PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2015 | 61 | 4 |

Tytuł artykułu

Wpływ konsumentów na rozwój społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Warianty tytułu

EN
Consumers’ impact on the development of corporate social responsibility
RU
Vlijanie potrebitelejj na razvitie korporativnojj social’nojj otvetstvennosti

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Koncepcja społecznie odpowiedzialnego biznesu we współczesnym świecie staje się coraz bardziej popularna. Jej fundamentalnym elementem jest teoria interesariuszy. Wśród interesariuszy przedsiębiorstwa kluczową rolę odgrywają konsumenci. Wobec powyższego za cel rozważań przyjęto ukazanie wpływu postaw i zachowań, wyborów konsumentów na rozwój społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz na wzrost znaczenia wartości społecznej odpowiedzialności w ich otoczeniu. W artykule postawiono tezę, że konsumenci stanowią kluczową grupę interesariuszy przedsiębiorstw, którzy przez świadomą, odpowiedzialną konsumpcję w istotny sposób wpływają na ich funkcjonowanie, m.in. stymulując je do działań zgodnych z koncepcją społecznie odpowiedzialnego biznesu. W pracy wykorzystano literaturę przedmiotu, jak również posłużono się danymi wtórnymi z przeprowadzonych badań z zakresu analizowanej problematyki.
EN
The concept of corporate social responsibility in the contemporary world becomes more and more popular. Its fundamental element is the theory of stakeholders. Among the enterprise’s stakeholders, the key role is played by consumers. Having this in mind, the author took as the aim of her considerations presentation of the impact of consumers’ attitudes, behaviours and choices on the development of corporate social responsibility and on the growth of importance of social responsibility in their environment. In her article, the author put the thesis that consumers are the key group of enterprises’ stakeholders who through aware, responsible consumption substantially affects their functioning, inter alia, stimulating them to undertake actions compliant with the concept of corporate social responsibility. In her study, she used the subject literature as well as secondary data from the carried out research in the area of the problems in question.
RU
Концепция корпоративной социальной ответственности в современном мире становится все более популярной. Фундаментальный ее элемент – теория стейкхолдеров. В числе стейкхолдеров предприятия основную роль играют потребители. В этой связи в качестве цели рассуждений приняли указание влияния отношений, поведения и выборов потребителей на развитие корпоративной социальной ответственности, а также на рост значения социальной ответственности в их среде. В статье выдвинули тезис, что потребители представляют собой основную группу стейкхолдеров предприятий, которые путем сознательного, ответственного потребления существенным образом влияют на их функционирование, в частности, стимулируя их к действиям, согласным с концепцией корпоративной социальной ответственности. В работе использовали литературу предмета, а также вторичные данные от проведенных исследований в области анализируемой проблематики.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

61

Numer

4

Opis fizyczny

s.296-306,tab.,bibliogr.

Twórcy

 • Instytut Zarzadzania i Marketingu, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, ul.Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin

Bibliografia

 • Adamczyk J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Barometr CSR 2013 (2013, http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Broszura_Barometr%20CSR_final-1378899134.pdf [dostęp: 10.01.2014].
 • Bywalec Cz. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa.
 • Cotte J. (2009), Socially Conscious Consumerism. A systematic Review of the Body of Knowledge, Network for Business Sustainability, London (Kanada).
 • Ćwik N. (2014), Odpowiedzialny marketing oczami menedżerów, http://www.odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/odpowiedzialny-marketing-oczami-menedzerow [dostęp: 10.01.2014].
 • Dąbrowski T.J. (2011), Cause-related marketing w kreowaniu i komunikowaniu polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, „Marketing i Rynek”, nr 3.
 • Deloitte Consulting LLP (2008), Finding The Green in Today’s Shoppers, The Association of Food, Beverage and Consumer Products Categories.
 • Devinney T.M., Auger P., Eckhardt G.M. (2010), The Myth of Ethical Consumer, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Freeman R.E. (1984), Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston.
 • Freeman R.E., Evan W.M. (1990), Corporate governance: a stakeholder interpretation, “Journal of Behavioural Economics”, Vol. 19.
 • Janisch M. (1993), Das strategische Anspruchsgruppenmanagement: Vom Shareholder Value zum Shareholder Value, Verlag Paul Haupt, Bern.
 • Janoś-Kresło M., Mróz B. (2006), Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, SGH, Warszawa.
 • Kieżel E. (2010), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa.
 • Kuśmierczyk K., Piskiewicz L., Szepieniec-Puchalska D. (2011), Konsumpcja w Polsce w 2010 roku, IBRKK, Warszawa.
 • Lewicka-Strzałecka A. (2002), O odpowiedzialności konsumenta, „Prakseologia”, nr 142.
 • Maignan I., Farell O.C. (2004), Corporate Social Responsibility and Marketing, An Integrative Framework, “Journal of the Academy of Marketing Science”, No. 1.
 • Majchrzak K. (2010), Społeczna odpowiedzialność biznesu a wartość dla klienta, (w:) Dobiegała-Korona B., Doligalski T. (red.), Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, Poltext, Warszawa.
 • Mazur-Wierzbicka E. (2012), CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności, Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, Szczecin.
 • Ofek E., Wathieu L. (2011), Trendy, które mogą zmienić twój biznes. Nie przegap ich, „Harvard Business Review Polska”, luty.
 • Panel CSR. Raport z badania 2011 (2011), http://www.panelcsr.pl/doc/PANEL_CSR_2011_-_RAPORT.pdf [dostęp: 27.01.2014].
 • Rodriguez M.A.,. Ricart J.E (2002), Towards the Sustainable Business, IESE Universadad Navarra, “Revista de Antiguos Alumnos”, No. 85.
 • Romanowska M. (2004), Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa.
 • Rybak M. (2004), Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Spodarczyk E. (2010), Rola konsumenta w kształtowaniu koncepcji społecznej odpowiedzialność przedsiębiorstwa, „Pieniądze i Więź”, nr 4.
 • The Nielsen Company (2012), A Nielsen Report, The Global, Socially-Conscious Consumer, March.
 • http://www.ekonsument.pl/news-show-700.php [dostęp: 02.03.2014].

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-266fd7c5-90ea-49a2-84f6-1cc4773dc730
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.