PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 57 |
Tytuł artykułu

Compressive strength parallel to grain as a quality assessment criterion for European beech (Fagus sylvatica L.) wood of different provenance

Warianty tytułu
PL
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien jako jedno z kryteriów oceny jakości drewna buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) różnych pochodzeń
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper concerns studies on the variability in strength of European beech wood depending on its origin. Increasing demand for high quality wood material requires its economical management. Knowledge on the quality of timber coming from various parts of Poland is both of theoretical and practical importance. In the study results were presented characterizing the quality of timber (expressed in terms of compressive strength) originating from seven locations selected in terms of breeding systems. Materials for the study were collected from three different experimental plots established in 1967. In the course of the study it was found that the provenance of the tree stand affects technical timber quality. Results obtained in the study may facilitate both the creation of a kind of a ranking list of the best provenances of European beech and make it possible to determine trees of which provenance acclimated best under new conditions.
PL
Praca dotyczy badań nad zmiennością wytrzymałości drewna buka zwyczajnego w zależności od pochodzenia. Wzrastające zapotrzebowanie na wysokiej klasy surowiec drzewny stawia konieczność oszczędnego nim gospodarowania. Wiedza dotycząca jakości surowca drzewnego pochodzącego z różnych regionów Polski ma utylitarne jak i praktyczne znaczenie. W toku badań przedstawiono wyniki charakteryzujące jakość surowca drzewnego (wyrażoną wytrzymałością na ściskanie) z siedmiu różnych pochodzeń wyselekcjonowanych pod względem hodowlanym. Materiały do badań pobrano z trzech różnych powierzchni doświadczalnych założonych w 1967 roku. W toku badań ustalono, że pochodzenie drzewostanu wpływa na jakość techniczną surowca drzewnego. Wyniki uzyskane w pracy pozwalają stworzyć swoistą listę rankingową najlepszych pochodzeń buka zwyczajnego jak również określić, które pochodzenia najlepiej zaaklimatyzowały się w nowych warunkach.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
57
Opis fizyczny
p.235-241,fig.,ref.
Twórcy
autor
  • Department of Forest Utilization, August Cieszkowski Agricultural University of Poznan, Wojska Polskiego 71A, 60-625 Poznan, Poland
Bibliografia
  • 1. BABICKI R., KRZOSKA-ADAMCZAK Z. (1970): Badania nad właściwościami węgla drzewnego [Studies on properties of charcoal].
  • 2. Prace Instytutu Technologii Drewna XVIII (in Polish)
  • 3. BIELACZYK S. (1953): Wpływ niektórych czynników na pękanie surowca bukowego [The effect of selected factors on shaking of beech wood material]. Prace IBL no. 89 (in Polish)
  • 4. KOWALKOWSKI W. (2000): Zmienność buka zwyczajnego FAGUS SYLVATICA LJ polskich pochodzeń w 30-letnim doświadczeniu proweniencyjnym [Variability of European beech /FAGUS SYLVATICA L./ of Polish provenances in a 30-year provenance study]. Wydawnictwo A.R., Poznań (in Polish)
  • 5. KRZYSIK F. (1974): Nauka o drzewie [Wood science], PWN, Warszawa (in Polish)
  • 6. PN-71/D-04102 (1972): Fizyczne i mechaniczne właściwości drewna. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie wzdłuż włókien [Physical and mechanical properties of wood. Determination of compressive strength parallel to grain]. Polski Komitet Normalizacyjny (in Polish)
  • 7. ANONYMOUS (2000): GUS - Leśnictwo 2000 [Forestry 2000] Warszawa (in Polish)
  • 8. RZEŹNIK Z. (1976): Badania buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) polskich proweniencji [Studies on European beech (Fagus sylvatica L.) of Polish provenances]. Roczniki AR Poznań, Rozprawka naukowa 72 (in Polish)
  • 9. WŁOCZEWSKI Т., KĘDZIERSKI Z. (1965): Metodyka leśnych badań hodowlanych [Methodology of forest breeding trials], PWRiL, Warszawa (in Polish)
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-264ea614-ec21-4962-a919-372a235718a9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.