PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 09 |
Tytuł artykułu

Wyznaczenie okresów niżówkowych wód podziemnych w zlewni górnej Nysy Kłodzkiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Designation of low groundwater flow periods within upper Nysa Klodzka catchment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przeanalizowano dane pomiarowe poziomu zalegania zwierciadła wód podziemnych w studniach gospodarskich położonych w obrębie zlewni górnej Nysy Kłodzkiej w okresie 1971–2005. Wyznaczono okresy niżówkowe wód podziemnych dwiema metodami: stosując wskaźnik zagrożenia suszą gruntową kn oraz wyznaczając niżówkę lub suszę używając jako poziomu odcięcia stan o prawdopodobieństwie p = 90% (niżówka) lub p = 50% (susza). Otrzymane wyniki pozwoliły na wyznaczenie okresów niżówkowych w analizowanych latach oraz umożliwiły na porównanie obu metod. W metodzie wykorzystującej wskaźnik zagrożenia suszą gruntową stosowane są ostrzejsze kryteria wyznaczania okresów suszy, dlatego nadaje się ona do wyznaczania okresów niżówkowych w wieloleciu, druga z metod może być zastosowana do wyznaczenia początku i czasu trwania niżówek w poszczególnych latach wielolecia.
EN
In the paper are presented groundwater level changes in house wells located within upper Nysa Klodzka catchment for period 1971–2005. Low groundwater flow periods are designated by application of two methods: first one - on the basis of soil drought hazard index kn and second one – low flow and very low flow designated by truncation levels: probability of water level p = 50% (very lowflow), probability p = 90% (low flow). Obtained results enable to designate low flow periods in analysed term and make possible to compare both methods. In method using of soil drought hazard index, more restricted criteria are used, so this methods is fit to designation low groundwater flow in multiannual periods. Following method may be applicated to define beginning and end of low groundwater flow periods within the year.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
09
Opis fizyczny
s.149-158,rys.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział we Wrocławiu, ul.Parkowa 30, 51-616 Wrocław
autor
Bibliografia
 • Czarnecka H. (red.). Atlas podziału hydrograficznego Polski. Seria Atlasy i monografie. IMGW, Warszawa 2005.
 • Dębski K. Hydrologia. Arkady, Warszawa 1970.
 • Dubicki A. (red.). Zasoby wodne w dorzeczu górnej i środkowej Odry w warunkach suszy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Warszawa 2002.
 • Kasprzyk A. Fizycznogeograficzne uwarunkowania susz hydrologicznych w Polsce. Rozprawa Doktorska, Uniwersytet Warszawski, 1998
 • Kleczkowski A. i in. Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony. 1:500 000. Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej.AGH. Kraków 1990.
 • Kondracki J. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Malinowski J. (red.). Budowa geologiczna Polski. Hydrogeologia t. VII. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1991.
 • Rocznik Hydrogeologiczny 2007. Państwowy Instytut Geologiczny 2008.
 • Strategia rozwoju powiatu kłodzkiego do 2015 roku. Cele i diagnoza. 2006.
 • Strzebońska-Ratomska B. Metodyka oceny intensywności i zasięgu suszy hydrologicznej cz. I – susza hydrologiczna na Podkarpaciu w latach 1961–1990. Wiadomości InstytutuMeteorologii i Gospodarki Wodnej, t. XVII (XXXVIII) z. 4, Warszawa 1994.
 • Strzebońska-Ratomska B. Metodyka oceny intensywności i zasięgu suszy hydrologicznej cz. II – wskaźniki suszy hydrologicznej jako podstawa oceny jej natężenia i przewidywaniarozwoju. Wiadomości Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, t. XVIII (XXXIX)z. 1 s. 29–39, Warszawa 1995.
 • Strzebońska-Ratomska B., Nahorecka-Duda H. Zasoby wodne małej zlewni górskiej na tle niedoborów wody w latach dziewięćdziesiątych. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. HugonaKołłątaja w Krakowie nr 382. Inżynieria Środowiska z. 21. Kraków 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2611f40c-f8d5-4424-9b37-0712bea520df
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.