PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 11 | 3 |
Tytuł artykułu

Influence of gestation length and multiplicity of mating encounters in different color varieties of the american mink (Mustela vison) on selected parameters of reproductive performance

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ długości ciąży i krotności kryć różnych odmian barwnych norki amerykańskiej (Mustela vison) na wybrane wskaźniki użytkowania rozrodczego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of this study was to analyze the effect of gestational length and multiplicity of mating encounters on selected reproductive parameters within several color varieties of the mink. The material comprised the breeding results of 1285American mink females of three color varieties: Sapphire, Silverblue, and the Scanbrown. The highest fertility and the highest number of live born and weaned per litter were achieved by Silverblue females.Within all the analyzed gestational length intervals in each color variety, the pregnancies with a length of 45 to 55 days were dominant (78.1% for Sapphire, 75.78% for Silverblue and 64.75% for Brown), while the lowest percentage (3.17% for Sapphire, 6.88% for Silverblue and 3.25% for Brown) represented the pregnancies lasting up to 44 days. The study shows that with an increase in the length of gestation litter sizes become smaller, which is consistent with reports of other authors conducting similar research on this group of animals.We observed an increase in the average litter size with an increase in the number of mating encounters within all analyzed mink color varieties.
PL
Celem pracy była analiza wpływu długości ciąży i krotności kryć na wybrane parametry rozrodu w obrębie kilku odmian barwnych. Materiałem do badań były wyniki rozrodu 1285 samic norki amerykańskiej trzech odmian barwnych: szafir, silverblue oraz standard brązowy. Największą plennością, liczbą urodzonych żywych i odchowanych norek w miocie charakteryzowały się samice odmiany silverblue. W obrębie wszystkich analizowanych przedziałów długości ciąż dla poszczególnych odmian barwnych, ciąże o długości od 45 do 55 dni stanowiły najwyższy procent (78,1% dla odmiany szafir, 75,78% dla odmiany silverblue oraz 64,75% dla odmiany brąz), natomiast najniższy procent (3,17% dla odmiany szafir, 6,88% dla odmiany silverblue oraz 3,25% dla odmiany brąz) stanowiły ciąże trwające do 44 dni. Z przeprowadzonych badan wynika, że wraz ze wzrostem długości ciąży, zmniejsza się wielkość miotu, co jest zgodne z doniesieniami innych autorów prowadzących podobne badania dotyczące tej grupy zwierząt. Wraz ze wzrostem liczby kryć, zauważono wzrost średniej liczby urodzonych szczeniąt w miocie w obrębie wszystkich analizowanych odmian barwnych norek.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
11
Numer
3
Opis fizyczny
p.21-30,fig.,ref.
Twórcy
 • Department of Animal Anatomy, West Pomeranian University of Technology, Doktora Judyma 14, 71-466 Szczecin, Poland
autor
 • West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
autor
 • West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
autor
 • West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
Bibliografia
 • Barabasz B., 2002. Współczesne badania nad dobrostanem norek [Modern studies on mink welfare]. Zesz. Nauk. Prz. Hod. 64, 7–11 [in Polish].
 • Bowness E.R., 1968.Asurvey of the gestation period and litter size in ranch mink. Can. Vet. J. 9 (5), 103–106.
 • Dziadosz M., Seremak B., Lasota B.,Masłowska A.,Mieleńczuk G., 2010.Analiza wybranych cech reprodukcyjnych samic norek (Neovison vison) różnych odmian barwnych na przestrzeni kolejnych lat badawczych [Analysis in some reproduction traits of female mink (Neovison vison) dependingon the colour varieties and age]. Acta Sci. Pol., Zootechnica 9 (4), 71–80 [in Polish].
 • Felska-Błaszczyk L., Najmowicz M., Sulik M., Błaszczyk P., 2008. Wybrane parametry rozrodu norek (Neovison vison) różnych odmian barwnych w aspekcie długości ciąży [Selected parametersof reproduction in mink (Neovison vison) of various color varieties in the context of gestationallength.] Zesz. Nauk. Prz. Hod. 4 (4), 147–157 [in Polish].
 • Felska-Błaszczyk L., Sulik M., Dobosz M., 2010 a.Wpływ wieku i odmiany barwnej na wskaźniki rozrodu norek (Neovison vison) [Effect of age and color variety on reproduction parameters inmink (Neovison vison)]. Acta Sci. Pol., Zootechnica 9 (3), 19–30 [in Polish].
 • Felska-Błaszczyk L., SulikM., PankninA., 2010 b.Wielkość jałowienia samic norek (Mustela vison) różnych odmian barwnych w zależności od różnych systemów i terminów krycia [The incidenceof barren females of mink (Mustela vison) of various colour types in relation to systems anddates of mating]. Acta Sci. Pol., Zootechnica 9 (4), 81–92 [in Polish].
 • Franklin B.C., 1958. Studies on the effects of progesterone on the physiology of reproduction in the mink, Mustela vison. Ohio J. Sci. 58 (3), 163–170.
 • Gugołek A., 2011. Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz. Zwierzęta futerkowe [Feeding recommendations and feed nutritional values. Fur-bearing animals]. Praca zbiorowa. InstytutFizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN, Jabłonna [in Polish].
 • Jarosz S., 1993. Hodowla zwierząt futerkowych [Fur Animal Farming]. Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa [in Polish].
 • Kuźniewicz J., FilistowiczA., 1999. Chów i hodowla zwierząt futerkowych [Farming and breeding fur animals].Wydaw. Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Wrocław [in Polish].
 • Lagerkvist G., Johansson K., Lundeheim N., 1994. Selection for litter size, body weight, and pelt quality in mink (Mustela vison): correlated responses. J. Anim. Sci. 72, 1126–1137.
 • Lisiecki H., Sławoń J., 1980. Hodowla norek [Mink Breeding]. PWRiL,Warszawa [in Polish].
 • Lopes F.L., Desmarais J., Gévry N.Y., Ledoux S., Murphy B.D., 2003. Expression of vascular endothelial growth factor isoforms and receptors Flt-1 and KDR during the pre-implantation periodin the mink, Mustela vison. Biol. Reprod. 68, 1926–1933.
 • Lorek M.O., Gugołek A., 1997. Wpływ krzyżowania międzyodmianowego norek na wskaźniki użytkowe [Effect of inter-variety crossing of mink on performance indices]. Acta Acad. Agric. Tech. Olst., Zootech. 46, 181–187 [in Polish].
 • Seremak B., Lasota B., Masłowska A., Dziadosz M., Mieleńczuk G., 2009. Analiza zależności między datą pierwszego krycia a datą implantacji i długością ciąży u norki amerykańskiej (Neovisonvison) odmiany wild i standard [Analysis of relation between the date of first mating to thedate of implantation and gestation length in wild and standard color american mink (Neovisonvison)]. Acta Sci. Pol., Zootechnica 8 (4), 41–48 [in Polish].
 • Socha S., Kołodziejczyk D., 2006.Analiza czynników wpływających na plenność samic norek standardowych i palomino [Analysis of factors affecting fertility of standard and palomino femalemink]. Annales UMSC, Lublin 24 (56), 403–408 [in Polish].
 • Socha S., Markiewicz D., 2001. Analiza czynników wpływających na plenność norek [Analysis of factors affecting fertility of mink]. Med.Weter. 11, 840–843 [in Polish].
 • Socha S.,Markiewicz D., 2002. Effect of mating and whelping dates on the number of pups in mink. Electronic Journal of Polish Agricultural Univeristies, Animal Husbandry 5 (2),http://www.ejpau.media.pl/volume5/issue2/animal/abs-02.html (16.06.2012).
 • Song J.H., Carriere P.D., Leveille R., douglas D.A., Murphy B.D., 1995. Ultrasonographic analysis of gestration in mink (Mustela vision). Therigenology 43, 585–594.
 • StevensonW.G., 1945. The gestation period of mink. Can. J. Compar. Med. 9 (2), 38–39.
 • Sulik M., Felska L., 2000. Ocena wpływu samca i terminu krycia na plenność i długość ciąży u norek [Assessment of the impact of male and timing of mating on fertility and pregnancy length in mink]. Prz. Hod. 53, 115–121 [in Polish].
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2561661f-8234-4196-a803-7ce4a73070e1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.