PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 33 | 4 |
Tytuł artykułu

Changes in the content of CLA and other trans isomers in the Kormoran cheese during six weeks of ripening

Warianty tytułu
PL
Zmiany w zawartości CLA i innych izomerów trans w serze Kormoran podczas sześciu tygodni dojrzewania
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of this study was to evaluate the effect of first six weeks of ripening on the content of cis9,trans11 CLA and trans isomers of C18:1 and C18:2 acids in Kormoran cheese. The experimental material included rennet, ripening Swiss – type Kormoran cheeses made of cow’s milk. The cheeses were obtained from a dairy plant located in the Warmia and Mazury voivodeship. Analyses were conducted for normalized milk prepared for cheese production, freshly made cheeses and cheeses after 1, 2, 4 and 6 weeks of ripening. Cheeses were ripeing at the manufacturing plant. The study showed that the time of ripening had a significant impact on the content of conjugated linoleic acid cis9,trans11 CLA as well as on the content of trans C18:2 isomers in cheeses. In the analyzed cheeses, the content of CLA was significantly higher (P < 0.05) after 6 weeks of ripening than the content of those isomers in fresh cheeses and those analyzed after 1, 2 and 4 weeks of ripening
PL
Celem pracy była ocena wpływu czasu dojrzewania serów na zawartość kwasu cis9,trans11 CLA oraz izomerów trans kwasu C18:1 i C18:2 w serach Kormoran. Materiałem badanym były sery kwasowo-podpuszczkowe typu szwajcarskiego wyprodukowane z mleka krowiego. Sery pozyskano z zakładu mleczarskiego zlokalizowanego w województwie warmińsko-mazurskim. Analizie poddano mleko znormalizowane przygotowane do produkcji serów, świeże sery oraz sery po 1, 2, 4 i 6 tygodniach dojrzewania. Sery dojrzewały w zakładzie produkcyjnym.W badaniach wykazano, że czas dojrzewania miał istotny wpływ na zawartość sprzężonego kwasu linolowego cis9,trans11 CLA, jak również na zawartości izomerów trans C18:2 w serach. W objętych badaniem serach Kormoran zawartość CLA była istotnie wyższa (P < 0,05) po 6 tygodniach dojrzewania w porównaniu z zawartością tego izomeru w świeżych serach oraz badanych po 1, 2 i 4 tygodniach dojrzewania
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
33
Numer
4
Opis fizyczny
p.579-589,ref.
Twórcy
autor
 • Chair of Commodity Science and Food Analysis, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Pl.Cieszynski 1, 10-957 Olsztyn, Poland
autor
 • Chair of Commodity Science and Food Analysis, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • AYDIN R. 2005. Conjugated linoleic acid: structure, sources and biological properties. Turk. J. Vet. Anim. Sci., 29: 189–195.
 • BIAŁEK A., TOKARZ A. 2009. Źródła pokarmowe oraz efekty prozdrowotne sprzężonych dienów kwasu linolowego (CLA). Biul. Wydz. Farm. WUM., 1: 1–12.
 • BZDUCHA A., OBIEDZIŃSKI M. 2007. Influence of two probiotic Lactobacillus strains on CLA content in model ripening cheeses. Pol. J. Food Nutr. Sci., 57, 4(A): 65–69.
 • Cheese and processed cheese products. Determination of fat content. Gravimetric method (Reference method). Pnen iso 1735:2006.
 • CHRISTIE W.W. 1973. Lipid analysis. Isolation, separation, identification and structural analysis of lipids. Pergamon Press, Oxford, pp. 39–40.
 • CICOGNINI F.M., ROSSI F., SIGOLO S., GALLO A., PRANDINI A. 2014. Conjugated linoleic acid isomer (cis9,trans11 and trans10,cis12) content in cheeses from Italian large-scale retail trade. Int. Dairy J., 34: 180–183.
 • CONTARINI G., PAVOLO M., PELIZZOLA V., MONTI L., LERCKER G. 2013. Interlaboratory evaluation of milk fatty acid composition by using different gc operating Conditions. J. Food Compos. Anal., 32: 131–140.
 • DOMAGAŁA J., SADY M., NAJGEBAUER-LEJKO D., CZERNICKA M., WIETESKA I. 2009. The content of conjugated linoleic acid (CLA) in cream fermented using different starter cultures. Biotechnology in Animal Husbandry, 25(5–6): 745–751.
 • DOMAGAŁA J., PLUTA-KUBICA A., PUSTKOWIAK H. 2013. Changes in conjugated linoleic acid content in Emmental-type cheese during manufacturing. Czech. J. Food Sci., 31(5): 432–437.
 • FRELICH J., ŠLACHTA M., HANUŠ O., ŠPIČKA J., SAMKOVÁ E., WĘGLARZ A., ZAPLETAL P. 2012. Seasonal variation in fatty acid composition of cow milk in relation to the feeding system. Anim. Sci. Pap. Rep., 30, 3: 219–229.
 • FRITSCHE J., STEINHART H. 1998. Amounts of conjugated linoleic acid (CLA) in German foods and evaluation of daily intake. Z Lebensm. Unters. Forsch., 206: 77–82.
 • GARCIA-LOPEZ S., ECHEVERRIA E., TSUI I., BALCH B. 1994. Changes in the content of conjugated linoleic acid (CLA) in processed cheese during processing. Food Res. Int., 27: 61–64.
 • GÜRSOY O., SECKIN A. K., KINIK O., METIN M. 2003. Conjugated linoleic acid (CLA) content of most popular Turkish hard and soft cheeses. Milchwissenschaft, 58(11/12): 622–623.
 • JIANG J., BJÖRCK L., FONDĖN R. 1998. Production of conjugated linoleic acid by dairy starter cul-tures. J. App. Microbiol., 85: 95–102.
 • KEE J.I., GANESAN P., KWAK H.S. 2010. Bioactive conjugated linoleic acid (CLA) in milk. Korean J. Food Sci. Ani. Resour., 30(6): 879–885.
 • KELSEY J.A., CORL B.A., COLLIER R.J., BAUMAN D.E. 2003. The effect of breed, parity, and stage of lactation on conjugated linoleic acid (CLA) in milk fat from dairy cows. J. Dairy Sci., 86: 2588–2597.
 • KIM J.H., KWON O.J., CHOI N.J, OH S.J., JEONG H.Y., SONG M.K, JEONG, I., KIM Y.J., 2009. Variations in conjugated linoleic acid (CLA) content of processed cheese by lactation time, feeding regimen, and ripening. J. Agric. Food Chem., 57, 8: 3235–3239.
 • KIM Y.J., LIU R.H. 2002. Increase of conjugated linoleic acid content in milk by fermentation with lactic acid bacteria. J. Food Sci., 67(5): 1731–1737.
 • KUMAR V.V., SHARMA V., BECTOR B. 2006. Effect of ripening on total conjugated linoleic acid and its isomers in buffalo Cheddar cheese. Int. J. Dairy Technol., 59(4): 257–260.
 • LAVILLONNIERE F., MARTIN J.C., BOUGNOUX P., SEBEDIO J.L. 1998. Analysis of conjugated linoleic acid isomers and content in French cheeses. J. Am. Oil Chem. Soc., 75(3): 343–352.
 • LIN H., BOYLSTON T.D., CHANG M.J., LUEDECKE L.O. 1995. Survey of the conjugated linoleic acid contents of dairy products. J. Dairy Sci., 78: 2358–2365.
 • LIN H., BOYLSTON T.D., LUEDECKE L.O., SHULTZ T.D. 1998. Factors affecting the conjugated linoleic acid content of Cheddar cheese. J. Agric. Food Chem., 46(3): 801–807.
 • LIN H., BOYLSTON T.D., LUEDECKE L.O., SHULTZ T.D. 1999. Conjugated linoleic acid content of Cheddar-type cheeses as affected by processing. J. Food Sci., 64(5): 874–878.
 • LIN T. Y. 2000. Conjugated linoleic acid concentration as affected by lactic cultures and additives.Food Chem. 69: 27–31.
 • LOBOS-ORTEGA I., REVI LL A I., GON ZÁLEZ-MARTÍN I., HERNÁNDEZ-HIERRO J. M., VIVAR-QUINTANA A., GONZÁLEZ-PÉREZ C. 2012. Conjugated linoleic acid contents in cheeses of different compositions during six month of ripening. Czech J. Food Sci., 30, 3: 220–226.
 • LUNA P., JUAREZ M., DE LA FUENTE M.A. 2007. Conjugated linoleic acid content and isomer distribution during ripening in three varieties of cheeses protected with designation of origin. Food Chem., 103: 1465–1472.
 • MA D.W.L., WIERZBICKI A.A., FIELD C.J., CLANDININ M.T. 1999. Conjugated linoleic acid in Canadian dairy and beef products. J. Agric. Food Chem., 47: 1956–1960.
 • Milk-Determination of fat content – Gravimetric method (Reference method).Pnen iso 1211:2011.
 • Milkfat. Preparation of fatty acid methyl esters. iso 15884:2002 (IDF 182:2002).
 • MOLKENTIN J. 1999. Bioactive lipids naturally occurring in bovine milk. Nahrung, 43(3): 185–189.
 • MURTAZA M.A., HUMA N., HAYAT Z., MURTAZA M.S., MERAJ A. 2014. Cheddar cheese from cow milk with elevated conjugated linoleic acid levels. J. Food Nutr. Res., 2, 8: 506–509.
 • PARK Y. 2009. Conjugated linoleic acid (CLA): Good or bad trans fat? J. Food Compos. Anal., 22S: S4–S12.
 • PARODI P.W. 2003. Anticancer agents in milkfat. Australian J. Dairy Tech., 58(2): 114–118.
 • PRANDINI A., SIGOLO S., TANSINI G., BROGNA N., PIVA G. 2007. Different level of conjugated linoleic acid (CLA) in dairy products from Italy. J. Food Compos. Anal., 20: 472–479.
 • PRANDINI A., SIGOLO S., PIVA G. 2011. A comparative study of fatty acid composition and CLA concentration in commercial cheeses. J. Food Compos. Anal., 24: 55–61.
 • PRECHT D., MOLKENTIN J. 1997. Effect of feeding on trans positional isomers of octadecenoic acid in milk fats. Milchwissenschaft, 52(10): 564–568.
 • PRECHT D., MOLKENTIN J. 2000. Frequency distributions of conjugated linoleic acid and trans fatty acid contents in European bovine milk fats. Milchwissenschaft, 55(12): 687–691.
 • SHANTHA N.C., DECKER E.A., USTUNOL Z. 1992. Conjugated linoleic acid concentration in proces-sed cheese. J. Am. Oil Chem. Soc., 69(5): 425–428.
 • SHANTHA N.C., RAM L.N., O’LEARY J., HICKS C.L., DECKER A. 1995. Conjugated linoleic acid concentrations in dairy products as affected by processing and storage. J. Food Sci., 60: 695–697.
 • SIEBER R., COLLOMB M., AESCHLIMANN A., JELEN P., EYER H. 2004. Impact of microbial cultures on conjugated linoleic acid in dairy products – a review. Int. Dairy J., 14: 1–15.
 • TALPUR F.N., BHANGER M.I., MEMON N.N. 2008. Fatty acid composition with emphasis on conjugated linoleic acid (CLA) and cholesterol content of Pakistani dairy products. Pol. J. Food Nutr. Sci., 58, 3: 313–320.
 • YANG L., LEUNG L.K., HUANG Y., CHEN, Z.Y. 2000. Oxidative stability of conjugated linoleic acid isomers. J. Agric. Food Chem., 48: 3072–3076.
 • ŻEGARSKA Z., PASZCZYK B., BOREJSZO Z. 2008. Conjugated linoleic acid (CLA) and trans C18:1 and C18:2 isomers in fat of some commercial dairy products. Pol. J. Natur. Sc., 23(1): 248–256.
 • ŻEGARSKA Z., PASZCZYK B., RAFAŁOWSKI R., BOREJSZO Z. 2006. Annual changes in the content of unsaturated fatty acids with 18 carbon atoms, including cis9trans11 C18:2 (CLA) acid, in milk fat. Pol. J. Food Nutr. Sci., 15/56(4): 409–414.
 • ZUNONG M., HANADA M., AIBIBULA Y., OKAMATO M., TANAKA K. 2008. Variations in conjugated linoleic acid concentrations in cow`s milk, depending on feeding systems in different seasons.Asian–Aust. J. Anim. Sci., 21(10): 1466–1472.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-257ffa22-e5e9-4b4e-984e-78b5a901fb11
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.