PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 67 | 1 |
Tytuł artykułu

Natural mineral bottled waters available on the Polish market as a source of minerals for the consumers. Part 1. Calcium and magnesium

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Background. Natural mineral waters may be an essential source of calcium, magnesium and other minerals. In bottled waters, minerals occur in an ionized form which is very well digestible. However, the concentration of minerals in underground waters (which constitute the material for the production of bottled waters) varies. In view of the above, the type of water consumed is essential. Objective. The aim of the study was to estimate the calcium and magnesium contents in products available on the market and to evaluate calcium and magnesium consumption with natural mineral water by different consumer groups with an assumed volume of the consumed product. Material and methods. These represented forty different brands of natural mineral available waters on Polish market. These waters were produced in Poland or other European countries. Among the studied products, about 30% of the waters were imported from Lithuania, Latvia, Czech Republic, France, Italy and Germany. The content of calcium and magnesium in mineral waters was determined using flame atomic absorption spectrometry in an acetylene-air flame. Further determinations were carried out using atomic absorption spectrometer - ICE 3000 SERIES-THERMO-England, equipped with a GLITE data station, background correction (a deuterium lamp) as well as other cathode lamps. Results. Over half of the analysed natural mineral waters were medium-mineralized. The natural mineral waters available on the market can be characterized by a varied content of calcium and magnesium and a high degree of product mineralization does not guarantee significant amounts of these components. Among the natural mineral waters available on the market, only a few feature the optimum calcium-magnesium proportion (2:1). Considering the mineralization degree of the studied products, it can be stated that the largest percentage of products with significant calcium and magnesium contents can be found in the high-mineralized water group. Conclusions. For some natural mineral waters, the consumption of 1 litre daily may ensure the recommended intake levels of calcium and magnesium in some consumer groups to a considerable degree. For 1-3 -year-old children it is recommended to consume less than 1 litre daily of natural mineral waters containing an excess of 700 mg of calcium and 80 mg of magnesium in 1 litre.
PL
Wprowadzenie. Naturalne wody mineralne należą do produktów, które mogą stanowić istotne źródło wapnia, magnezu czy innych związków mineralnych. Składniki mineralne w wodach butelkowanych występują w formie zjonizowanej, co daje dobrą ich przyswajalność. Niemniej jednak stężenie składników mineralnych w wodach podziemnych stanowiących surowiec do produkcji wód butelkowanych jest bardzo zróżnicowane. Wobec powyższego istotne znaczenie ma jaką wodę butelkowaną spożywamy. Cel. Celem badań było oznaczenie zawartości wapnia i magnezu w badanych wodach oraz ocena pobrania wapnia i magnezu z naturalną wodą mineralną przez różne grupy konsumentów przy założonej ilości spożywanego produktu. Materiał i metody. Materiał badawczy stanowiły naturalne wody mineralne (o różnym stopniu zmineralizowania), 40 różnych marek, dostępne na polskim rynku. Badane produkty były wyprodukowane w Polsce, jak i pochodziły z innych krajów europejskich. Wśród badanych produktów około 30% stanowiły naturalne wody mineralne pochodzące z Litwy, Łotwy, Czech, Francji, Włoch i Niemiec. Ponad połowę badanych produktów stanowiły wody średniozmineralizowane. Zawartość wapnia i magnezu w wodach mineralnych oznaczano techniką płomieniowej spektrometrii absorpcji atomowej (ASA) w płomieniu acetylen-powietrze. Oznaczenia wykonano przy użyciu spektrometru absorpcji atomowej – ICE 3000 SERIES - THERMO - Anglia, wyposażonego w stację danych GLITE, korekcję tła (lampa deuterowa) oraz odpowiednie lampy katodowe. Wyniki. Naturalne wody mineralnych dostępne na polskim rynku charakteryzują się zróżnicowaną zawartością wapnia i magnezu, a wysoki stopień mineralizacji produktu nie zawsze gwarantuje znaczące ilości tych składników. Spośród naturalnych wód mineralnych występujących na rynku zaledwie kilka charakteryzuje się optymalną proporcją wapnia do magnezu (2:1). Uwzględniając stopień mineralizacji badanych produktów można stwierdzić, że największy odsetek produktów o znaczącej zawartości wapnia i magnezu występuje w grupie wód mineralnych wysokozmineralizowanych. Wnioski. W przypadku części naturalnych wód mineralnych spożycie w ilości 1 litra dziennie może w znacznym stopniu zapewnić zalecane pobranie wapnia i magnezu dla wybranych grup konsumentów. Odnośnie naturalnych wód mineralnych o zawartości powyżej: 700 mg wapnia lub 80 mg magnezu w jednym litrze zaleca się spożycie w grupie dzieci w wieku 1-3 lat w ilości odpowiednio mniejszej niż 1 litr dziennie.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
67
Numer
1
Opis fizyczny
p.1-8,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Commodity Science and Food Research, Faculty of Food Science, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Pl.Cieszynski 1, 10-957 Olsztyn, Poland
autor
 • Department of Commodity Science and Food Research, Faculty of Food Science, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Pl.Cieszynski 1, 10-957 Olsztyn, Poland
autor
 • Human Nutrition Department, Faculty of Food Science, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • 1. Astel, A., Michalski, R., Łyko, A., Jabłońska-Czapla, M., Bigus, K., Szopa, S., Kwiecińska, A.: Characterization of bottled mineral waters marketed in Poland using hierarchical cluster analysis. J Geoch Explor 2014;143:136-145.
 • 2. Błaszczyk U., Tuszyński T.: Mineral waters and their meaning in wholesome prophylaxis. Lab 2007;4:20-23 (in Polish).
 • 3. Derkowska-Sitarz M., Adamczyk-Lorenc A.: Influence of minerals dissolved in drinking waters on human organism. Pr Nauk Inst Górn Polit Wroc Górnictwo i Geologia. Seria: Studia i Materiały 2008;123(34):39-48 (in Polish).
 • 4. Drywień M., Nadolna A.: Assessment of mineral bottled water as a source of selected minerals among students. Rocz Panstw Zakl Hig 2012; 63(3):347-352 (in Polish) [PMID: 23173340; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23173340].
 • 5. Directive of the European Parliament and the Council No. 2009/54/EC of 18 June 2009 on the exploitation and marketing of natural mineral waters.
 • 6. Gątarska A.: Bottled water in the diet of preschoolers. Tow. Probl. Jakości /Polish J. Com. Sci. 2015;2(43):43-47.
 • 7. Grober U.: Nutritional microelements. Metabolic tuning – prophylaxis – theraphy. MedPharm Polska Wrocław 2010: 159-164 (in Polish).
 • 8. Heaney R.P.: Quantifying human calcium absorption using pharmacokinetic metods. J Nutr 2003;133:1224-1226.
 • 9. Heaney R.P.: Absorbability and utility of calcium in mineral waters. Am J Clin Nutr 2006;84:371-374.
 • 10. Hoffmann M.: Mineral waters as a source of selected mineral elements in a diet Żyw Człow Metab 2007;34(1/2):348-352 (in Polish, English abstract).
 • 11. Januszko O., Madej D., Postaleniec E., Brzozowska A., Pietruszka B., Kałuża J.: Minerals intake from drinking water by young women. Rocz Panstw Zakl Hig 2012;63(1):43-50 (in Polish) [PMID: 22642069; http:// www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22642069].
 • 12. Jarosz M., Szponar L., Rychlik E., Wierzejska R.: Woda i elektrolity. W: Normy żywienia dla populacji polskiej. Red. M. Jarosz, IŻiŻ, Warszawa, 2012, 143-153 (in Polish)
 • 13. Kiss S.A., Forster T., Dongo A.: Absorption and effect of the magnesium content of a mineral water In the human body. J Am Coll Nutr 2004;23:758-762.
 • 14. Krzych Ł., J., Błońska-Fajfrowska B., Kuła A., Misik D.: Characteristics of bottled waters available for purchase in the Silesia region. Rocz Panstw Zakl Hig 2010;61(1):37- 43 (in Polish) [PMID: 20803898; http://www.ncbi.nlm. nih.gov/pubmed/20803898].
 • 15. Latour T., Czajka K., Sziwa D.: The water of natural origin as products in helping dietetic nutrition. Żyw Człow Metab 2006;33(3):229-234 (in Polish, English abstract).
 • 16. Łoboda D., Gawęcki J.: Intake of liquids in the diet of a chosen group of teenagers and their body content. Probl Hig Epidemiol 2011;92(1):83-88 (in Polish, English abstract).
 • 17. Marcinowska U., Gałeczka M., Kukowa K., Kania M., Lau K., Jaśko-Ochojska J.: Changes in beverage consumption among youth. Probl Hig Epidemiol 2014; 95(4): 907-911 (in Polish, English abstract).
 • 18. Marcussen, H., Holm, P.E., Hansen, H.C.B.: Composition, flavor, chemical food safety, and consumer preferences of bottled water. Compr Rev Food Sci Food Saf 2013;12(4):333-352.
 • 19. Markiewicz R., Borawska M.H., Socha K., Gutowska A: Calcium and magnesium in diets of people from Podlasie region. Bromat Chem Toksykol 2009;42(3):629-635 (in Polish, English abstract).
 • 20. Masenjka K.: Natural mineral waters and health. Farm. Glasnik 2010;66(5):285-293.
 • 21. Miele E., Staiano A., Ummarino D., Auricchio S.: Mineral content of bottled waters: Implications for health and disease. It J Pediatr 2007;33(1):41-47.
 • 22. Nakamura, E., Tai, H., Uozumi, Y., Nakagawa, K., Matsui, T.: Magnesium absorption from mineral water decreases with increasing quantities of magnesium per serving in rats. Nutr Res 2012;32(1):59-65.
 • 23. Petraccia L., Liberati G., Giuseppe Mosciullo S., Grassi M., Fraioli A.: Water, mineral waters and health. Clin Nutr 2006;25,377-385.
 • 24. Pietruszka B., Kołłajtis-Dołowy A.: Oligocene and bottled water as a source of sodium in everyday diet of adults. Pol J Food Nutr Sci 2007;57:247-252.
 • 25. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych. Dz. U. nr 85, poz. 466 z dnia 7.05.2011 r. (in Polish).
 • 26. Whiteside P., Miner B., Pye Unicam Atomic Absorption Data Book. Pye Unicam LTD. Cambridge, 1984, England.
 • 27. Wojtasik A., Jarosz M., Stoś K.: Składniki mineralne, W: Normy żywienia dla populacji polskiej. Red. M. Jarosz, IŻiŻ, Warszawa 2012, 123-142 (in Polish).
 • 28. Wojtaszek T. : Prophilactic - wholesome function mineral waters. J. Elementol. 2006;11:119-126 (in Polish, English abstract).
 • 29. Wynn E., Raetz E., Burchardt P.: The composition of mineral waters sourced from Europe and North America in respect to bone health. Composition of mineral water optimal for bone. Br J Nutr 2009;101:1195-1199.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2637bfac-f34d-47b6-beee-d9b4e856db7d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.