PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 22 | 3 |
Tytuł artykułu

Skład tuszki i jakość mięsa bażantów zwyczajnych (Phasianus colchicus colchicus) w zależności od płci ptaków

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Carcass composition and meat quality of common pheasants (Phasianus colchicus colchicus) depending on sex of birds
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy była ocena składu tuszek i jakości mięsa 16-tygodniowych kogutów i kur bażantów rzeźnych (Phasianus colchicus colchicus) odchowywanych w systemie intensywnym. Badaniami objęto 80 bażantów zwyczajnych, które przez cały okres doświadczenia przebywały w pomieszczeniu zamkniętym. Ptaki żywiono ad libitum przemysłowymi pełnoporcjowymi mieszankami paszowymi dla bażantów rzeźnych zgodnie z zaleceniami hodowlanymi. Po 16 tygodniach odchowu wybrano do uboju po 16 samców i 16 samic o masie ciała zbliżonej do średniej dla danej płci. W wieku 16 tygodni samce cechowały się istotnie (p ≤ 0,01) większą: masą ciała (1251,4 g), masą tuszki patroszonej z szyją (870,9 g) i masą podrobów (46,7 g) w porównaniu z samicami (odpowiednio: 903,7, 628,9 i 37,9 g). Wydajność rzeźna 16-tygodniowych samców i samic bażancich była taka sama i wynosiła 69,6 %. Odsetek mięśni nóg w patroszonej tuszce samców był istotnie (p ≤ 0,05) większy (25,2 %) niż samic (23,7 %). Płeć ptaków nie miała istotnego wpływu na wartości pH₁₅ i zmienne barwy L*, a* i b*, a także na profil kwasów tłuszczowych i udział Na, K, Zn, Mg, Ca i Fe w mięśniach piersiowych i mięśniach nóg bażantów zwyczajnych w wieku 16 tygodni. Udział kwasów tłuszczowych nienasyconych (UFA) w lipidach mięśni ocenianych ptaków był większy niż kwasów nasyconych (SFA). Mięśnie piersiowe zawierały więcej kwasów UFA niż mięśnie nóg.
EN
The objective of the research study was to evaluate the carcass composition and meat quality of 16- week-old male and female meat pheasants (P. colchicus colchicus) reared using an intensive breeding system. The research study comprised 80 common pheasants, which were penned in a confined space throughout the entire experiment. The birds were fed ad libitum complete commercial diets for meat pheasants in accordance with the breeding instructions. After a 16 week rearing period, 16 males and 16 females with the body weight close to the mean weight of each sex were selected for slaughter. At the age of 16 weeks, the males were characterized by a significantly (p ≤ 0.01) higher weight of: body (1251.4 g), eviscerated carcass with neck (870.9 g), and giblets (46.7 g) compared to the females (903.7, 628.9 and 37.9 g, respectively). The dressing percentage values of the 16-week-old male and female pheasants were alike and equalled to 69.6 %. The leg muscle percentage in eviscerated carcass of the males was significantly higher (25.2 %) than that of the females (23.7 %). The sex of the birds had no significant effect on the pH₁₅ value, L*, a* and b* colour coordinates, fatty acid profile, nor on the percent rate of Na, K, Zn, Mg, Ca and Fe in the breast and leg muscles of the pheasants aged 16 weeks. The percent rate of unsaturated fatty acids (UFA) in the muscle lipids of the birds studied was higher than that of the saturated fatty acids (SFA). The breast muscles contained more UFA than the leg muscles.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
22
Numer
3
Opis fizyczny
s.95-106,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Hodowli Drobiu i Oceny Surowców Zwierzęcych, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul.Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz
 • Katedra Hodowli Drobiu i Oceny Surowców Zwierzęcych, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul.Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz
 • Katedra Hodowli Drobiu i Oceny Surowców Zwierzęcych, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul.Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz
autor
 • Katedra Hodowli Drobiu i Oceny Surowców Zwierzęcych, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul.Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz
Bibliografia
 • [1] Adamski M., Kuźniacka J.: The effect of age and sex on slaughter traits of pheasants (Phasianus colchicus L.). Anim. Sci. Pap. Rep., 2006, 24, 11-18.
 • [2] Ali S., Kang G.H., Yang H.S., Jeong J.Y., Hwang Y.H., Park G.B., Joo S.T.: A comparison of meat characteristics between duck and chicken breast. Asian Australas. J. Anim. Sci., 2007, 6 (20), 1002-1006.
 • [3] Bernacki Z., Bawej M., Kokoszyński D.: Quality of meat from two guinea fowl (Numida meleagris) varieties. Arch. Geflügelk., 3 (76), 203-207.
 • [4] Biesiada-Drzazga B., Socha S., Janocha A., Banaszkiewicz T., Koncerewicz A.: Ocena wartości rzeźnej i jakości mięsa bażantów łownych (Phasianus colchicus). Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2011, 1 (74), 79-86.
 • [5] Brudnicki A., Kułakowska A.: Różnice w składzie aminokwasowym mięśnia piersiowego Phasianus colchicus i Phasianus colchicus var. tenebrosus. Pr. Kom. Nauk Rol. BTN, 2010, B 68, 7-11.
 • [6] Chodová D., Tůmová E., Svobodová J., Uhlířová L.: Differences in carcass composition of males and females of two turkey hybrids. Acta Fytotechn. Zootechn., 2014, 3 (17), 72-74.
 • [7] Franco D., Lorenzo J.M.: Meat quality and nutritional composition of pheasant (Phasianus colchicus) reared in an extensive system. Brit. Poult. Sci., 2013, 4 (54), 592-602.
 • [8] Fraqueza M.J., Cardoso A.S., Ferreira M.C., Barreto A.S.: Incidence of pectoralis major turkey muscles with light and dark color in a Portuguese slaughterhouse. Poult. Sci., 2006, 8 (85), 1992- 2000.
 • [9] Gornowicz E., Lewko L., Pietrzak M., Gornowicz J.: The effect of broiler chicken origin on carcase and muscle yield and quality. J. Cent. Eur. Agric., 2009, 3 (10), 193-200.
 • [10] Górecki T.M., Nowaczewski S., Kontecka H.: Body weight and some biometrical traits of ringnecked pheasants (Phasianus colchicus) at different ages. Folia Biol., 2012, 60, 79-84.
 • [11] Gumułka M., Wojtysiak D., Kapkowska E., Połtowicz K., Rabsztyn A.: Microstructure and technological meat quality of geese from conservation flock and commercial hybrids. Ann. Anim. Sci., 2009, 2 (9), 205-213.
 • [12] Heo K.N., Hong E.C., Kim C.D., Kim H.K., Lee M.J., Choo H.J., Choi H.C., Mushtaq N.M.H., Parvin R., Kim J.H.: Growth performance, carcass yield, and quality and chemical traits of meat from commercial Korean native ducks with 2-way crossbreeding. Asian Australas. J. Anim. Sci., 2015, 3 (28), 382-390.
 • [13] Jankowski J.: Mięsne użytkowanie drobiu. W: Hodowla i użytkowanie drobiu. Red. E. Świerczewska. Wyd. SGGW, Warszawa 1994, ss. 173-183.
 • [14] Kiessling K.H.: Muscle structure and function in the goose, quail, pheasant, guinea hen and chicken. Comp. Biochem. Physiol., 1977, 57 B, 287-292.
 • [15] Kijowsaki J.: Czynniki przyżyciowe wpływające na jakość mięsa drobiowego. W: Mięso i przetwory drobiowe. Red. T. Grabowski i J. Kijowski. WNT, Warszawa 2004, ss. 170-183.
 • [16] Kokoszyński D., Bernacki Z.: Comparison of meat traits in ducks from two conservative flocks. Arch. Tierz., 2010, 4 (53), 484-493.
 • [17] Kokoszyński D., Bernacki Z., Korytkowska H., Krajewski K., Skrobiszewska L.: Carcass composition and physicochemical and sensory properties of meat from broiler chickens of different origin. J. Centr. Eur. Agric., 2013, 2 (14), 781-793.
 • [18] Kokoszyński D., Bernacki Z., Duszyński Ł.: Body conformation, carcass composition and physicochemical and sensory properties of meat from pheasants of different origin. Czech J. Anim. Sci., 2012, 3 (57), 115-124.
 • [19] Kokoszyński D., Bernacki Z., Grabowicz M., Stańczak K.: Effect of corn silage and quantitative feed restriction on growth performance, body measurements, and carcass tissue composition in White Kołuda W31 geese. Poult. Sci., 8 (93), 1993-1999.
 • [20] Komprda T., Zelenka J., Tieffová P., Štohandlová M., Foltyn J.: Effect of the growth intensity on cholesterol and fatty acids content in broiler chicken tissues. Arch. Geflügelkd., 1999, 1 (63), 36-43.
 • [21] Komprda T., Zelenka J., Tieffová P., Štohandlová M., Foltyn J., Fajmová E.: Effect of age on total lipid, cholesterol and fatty acids content in tissues of fast and slow growing chickens. Arch. Geflügelkd., 2000, 3 (64), 121-128.
 • [22] Kotowicz M., Lachowicz K., Lisiecki S., Szczygielski M., Żych A.: Characteristics of common pheasant (Phasianus colchicus) meat. Arch. Geflűgelk., 2012, 4 (76), 270-276.
 • [23] Kuźniacka J.: Ocena cech reprodukcyjnych i mięsnych bażantów łownych (Phasianus colchicus L.). Wyd. ATR, Bydgoszcz 2005.
 • [24] Kuźniacka J., Adamski M., Bernacki Z.: Effect of age and sex of pheasants (Phasianus colchicus L.) on selected physical properties and chemical composition of meat. Ann. Anim. Sci., 2007, 1 (7), 45-53.
 • [25] Litwińczuk A., Dziedzic R., Litwińczuk Z., Grodzicki T., Kędzierska-Matysek M.: Comparison of nutritional value of meat of wild and farm pheasants. Fleischwirtschaft Intern., 2007, 2 (22), 50-52.
 • [26] Łukasiewicz M., Michalczuk M., Głogowski R., Balcerak M., Popczyk B.: Carcass efficiency and fatty acid content of farmed pheasants (Phasianus colchicus) meat. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci., 2011, 49, 199-203.
 • [27] Nowaczewski S.: Cechy rzeźne oraz charakterystyka mięsa bażantów łownych. Polskie Drobiarstwo, 2010, 5, 52-55.
 • [28] Nowak M., Trziska T.: Zachowanie konsumentów na rynku mięsa drobiowego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 1 (68), 144-120.
 • [29] PN-ISO 2917:2001/Ap1:2002P. Mięso i przetwory mięsne. Pomiar pH. Metoda odwoławcza.
 • [30] PN-EN 14084:2003. Artykuły żywnościowe. Oznaczanie pierwiastków śladowych. Oznaczanie zawartości ołowiu, kadmu, cynku, miedzi i żelaza metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej (AAS) po mineralizacji mikrofalowej.
 • [31] PN-EN 15505:2008. Artykuły żywnościowe. Oznaczanie pierwiastków śladowych. Oznaczanie zawartości sodu i magnezu metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej (AAS) po mineralizacji mikrofalowej.
 • [32] SAS Institute Inc. SAS/STAT User’s quide, 2003, version 9.1.
 • [33] Wilkanowska A., Kokoszyński D.: Comparison of slaughter value in Pharaoh quail of different ages. J. Cent. Eur. Agric., 2011, 1 (12), 145-154.
 • [34] Ziembińska A., Krasnowska G.: Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego w obrocie tuszkami zwierząt łownych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2007, 1 (50), 16-25.
 • [35] Ziołecki J., Doruchowski W.: Metody oceny wartości rzeźnej drobiu. Wyd. COBRD, Poznań 1989.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2529dd57-532e-4d60-b3e8-3558d5520ff9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.