beneficjentów mieścił się w przedziale od 21 lat w powiecie radzyńskim do 26 w powiecie tomaszowskim. Nowy nabór charakteryzował się wyższym wiekiem beneficjentów składających wnioski, zarówno na poziomie województw, jak i na poziomie powiatów. W województwie lubelskim średnia powierzchnia przejmowanego gospodarstwa w latach 2007-2013 wynosiła 13,8 ha. Na poziomie województwa lubelskiego największe gospodarstwa utworzono w powiatach parczewskim i chełmskim. Większość beneficjentów składających wnioski w obu edycjach programu miało wykształcenie średnie. W latach 2007-2016 uprawy polowe oraz produkcja mieszana stanowiły główne kierunki produkcji w większości gospodarstw.
EN
The aim of the research is to present the implementation of the program Facilitating the start of young farmers under the Rural Development Program in 2007-2013 and the state of implementation of the program Bonuses for young farmers in the years of 2014-2016 in the Lublin voivodeship as part of RDP 2014-2020. The research material were data provided by the Lubelski Regional Branch of the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture (ARiMR) based in Elizówka, Lublin. In the Lubelskie Voivodeship, 6849 applications were submitted, which constituted 12% of all applications for support submitted, and 5371 contracts were signed. The largest number of applications for support was submitted in the Bialski poviat – 1128. The Lublin poviat, with the result of 665, ranked second in terms of the submitted applications. The following places were taken by the poviats of Radzyń, Parczew, Chełm, and Hrubieszów. The average age of beneficiaries ranged from 21 in the Radzyń poviat to 26 in the Tomaszów poviat. The new recruitment was characterized by a higher age of beneficiaries submitting applications, both at the level of voivodeships and at the level of poviats. In 2007-2013 in the Lubelskie Voivodeship, the average area of the farm taken over was 13.8 ha. At the level of the Lubelskie Voivodeship, the largest farms were established in the poviats of Parczew and Chełm. The majority of beneficiaries submitting applications in the Lubelskie Voivodeship in both editions of the program had secondary education.In the years of 2007-2016, field crops and mixed production were the main types of production in most farms.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

19

Numer

6

Opis fizyczny

s.200-205,rys.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, ul.Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Bibliografia

 • ARiMR. 2013. 20 lat wsparcia dla polskiego rolnictwa. Warszawa: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa..
 • Braja Mirosława. 2015. Udział, znaczenie i konkurencyjność rodzinnych gospodarstw rolnych w różnych sektorach produkcji rolnej oraz pozarolniczej działalności gospodarczej. [W] Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego, red. Mariana Podstawka, 7-25. Warszawa: FAPA.
 • Dudek Michał 2008. Rola czynnika ludzkiego w rolnictwie indywidualnym na przykładzie gospodarstw emerytów i młodych rolników. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • MRiRW. 2013. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • MRiRW. 2014. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wersja pełna. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Olszańska Anna, Joanna Szymańska. 2014. Agrobiznes, problemy ekonomiczne i społeczne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Parlińska Agnieszka, Maria Parlińska, Grażyna Rembielak. 2014. „Ocena wykorzystania środków PROW 2007-2013 na ułatwienie startu młodym rolnikom”. Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 360: 188-197.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-269be0a8-7a4a-4afd-a27d-264686f778ae
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.