PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 10 | 3 |
Tytuł artykułu

Quality and structure of single harvest tomato fruit yield

Warianty tytułu
PL
Jakość i struktura plonu owoców pomidora pochodzących z jednokrotnego zbioru
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Tomato fruit, constituting raw material for processing industry, can be harvested manually or mechanically, with the use of a harvester. Such features of new cultivars, as almost simultaneous fruit setting, high fruit durability and slow overripening of fruit, make it possible to give up the traditional, multiple harvesting. Limiting the number of harvests and introducing mechanical harvest, express aiming at decreasing the harvest costs. During studies conducted in the years 2009–2010 the quantity and structure of fruit yield in several tomato cultivars recommended for processing industry. Fruit came from single harvest, conducted in the second half of September. The highest fruit yield and the best fruit yield were these of Dyno F1 and Benito F1 cultivars. The cultivars Asterix F1 and Tenorio F1 yielded at a similar level and the unfavourable feature in their yield structures was high share of small fruits (of the diameter from 4.0 to 3.5 cm) and very small ones (below 3.5 cm). The yield of tomato fruit in the subsequent years was significantly differentiated and depended upon weather conditions. It was demonstrated that in the case of cultivars with longer vegetation periods, including cultivars recommended for processing industry, the harvest of the whole yield is not always possible. In the first study year ripe fruits constituted 94.9%, in the second year – 80.7%. A large number of unripe fruits significantly hinders conducting mechanical tomato harvest.
PL
Owoce pomidora stanowiące surowiec dla przemysłu przetwórczego mogą być zbierane ręcznie lub mechanicznie, za pomocą kombajnu. Takie cechy nowych odmian, jak prawie jednoczesne wiązanie owoców, duża trwałość owoców oraz powolne ich przejrzewanie umożliwiają rezygnację z tradycyjnego wielokrotnego zbioru. Ograniczenie liczby zbiorów oraz wprowadzenie zbioru mechanicznego to wyraz dążenia do zmniejszenia nakładów ponoszonych na zbiór. Podczas badań przeprowadzonych w latach 2009–2010 oceniono wielkość i strukturę plonu owoców kilku odmian pomidora polecanych dla przemysłu przetwórczego. Owoce pochodziły ze zbioru jednorazowego, przeprowadzonego w drugiej połowie września. Największym plonem owoców i najlepszą strukturą plonu wyróżniały się odmiany Dyno F1 i Benito F1. Odmiany Asterix F1 i Tenorio F1 plonowały na zbliżonym poziomie, a cechą niekorzystną w ich strukturze plonu był duży udział owoców małych (o średnicy od 4,0 do 3,5 cm) i bardzo małych (poniżej 3,5 cm). Plon owoców pomidora w kolejnych latach był istotnie zróżnicowany i uzależniony od warunków pogodowych. Wykazano, że w przypadku odmian o dłuższym okresie wegetacji, a do takich zaliczane są odmiany polecane do przemysłu przetwórczego, nie zawsze możliwy jest zbiór całego plonu. W pierwszym roku badań owoce dojrzałe stanowiły 94,9%, w drugim roku – 80,7%. Duża liczba owoców niedojrzałych znacznie utrudnia przeprowadzenie zbioru mechanicznego pomidora.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
10
Numer
3
Opis fizyczny
p.319-329,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • University of Life Sciences in Lublin, Lublin, Poland
autor
Bibliografia
 • Arazuri S., Jaren C., Arana J. I., Perez de Ciriza J.J., 2007. Influence of mechanical harvest on the physical properties of processing tomato (Lycopersicon esculentum Mill.). J. Food Engineering, 80, 1, 190–198.
 • Battilani A., Bieche B.J., 1994. Effects of irrigation, Ethrel and harvest date on yield and quality on processing tomato. Acta Hort. 376, 299–302.
 • Dyduch J., Kossowski M., Przepiórowska E., 1988. Ocena plonowania dwóch superwczesnych odmian pomidorów typu Beta. Rocz. AR Poznań, 194, 73–85.
 • Elkner K., Borowiak J., Horodecka E., 1995. Przydatność najnowszych odmian pomidora do przetwórstwa. Ogólnop. Konf. „Jakość surowca warzywnego do przetwórstwa”, Skierniewice, 19–20 paĨdziernika, 91–93.
 • FAO, 2011. http://faostat.fao.org. Gonzales J.V., 1999. Use of ethylene (ethephon) in uniform ripening of processing (Lycopersicon esculentum) tomatoes in California. Acta Hort. 487, 179–182.
 • Gruda Z., Postolski J., 1999. Zamrażanie żywności. WN-T Warszawa. GUS. 2010. Wyniki produkcji roślinnej w 2009 roku. Warszawa.
 • Hartz T.K., Miyao E.M., Mullen R.J., Cahn M.D., 2001. Potassium fertilization effects on processing tomato yield and fruit quality. Acta Hort., 542, 127–134.
 • Helyes L., Pek Z., Brandt S., Varga G., Barna E., Hovari J., Lugasi A., Bieche B., Branthome X., 2003. Influence of harvest date on fruit technological traits of five processing tomato varieties. Acta Hort. 613, 213–216.
 • Lopez J., Ruiz R.M., Ballesteros R., Ciruelos A., Ortiz R., 2001. Color and lycopene content of several commercial tomato varieties at different harvesting dates. Acta Hort. 542, 243–247.
 • Machado R.M.A., Bussieres P., Koutsos T.V., Prieto M.H., Ho L.C., 2004. Prediction of optimal harvest date for processing tomato based on the accumulation of daily heat units over the fruit ripening period. J. Hort. Sci. Bio., 79, 3, 452–457.
 • Machado R.M.A., Rodroguez del Rincon A., Portas C.A., 1999. Mechanical harvest of processing tomatoes: influence on percentage of damaged fruit and importance of the relation green fruits/rotten fruits. Acta Hort. 487, 237–241.
 • Macua J.I., Garnica J., Lahoz I., 2001. Whole-peel processing tomato varieties suitable for mechanical harvesting. Acta Hort. 542, 249–252.
 • Macua-Gonzalez J. I., Lahoz I., Arzoz A., Zúñiga J., 2003. Processing tomato paste cultivars in Navarra. Acta Hort., 613, 341–344.
 • Macua J. I., Santos A., Zúñiga J., 1999. The effect of the planting date on the programmation yield and quality of processing tomato in Navarre (Spain). Acta Hort. 487, 229–232.
 • Murray M., 2001. Using ethephon effectively for enhancing early-season processing tomato fruit maturity in California. Acta Hort. 542, 373–375.
 • Nichols M.A., Fisher K.J., Davis S.I., Julian A.P., Pan H.Y., 1999. Improving the efeiciency of process tomato cultivar evaluation trials. Acta Hort., 487, 183–189.
 • Nichols M.A., Fisher K.J., Johnstone P., 2001. The effect of harvest date on yield of processing tomatoes. Acta Hort. 542, 359–363.
 • Rożek E., 1999. Wpływ dynamiki kiełkowania nasion na plonowanie pomidora. Cz. I. Plon wczesny. Annales UMCS Sec. EEE, Horticultura, 7, 31–37.
 • Rożek E., 2000. Ocena plonowania i niektórych cech użytkowych kilkunastu odmian pomidora do mrożenia. Zesz. Nauk. AR Kraków, 364, 71, 155–158.
 • Rożek E., 2007. Czynniki i cechy kształtujące jakość owoców pomidora oraz ich przydatność do mrożenia. Rozpr. Nauk. AR w Lublinie, 319.
 • Thorre R., Ballesteros R., Lopez J., Ortiz R., Ruiz R.M., 2001. Agronomic and physical-chemical evolution of tomatoes during ripening. Acta Hort., 542, 197–203.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2560522c-c0bc-40c9-8211-6d315b88da6b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.