PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 67 | 2 |
Tytuł artykułu

Ślad węglowy surowców zwierzęcych

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Carbon footprint of animal material
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Jednym z najczęściej wskazywanych zagrożeń współczesnego świata jest emisja gazów cieplarnianych i ich udział w zmianach klimatycznych naszej planety. Udział poszczególnych produktów, technologii czy organizacji w emisji gazów cieplarnianych, wyrazić można w postaci uniwersalnych wskaźników ekologicznych. Jednym z nich jest ślad węglowy (Carbon Footprint – CF), który określa ilość gazów cieplarnianych (wyrażonych w postaci ekwiwalentu CO2eq) wyemitowanych do atmosfery w trakcie wytwarzania jednostki funkcjonalnej produktu. Celem podjętych badań była analiza dostępnych w literaturze danych dotyczących wielkości śladu węglowego podczas produkcji surowców zwierzęcych. Narzędziem wykorzystywanym w celu określenia wartości CF była Analiza Cyklu Życia (LCA). Na podstawie literatury wykazano, że wartość CF przy produkcji wieprzowiny w różnych systemach rolniczych kształtuje się w granicach od 2,06 kg CO2eq/kg (Dobra Praktyka Rolnicza) do 3,97 kg CO2eq/kg (Organiczna Produkcja Rolnicza). Ślad węglowy przy produkcji mleka jako surowca wynosi od 0,88 – 1,5 kg CO2eq/l - nie wykazano statystycznie istotnych różnic w wartości CF dla gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych. Ślad węglowy stanowić może miarodajny wskaźnik ekologiczny produkcji rolnej, obrazujący stopień zrównoważenia tej produkcji, przy uwzględnieniu zróżnicowania: form produkcji rolnej, różnic geograficznych, różnic technicznych, technologicznych oraz zasobów naturalnych.
EN
One of the most often discussed the risks of the modern world is the emission of greenhouse gases and their contribution to climate change on our planet. The share of individual products, technologies and organizations in greenhouse gas emissions, can be expressed as a universal environmental indicators. One is the carbon footprint (Carbon Footprint - CF), which determines the amount of greenhouse gases (expressed as equivalent CO2eq) emitted to the atmosphere during the production of a functional unit of product. The aim of this study was to analyze the available literature data on the size of its carbon footprint during the production of animal materials. Tool used to determine the CF value was Life Cycle Analysis (LCA). On the basis of the literature showed that the CF value in the production of pork in various agricultural systems ranges from the 2.06 kg CO2eq/kg (Good Agricultural Practice) to 3.97 kg CO2eq/kg (Organic Agricultural Production). The carbon footprint for the production of milk as a raw material is from 0.88 - 1.5 kg CO2eq / l - no statistically significant differences in CF values for organic and conventional farms. The carbon footprint can be a reliable indicator of the ecological agricultural production, illustrating the degree of sustainability of this production, taking into account the diversity of: forms of agricultural production, geographical differences, differences in technical, technological and natural resources.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
67
Numer
2
Opis fizyczny
s.81-94,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego, Podstaw Techniki oraz Gospodarki Energią, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Pl.Cieszyński 1, 10-726 Olsztyn
autor
 • Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego, Podstaw Techniki oraz Gospodarki Energią, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Pl.Cieszyński 1, 10-726 Olsztyn
Bibliografia
 • 1. Basset-Mens C., Van der Werf H.M.G. (2005). Scenario-based environmental assessment of farming systems: the case of pig production in France. Agr. Ecosyst. Environ. 105, 127–144.
 • 2. BSI 2008. Guide to PAS 2050. How to assess the carbon footprint of goods and services. BSI published, UK 2008.
 • 3. Cederberg, C. (2002). Life cycle assessment (LCA) of animalproduction. Ph.D. Thesis. Department of Applied EnvironmentalScience, Göteborg University, Göteborg, Sweden.
 • 4. Cederberg C., Flysjö A. (2008). Life cycle inventory of 23 dairy farms in south-western Sweden. SIK Rapport NR 728 2004.
 • 5. Document Information AEE. (2009). The annual inventory of greenhouse gas emissions of the European Community from 1990 to 2007. The inventory report, May 2009.
 • 6. Dourmad J.Y., Rigolot C., Van der Werf H.M.G. (2008). Emission of greenhouse gas, developing management and animal farming systems to assist mitigation. International Conference: Livestock and Global Climat Change, 17-20 May 2008, Editors: Rowlinson P., Steele M., Nefazouni A.
 • 7. Elcock D. (2007). Life – Cycle thinking for the oil and gas exploration and production industry. Environmental Science Division, Argonne National Laboratory, U.S. Department of Energy, http:/www.osti.gov/bridge.
 • 8. El-Hadidi Y. M., Al-Turki A. I. (2007). Organic fertilizer and biogas production from poultry wastes. J. Food Agric. Environ. 5(1), 228-233.
 • 9. IPCC 2001. Climate Change 2001. IPCC Third Assessment Report, Cambridge University Press, UK.
 • 10. IPCC 2007. Climate change 2007. IPCC Fourth Assessment Report, Cambridge University Press, UK.
 • 11. WWF Report 2010. Living Planet Report 2010. Biodiversity, biocapacity and development, http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report/
 • 12. Merete H. E. (2002). Life cycle assessment (LCA) of industrial milk production. Int. J. LCA 7(2), 115–126.
 • 13. PAS 2050:2008. (2008). Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services. ICS code: 13.020.40.
 • 14. Pietrzak S. (2004). Bilans azotu i fosforu w wybranych gospodarstwach rolnych ukierunkowanych na produkcję mleka w warunkach zmian zachodzących w rolnictwie Polskim. Woda- Środowisko- Obszary Wiejskie tom 4, 1(10), 159-176.
 • 15. Robinson A.B., Robinson A.E., Soon W. (2007). Environmental effects of increased atmospheric carbon dioxide. J. Am. Physicians Surg. 12, 79-90.
 • 16. Roger F., Van der Werf H., Kanyarushoki C., Le Lan B., Bras A., Cadoret P., Tirard S., Seuret J.M. (2007). Systèmes bovins lait Bretons: Consommation d’énergie et impacts environnementaux sur l’air, l’eau et le sol. Renc. Rech. Ruminanis, 14, 33-36.
 • 17. Turowski J., Tkacz K. (2010). Ślad węglowy – innowacyjny wskaźnik oceny oddziaływania łańcucha żywieniowego na środowisko. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego „Jakość i bezpieczeństwo produktu oraz ochrona środowiska w sektorze rolno-spożywczym”, Sopot, czerwiec 2010, 2/1, 399-410.
 • 18. Thomassen M.A., Van Calker K.J., Smits M.C.J., Iepema G.L., De Boer I.J.M. (2008). Life cycle assessment of conventional and organic milkproduction in the Netherlands. Agricul. Sys. 96, 95-107.
 • 19. Wybieralska K., Wieczorek D. (2007). „Wielka stopa” planety Ziemia. Problemy Ekologii 11(2), 68-70.
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-262009a9-217b-4d5c-b821-d5612cea8e05
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.