PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 71 | 06 |

Tytuł artykułu

Porównawcze badania wpływu nasion wiesiołka i krokosza barwierskiego na wybrane parametry morfologiczne i biochemiczne krwi szczurów doświadczalnych z dietą bogatotłuszczową

Warianty tytułu

EN
Comparative study on the effect of evening primrose and safflower on selected morphological and biochemical blood parameters in experimental rats on a high-fat diet

Języki publikacji

PL

Abstrakty

EN
Epidemiological studies have shown a positive correlation between the incidence of coronary heart disease and elevated levels of total cholesterol, low-density lipoprotein (LDL), and triglycerides, as well as lower levels of high-density lipoprotein (HDL) in blood. The aim of this study was to compare the effects of the addition of evening primrose seeds and safflower seeds on selected morphological and biochemical blood parameters of experimental rats on a high-fat diet. The experiment was performed on 30 rats (male and female) of the Bufflo strain. The animals were divided into 3 groups, which were fed a high-fat diet and herbal supplements. It was shown that both evening primrose seed and safflower seed, added to the diet, resulted in reduced levels of triglycerides in blood. They had no effect on cholesterol. These vegetable supplements also changed some of the morphological parameters of blood, including the number of leukocytes.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

71

Numer

06

Opis fizyczny

s.377-381,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Zakład Fizjologii Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul.Norwida 31, 50-375 Wrocław
 • Zakład Fizjologii Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul.Norwida 31, 50-375 Wrocław
 • Zakład Fizjologii Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul.Norwida 31, 50-375 Wrocław

Bibliografia

 • Arpornsuwan T., Changsri K., Roytrakul S., Punjajon T.: The effects of the extracts from Carthamus tinctorius L. on gene expression related to cholesterol metabolism in rats. Songklanakarin J. Sci. Technol. 2010, 32, 129-136.
 • Bałasińska B.: Hypocholesterolemic effect of dietry evening primrose (Oenothera paradoxa) cake extract in rats. Food Chem. 1998, 64, 453.
 • Biernat J., Grajęta H.: Wpływ białka sojowego i tłuszczów diety na działanie oleju wiesiołka dziwnego u szczurów doświadczalnych. Cz. 1. Lipidy surowicy krwi i wątroby. Bromat. Chem. Toksykol. 1995, 28, 51-59.
 • Biernat J., Grajęta H.: Wpływ diet bogatotłuszczowych z dodatkiem cholesterolu na hipolipemiczne działanie Oeparolu u szczurów doświadczalnych. Zbiór Prac Sympozjum „Olej z nasion wiesiołka w profilaktyce i terapii”, Łódź 6-7 X 1995, s. 108-116.
 • Biernat J., Grajęta H.: Wpływ oleju z nasion wiesiołka dziwnego na gospodarkę lipidową w osoczu i wątrobie szczurów doświadczalnych w zależności od rodzaju i ilości tłuszczu w diecie. Zbiór Prac Sympozjum „Olej z nasion wiesiołka w profilaktyce i terapii”, Łódź 9-10 X 1992, s. 92-100.
 • Choi E. M., Kim G. H., Lee Y. S.: Carthus tinctorius flower extract prevents H2O2 induced dysfunction and oxidative damage in osteoblastic Mc 3T3–E1 cells. Phyother. Res. 2010, 24, 1037-1044.
 • Connor W. E.: Effects of omega-3 fatty acids in hypertriglyceridemic states. Semin Thromb. Hemost. 1988, 14, 271-284.
 • Connor W. E., DeFrancesco C. A., Connor S. L.: N-3 fatty acids from fish oil. Effects on plasma lipoproteins and hypertriglyceridemic patients. Ann. NY. Acad. Sci. 1993, 683, 16-34.
 • Cox C., Sutherland W., Mann J., de Jong S., Chisholm A., Skeaff M.: Effects of dietary coconut oil, butter and safflower oil on plasma lipids, lipoproteins and lathosterol levels. Eur. J. Clin. Nutr. 1998, 52, 650-654.
 • Grajęta H., Biernat J., Szymczak J.: Wpływ oleju z nasion wiesiołka dziwnego na skład kwasów tłuszczowych w osoczu i wątrobie szczurów doświadczalnych w zależności od rodzaju i ilości tłuszczu w diecie. Zbiór Prac Sympozjum „Olej z nasion wiesiołka w profilaktyce i terapii”, Łódź 9-10 X 1992, s. 86-92.
 • Han S. Y., Li Hx., Bai C. C., Wang L.: Component analysis and free radical scavenging potential of Panax notoginseng and Cathramus tinctorius extracts. Chem. Biodivers. 2010, 7, 383-389.
 • Herbel B. K., McGuir M. K., McGuire M. A., Shultz T. D.: Safflower oil consumption does not increase plasma conjugated linoleic acid concentrations in humans. Am. J. Clin. Nutr. 1998, 67, 332-337.
 • Horrobin D. F., Ells K. M., Morse-Fisher N., Manku M. S.: The effects of evening primrose oil, safflower oil and paraffin on plasma fatty acid levels in humans: choice of an appropriate placebo for clinical studies on. Prostaglandins Leukot. Essent. Fatty Acids 1991, 42, 245-249.
 • Horrobin D. F., Huang Y. S.: The role of linoleic acid and its metabolites in the lowering of plasma cholesterol and theprevention of cardiovascular disease. Int. J. Cardiol. 1987, 17, 242-255.
 • Karłowicz-Bodalska K., Bodalski T.: Nienasycone kwasy tłuszczowe, ich właściwości biologiczne i znaczenie w lecznictwie. Post. Fitoter. 2007, 1, 46-56.
 • Kowalczyk E., Niedworok J., Kotkiewicz J., Sierańska E.: Porównawcze badania wpływu Oeparolu i Lipostabilu na wybrane frakcje lipidowe surowicy krwi u szczurów. Zbiór Prac Sympozjum „Olej z nasion wiesiołka w profilaktyce i terapii”, Łódź 9-10 X 1992, s. 82-86.
 • Kwon J. S., Snook J. T., Wardlaw G. M., Hwang D. H.: Effects of diets high in saturated fatty acids, canola oil, or safflower oil on platelet function, thromboxane B2 formation, and fatty acid composition of platelet phospholipids. Am. J. Clin. Nutr. 1991, 54, 351-358.
 • Law M. R., Wald N. J.: An ecological study of serum cholesterol and ischaemic heart disease between 1950 and 1990. Eur. J. Clin. Nutr. 1994, 48, 305-325.
 • Lee J. H., Taguchi S., Ikeda I., Sugano M.: The P/S ratio of dietary fats and lipid metabolism in rats: gamma-linolenic acid as a source of polyunsaturated fatty acid Agric. Biol. Chem. 1988, 52, 3137-3142.
 • Lewartowski B.: PCSK9 – początek przełomu w zapobieganiu i leczeniu miażdżycy? Kardiol. Pol. 2009, 67, 782-786.
 • Moon K. D., Back S. S., Kim J. H., Jeon S. M., Lee M. K., Choi M. S.: Safflower seed extract lowers plasma and hepatic lipids in rats fed high-cholesterol diet. Nut. Res. 2001, 21, 859-865.
 • Nestel P. J., Couzens E. A.: Influence of diet on the composition of plasma cholesterol esters in man. J. Lipid. Res. 1966, 7, 487-491.
 • Nimbkar N.: Safflower rediscovered. Times Agric. 2002, 2, 32-36.
 • Parisa Z., Jinous A., Mehrnaz K.: The essential oil composition of Carthamus tinctorius L. flower growing in Iran. Afr. J. of Biotech. 2012, 11, 12921-12924.
 • Paschos G. K., Magkos F., Panagiotakos D. B., Votteas V., Zampelas A.: Dietary supplementation with flaxseed oil lowers blood pressure in dyslipidaemic patients. Eur. J. Clin. Nutr. 2007, 61, 1201-1206.
 • Quazi N., Khan R. A., Rizwani G. H., Feroz Z.: Effect of Carthamus tinctorius (Safflower) on fasting blood glucose and insulin levels in alloxan induced diabetic rabbits. Pak. J. Pharm. Sci. 2014, 27, 377-380.
 • Rahimi P., Asgary S., Kabiri N.: Hepatoprotective and Hypolipidemic Effects of Carthamus tinctorius oil in Alloxan-induced Type 1 Diabetic Rats. J. Herb. Med. Pharmacol. 2014, 3, 107-111.
 • Riaz A., Khan R. A., Siddiqin A. A., Mirza T.: Evaluation of Weight Reducing Effect of Evening Primrose Oil. J. Pharm. Nutri. Sci. 2011, 1, 15-19.
 • Santamarina-Fojo S., Gonzalez-Navarro H., Freeman L., Wagner E., Nong Z.: Hepatic lipase, lipoprotein metabolism, and atherogenesis. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 2004, 1750-1754.
 • Saris W. H. M., Astrup A., Prentice A. M.: Randomised controlled trial of changes in dietary carbohydrate/fat ratio and simple vs complex carbohydrates on body weight and blood lipids: the CARMEN study. Int. J. Obes. 2002, 24, 1310-1318.
 • Skoczyńska A., Smolik R., Antonowicz J., Lewczuk E., Affelska-Jercha A.: Wpływ kwasu gamma-linolenowego na wybrane wskaźniki zagrożenia miażdżycą na podstawie badań klinicznych nad preparatem Oeparol. Zbiór Prac Sympozjum „Olej z nasion wiesiołka w profilaktyce i terapii”, Łódź, 9-10 X 1992, s. 111-119.
 • Sugano M. T., Ide T., Ishida T., Yoshida K.: Hypocholesterolemic effect of gamma-linolenic acid as evening primrose oil in rats. Ann. Nutr. Metab. 1986, 30, 289-299.
 • Sugano M. T., Ishida T., Koba K.: Protein–fat interaction on serum cholesterol level, fatty acid desaturation and eicosanoid production in rats. J. Nutr. 1988, 118, 548-554.
 • Szostak W. B., Cybulska B.: Otyłość wisceralna jako czynnik miażdżycy. Med. Dypl. wyd. specjalne. 1996, s. 2-8.
 • Tsutsumi K.: Lipoprotein lipase and atherosclerosis. Curr. Vasc. Pharmacol. 2003, 1 11-17.
 • Vessy B., Gustafsson I. B., Karlström B., Lithell M., Werner I.: Substitution polyunsaturated for saturated fat as single change in a sweedish diet: effect on serum lipoprotein metabolism and glucose tolerance in patients with hyperlipoproteinemia. Europ. J. Clin. Inv. 1980, 10, 193-196.
 • Wald N. J., Law M. R.: Serum cholesterol and ischaemic heart disease. Atherosclerosis 1995, 118 (Suppl.), 1-5.
 • Welin L., Eriksson H., Larsson B., Ohlson L. O., Svardsudd K., Tibblin G., Wilhelmsen L.: Triglycerides, a major coronary risk factor in elderly men. A study of men born in 1913. Eur. Heart J. 1991, 12, 700-704.
 • Wincewicz E., Zawadzki W., Czerski A., Płoneczka K.: Badania wstępne dotyczące obrazu mikrobiologicznego, morfologii oraz niektórych parametrów fermentacji przewodu pokarmowego szczurów. Acta. Sci. Pol. Series Med. Vet. 3, 61-69.
 • Windolz M. (ed.): The Merck Index. Merck&Co Rahway, NJ 1983.
 • Zagrodzki P., Starek A.: Dietetyczne znaczenie olejów roślinnych. Bromat. Chem. Toksykol. 2012, 4, 1175-1182.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-265d08bd-8b14-4953-83a4-9b1fec845ec3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.