PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 70 | 2 |
Tytuł artykułu

Tick exposure and prevalence of Borrelia burgdorferi antibodies among hunters and other individuals exposed to vector ticks in eastern Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Background. Lyme borreliosis is the most frequent tick-borne disease in Europe and North America, and the number of registered cases is on the increase. Frequent presence in the habitats of ticks enhances the risk of tick bites and possible infection with Borrelia burgdorferi spirochetes. Objective. The aim of the study was to assess the risk of B. burgdorferi infection posed to hunters and other individuals exposed to activity-related contact with ticks. Material and methods. The study was carried out in the northern part of the Lublin Province (eastern Poland) and involved 150 individuals exposed to tick bites (110 hunters and 40 individuals exposed to activity-related contact with ticks). The analysis of sera for the presence of B. burgdorferi IgM and IgG antibodies was carried out. All 150 individuals were tested with the ELISA assay, and positive and borderline results of the assay were verified with the Western blot test. All study participants completed a questionnaire, which provided information about exposure to ticks, application of prophylactic measures, and awareness of Lyme borreliosis. Results. The ELISA assay revealed a positive or borderline result in at least one of the classes of B. burgdorferi antibodies in 63.3% (95/150) of the individuals (IgM 14.0%, IgG 63.3%). Verification carried out with the Western blot test showed a positive or borderline result in at least one of the antibody classes in 38.0% (57/150) of the examined persons (IgM 2.7%, IgG 36.7%). Abdomen (56.0%) and legs (53.7%) were the most frequently bitten body regions. Tick bites on the abdomen were significantly more frequently declared by hunters. Inspection of the body after returning from natural areas was more popular prophylactic method than use of repellents. Inspection of the body was significantly more often used in the group of the hunters. Conclusions. The risk of B. burgdorferi infection among hunters and other individuals undertaking activities associated with exposure to tick bites in the study area is high.
PL
Wprowadzenie. Borelioza z Lyme jest najczęstszą chorobą przenoszoną przez kleszcze w Europie i Ameryce Północnej, a liczba rejestrowanych przypadków zachorowań wzrasta. Częsta obecność w siedliskach kleszczy zwiększa ryzyko ukłucia przez kleszcze i możliwe zakażenie krętkami Borrelia burgdorferi. Cel badań. Celem badań była ocena ryzyka zakażenia B. burgdorferi wśród myśliwych oraz innych osób podejmujących aktywności narażające na kontakt z kleszczami. Materiał i metoda. Badania przeprowadzono na terenie północnej części województwa lubelskiego (wschodnia Polska) wśród 150 osób narażonych na pokłucia przez kleszcze (110 myśliwych i 40 osób narażonych na kontakt z kleszczami w związku z podejmowaniem innych aktywności). Zbadano surowice w kierunku obecności przeciwciał IgM i IgG anty-Borrelia burgdorferi. U wszystkich 150 osób wykonano test ELISA, a pozytywne i wątpliwe wyniki tego testu zweryfikowano stosując test Western blot. W badaniach zastosowano również autorski kwestionariusz ankiety do oceny ekspozycji na kleszcze, podejmowania działań profilaktycznych oraz samooceny poziomu wiedzy na temat boreliozy z Lyme. Wyniki. Stosując test ELISA, pozytywny lub graniczny wynik w co najmniej jednej z klas przeciwciał anty-Borrelia stwierdzono u 63,3% (95/150) badanych (IgM 14,0%, IgG 63,3%). Po weryfikacji testem Western blot, pozytywny lub graniczny wynik w co najmniej jednej z klas przeciwciał uzyskano u 38,0% (57/150) badanych (IgM 2,7%, IgG 36,7%). Najczęściej deklarowanym miejscem pokłucia przez kleszcze był brzuch (56,0%) oraz kończyny dolne (53,7%). Pokłucie w okolicy brzucha istotnie częściej deklarowali myśliwi. Oglądanie ciała po powrocie z terenów zielonych okazało się popularniejszą metodą profilaktyki niż stosowanie repelentów. Oglądanie ciała istotnie częściej stosowane było wśród myśliwych. Wnioski. Ryzyko zakażenia B. burgdorferi wśród myśliwych i innych osób podejmujących czynności związane z narażeniem na ukąszenia kleszczy na badanym obszarze jest wysokie.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
70
Numer
2
Opis fizyczny
p.161-168,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Faculty of Health and Social Sciences, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska, Biala Podlaska, Poland
 • Faculty of Health and Social Sciences, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska, Biala Podlaska, Poland
autor
 • Faculty of Health and Social Sciences, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska, Biala Podlaska, Poland
 • Innovation Research Centre, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska, Biala Podlaska, Poland
 • Faculty of Health and Social Sciences, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska, Biala Podlaska, Poland
Bibliografia
 • 1. Aydin M.F., Kocaman H.: Evaluation of tick bites according to anatomical regions on humans in the light of the studies in Turkey. Balikesir Health Sciences Journal. 2015;4(2):122-124.
 • 2. Bartosik K., Kubrak T., Olszewski T., Jung M., Buczek A.: Prevention of tick bites and protection against tickborne diseases in south-eastern Poland. Ann Agric Environ Med. 2008;15(2):181-185.
 • 3. Bartosik K, Kubrak T, Sitarz M, Święcicka M., Buczek A.: Stopień zagrożenia mieszkańców południowo-wschodniej Polski kleszczami i chorobmi odkleszczowymi [The public health risk of ticks and tick-borne diseases in the south-eastern Poland]. Ann Parasitol. 2004;50(2):249-252 (in Polish).
 • 4. Bartosik K., Sitarz M., Szymańska J., Buczek A.: Tick bites on humans in the agricultural and recreational areas in south-eastern Poland. Ann Agric Environ Med. 2011;18(1):151-157.
 • 5. Cetin E., Sotoudeh M., Auer H., Stanek G.: Paradigm Burgenland: risk of Borrelia burgdorferi sensu lato infection indicated by variable seroprevalence rates in hunters. Wien Klin Wochenschr. 2006;118(21-22):677-681.
 • 6. Cisak E., Chmielewska-Badora J., Zwoliński J., Dutkiewicz J., Patorska-Mach E.: Ocena częstości zakażeń wirusem kleszczowego zapalenia mózgu i krętkami Borrelia burgdorferi wśród rolników indywidualnych na terenie Lubelszczyzny [The incidence of tick-borne encephalitis virus and Borrelia burgdorferi infections in farmers of the Lublin province]. Med Pr. 2003;54(2):139–144 (in Polish).
 • 7. Cisak E., Chmielewska-Badora J., Zwoliński J., Wójcik-Fatla A., Zając V., Skórska C., Dutkiewicz J.: Study on Lyme borreliosis focus in the Lublin region (eastern Poland). Ann Agric Environ Med. 2008;15(2):327–332, doi:10.13075/mp.5893.2014.017.
 • 8. Cisak E., Zwoliński J., Chmielewska-Badora J., Dutkiewicz J., Wójcik-Fatla A., Zając V.: Analysis of the state of knowledge and awareness in the area of tick-borne diseases prophylaxis in the population at occupational risk. Zdr Publ. 2011;121(1):47-51.
 • 9. Czarkowski M.P., Cielebąk E., Staszewska-Jakubik E., Kondej B.: Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2017 roku [Infectious diseases and poisonings in Poland in 2017]. Warszawa: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, 2018.
 • 10. Deutz A., Fuchs K., Nowotny N., Auer H., Schuller W., Stünzner D., Aspöck H., Kerbl U., Köfer J.: Seroepidemiological studies of zoonotic infections in hunters-comparative analysis with veterinarians, farmers and abattoir workers. Wien Klin Wochenschr. 2003;115(supl.3):61–67 (in German).
 • 11. Gazi H., Özkütük N., Ecemis Ö., Atasoylu G., Köroglu G., Kurutepe S., Horasan G.D.: Seroprevalence of West Nile virus, Crimean-Congo hemorrhagic fever virus, Francisella tularensis and Borrelia burgdorferi in rural population of Manisa, western Turkey. J Vector Borne Dis. 2016;53(2):112-117.
 • 12. Hügli D., Moret J., Rais O., Moosmann Y., Erard P., Malinverni R., Gern L.: Tick bites in a Lyme borreliosis highly endemic area in Switzerland. Int J Med Microbiol. 2009;299(2):155-60, doi: 10.1016/j.ijmm.2008.06.001.
 • 13. Kubo N., Arashima Y., Kawabata M., Kawano K., Nakao M., Miyamoto K.: Study of the anti Borrelia burgdorferi antibody of hunters in Hokkaido. Kansenshogaku Zasshi. 1992;66(1):45-50 (in Japanese).
 • 14. Pańczuk A., Kozioł-Montewka M.: Exposure to ticks and preventive actions in the scope of Lyme disease among young people from the northern part of Lublin province (eastern Poland). Health Problems of Civilization. 2017;11(1):45-52, doi:10.5114/hpc.2017.65522.
 • 15. Pańczuk A., Kozioł-Montewka M., Tokarska-Rodak M.: Exposure to ticks and seroprevalence of Borrelia burgdorferi among a healthy young population living in the area of southern Podlasie, Poland. Ann Agric Environ Med. 2014;21(3):512-517.
 • 16. Richard S., Oppliger A.: Zoonotic occupational diseases in forestry workers – Lyme borreliosis, tularemia and leptospirosis in Europe. Ann Agric Environ Med. 2015;22(1):43–50.
 • 17. Stafford K.C.: Tick management handbook. Bulletin No 1010. South Windsor (CT): The Connecticut Agricultural Experiment Station; 2007. Available at: https://publichealth.yale.edu/eip/projects/completed/handbook_54964_284_8219_v1.pdf (Accessed 20.11.2018)
 • 18. Stanek G., Wormser G.P., Gray J., Strle F.: Lyme borreliosis. Lancet. 2012;379:461-473.
 • 19. Tokarska-Rodak M., Plewik D., Kozioł-Montewka M., Szepeluk A., Paszkiewicz J.: Ryzyko zakażeń zawodowych Borrelia burgdorferi u pracowników leśnictwa i rolników [Risk of occupational infections caused by Borrelia burgdorferi among forestry workers and farmers]. Med Pr. 2014;65(1):109–117 (in Polish), doi:10.13075/mp.5893.2014.017.
 • 20. Trombert-Paolantoni S., Ferquel E., Postic D.: Retrospective study of Lyme borreliosis positive serologies in 2003. Pathol Biol (Paris). 2005;53(8-9):522-526 (in French).
 • 21. Tylewska-Wierzbanowska S., Chmielewski T.: Tickborne bacterial diseases in Poland. Health Problems of Civilization. 2017;11(2):56-65, doi:10.5114/hpc.2017.69017.
 • 22. Wierzbicka A., Rączka G., Skorupski M., Michalik J., Lane R.S.: Human behaviors elevating the risk of exposure to Ixodes ricinus larvae and nymphs in two types of lowland coniferous forests in west-central Poland. Ticks Tick Borne Dis. 2016;7(6):1180-1185, doi: 10.1016/j.ttbdis.2016.07.018.
 • 23. Wilhelmsson P., Lindblom P., Fryland L., Nyman D., Jaenson T.G.T, Forsberg P., Lindgren P.: Ixodes ricinus ticks removed from humans in Northern Europe: seasonal pattern of infestation, attachment sites and duration of feeding. Parasit Vectors. 2013;6:362, doi:10.1186/1756-3305-6-362.
 • 24. Zajkowska J., Lewczuk P., Strle F., Stanek G.: Lyme Borreliosis: From Pathogenesis to Diagnosis and Treatment. Clin Dev Immunol. 2012: 231657, doi:10.1155/2012/231657.
 • 25. Zákutná Ľ., Dorko E., Mattová E., Rimárová K.: Sero-epidemiological study of Lyme disease among high-risk population groups in eastern Slovakia. Ann Agric Environ Med. 2015;22(4):632-636, doi: 10.5604/12321966.1185765.
 • 26. Zielińska-Jankiewicz K., Kozajda A.: Wiedza wybranych grup zawodowych o rodzajach czynników biologicznych obecnych w środowisku pracy oraz o sposobach ochrony przed ich szkodliwym wpływem [The workers’ knowledge about biological agents occurring in work environment and the ways of health protection against occupational exposure to biological hazards]. Med Pr. 2003;54:399-406 (in Polish).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-25ae85c3-6e0d-47fc-927a-8ed48df9ed51
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.