PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 3/IV |
Tytuł artykułu

Stan zanieczyszczenia zbiornika nr II w Siemiatyczach a jego walory użytkowe

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
State of the quality and utilitrian value of reservior II in Siemiatycze
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących stopnia zanieczyszczenia Zbiornika nr II w Siemiatyczach oraz jego dopływów. Analizy wykazały niezadowalającą jakość wód oraz niemożność wykorzystania ich do celów kąpieliskowych i nawodnień. Znaczące ilości zanieczyszczeń (substancja organiczna, azot ogólny, azotany, fosfor ogólny) są wprowadzane do Zbiornika przez dopływy; rzeki Kamiankę i Mahomet. Kamianka jest odbiornikiem ścieków z oczyszczalni, a Mahomet zbiera zanieczyszczenia z terenów rolniczych. Ilość biogenów spływająca do wód zbiornika powoduje rokroczne występowanie silnych zakwitów sinicowych, co ogranicza możliwości użytkowe zbiornika. Przy obecnym stanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze zlewni zbiornika, może on pełnić jedynie funkcje retencyjne i przeciwpożarowe.
EN
Quality of water in Reservoir II in Siemiatycze and its tributaries have been monitored before and after bathing season 2011. State of water quality appeared to be poor and insufficient to fit bathing and irrigation requirements. Two inflows: Kamianka River and Mahomet River are the important source of reservoir pollution (e.g. organics, total nitrogen, nitrates, total phosphorus). Kamianka River receives wastewater from municipal treatment plant and Mahomet River collects runoff from cultivated land. Biogens incoming with the inflows result in annually cyjanophyta bloom in the Reservoir II and depreciation its utilitarian value. At the actual state of wastewater management and agricultural practices in the catchment area, Reservoir II can be use only for retention or fire protection purpose.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.79-87,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Kształtowania Środowiska, ul.Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Kształtowania Środowiska, ul.Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, Zakład Biotechnologii Roślin, Radzików, 05-870 Błonie
Bibliografia
 • Frąk M., 2006: Wykorzystanie organizmów planktonowych w ocenie jakości wód rzek nizinnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. z. 515, s. 81-88;
 • Frąk M., 2010: Zanieczyszczenia bakteriologiczne w ocenie jakości wód rzeki Biebrzy. WodaŚrodowisko- Obszary Wiejskie, t. 10 z. 2(30), s. 73-82;
 • Frąk M., Kardel I., Jankiewicz U., 2012: Occurence of nitrogen cycle bacteria in the Biebrza River. Annals of Warsaw University of Life Science, No 44(1), s. 55-62;
 • Gałczyński Ł., Ociepa A., 2008: Toksyny produkowane przez sinice. Ecological Chemistry and Engeenering Science, vol. 15, No 1, s. 69-76;
 • Hillbricht-Ilkowska A., Kajak Z. 1986. Parametry i wskaźniki przydatne do kontroli zmian funkcjonalnych i strukturalnych w ekosystemach jeziornych ulegających procesowi eutrofizacji. W: Monitoring ekosystemów jeziornych. Pr. zbior. Red. A. Hillbricht-Ilkowska. Wrocław. Ossolineum s. 23–46;
 • Kornaś M., Grześkowiak A, 2011: Wpływ użytkowania zlewni na kształtowanie jakości wody w zbiornikach wodnych zlewni rzeki Drawa. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, t. 11 z. 1(33), s. 125-137;
 • Ligęza S., Wilk-Woźniak E., 2006: Jakość wody w zbiornikach o róznym nasileniu antropopresji a stategie życiowe glonów planktonowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. z. 515, s. 251-260;
 • Niewolak S., 1982: Drobnoustroje wskaźnikowe stanu sanitarnego. w: Biologia sanitarna. Cz. 2, Olsztyn ART., s. 38-110;
 • Piechowiak M., Kraska M., 2008: The effect of humic substances on nitrogen cycle bacteria. Ocean. Hydrobiol. St. Vol. 37 Supl. 1, s. 99-108;
 • Poźniak M., 2005: Operat wodno-prawny na szczególne korzystanie z wód. Gmina Siemiatycze;
 • Program Ochrony Środowiska dla Miasta Siemiatycze na lata 2004-2015 - Załącznik do Uchwały Nr XX/125/04 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 17 września 2004 r.
 • Propozycja Planu Aglomeracji Miasta Siemiatycze - Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/30/2011 sejmiku województwa podlaskiego z dnia 21 lutego 2011 r.);
 • Reinheimer G., 1987: Mikrobiologia wód. PWRiL, ss. 327;
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz. U. z 2011 r. Nr 36, poz. 191);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2009r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 122, poz. 1018);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2009 r., nr 27, poz. 169);
 • Starmach K., 1966: Cyanophyta-sinice. Tom 2, Flora słodkowodna Polski, PWN Warszawa, ss. 807;
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-25811f95-6e6c-4866-9039-8154cfd57577
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.