PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 18 | 3 |
Tytuł artykułu

New sites of Bryoria capillaris (Arch.) Brodo and D. Hawksw. (Ascolichenes, Parmeliaceae) in the Polish part of the Bialowieza Forest

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper presents the results of the research on Bryoria capillaris (Ach.) Brodo & D. Hawksw. in the Polish part of the Białowieża Forest. Two new sites of this species have been found in the managed Białowieża Forest, in Władysław Szafer Reserve. Bryoria capillaris grows on the bark and small branches of Quercus robur and Picea abies.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
18
Numer
3
Opis fizyczny
p.181-185,ref.
Twórcy
autor
 • Institute of Biology, University of Bialystok, Swierkowa 20B, 15-950 Bialystok, Poland
autor
 • “Workshop for All Beings”, Podlaskie Branch, Swietojanska 22/1, 15-082 Bialystok
Bibliografia
 • Alstrup V., Olech M. (1990): Additions to the lichen flora of the Polish Tatra Mountains II. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne 21: 211–217.
 • Alstrup V., Olech M. (1992): Checklist of the lichens of the Tatra National Park, Poland. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne 24: 185–206.
 • Aragón G., Rico V.J., Belinchón R. (2006): Lichen diversity from Cazorla, Segura and Las Villas Biosphere Reserve (SE Spain). Nova Hedwigia 82, 1–2: 31–50.
 • Bielczyk U. (2003): The lichens and allied fungi of the Polish Western Carpathians. In: U. Bielczyk (ed.). The lichens and allied fungi of the Polish Carpathians. An annotated checklist. Władysław Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 23–232.
 • Boluda C.G., Rico V.J., Divakar P.K., Crespo A., Hawksworth D.L. (2014): Species concepts in Bryoria sect. Implexae (Parmeliaceae): is chemistry a sound diagnostic character? New developments in lichenology: systematics, ecology and use as indicators of environmental quality. Symposium abstracts. http://www.britishlichensociety.org.uk/sites/default/files/Abstractsbooklet_amend_Charlesworth.pdf [access: 9.07.2014].
 • Brodo I.R., Sharnoff S.D., Sharnoff S. (2001): Lichens of North America. Yale University Press, New Haven CT.
 • Bystrek J. (1962): Studia nad florą porostów Tatr. I. Rodzaj Alectoria Ach. w Tatrach polskich. Fragmenta Floristica Geobotanica 8(2): 191–204.
 • Bystrek J. (1979): Porosty rezerwatu Obrocz w Roztoczańskim Parku Narodowym. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C, 34, 2: 9–24.
 • Bystrek J., Bystrek J. (1972): Materiały do flory porostów okolic Suśca na Roztoczu Środkowym. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C, 27, 16: 169–183.
 • Bystrek J., Cieśliński S. (1976): Gatunki rodzaju Bryopogon Link. emend. Bystr. na obszarze Gór Świętokrzyskich i ich pobrzeży. Fragmenta Floristica Geobotanica 22, 4: 553–557.
 • Bystrek J., Górzyńska K. (1977): Porosty Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C, 32, 3: 53–68.
 • Bystrek J., Kolanko K. (1992): Effect of anthropopressure on epiphytic flora of lichen as exemplified by the Białowieża Primeval Forest. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C, 47: 125–132.
 • Bystrek J., Ożóg K. (1974): Materiały do flory porostów okolic Krasnobrodu na Roztoczu Środkowym. Fragmenta Floristica Geobotanica 20, 2: 259–270.
 • Cieśliński S. (2003): Atlas rozmieszczenia porostów (Lichenes) w Polsce północno-wschodniej. Phytocoenosis 15 (N.S.), Suppl. Cartographiae Geobotanicae 15.
 • Cieśliński S. (2010): Wykaz gatunków porostów (grzybów zlichenizowanych) Puszczy Białowieskiej (NE Polska). Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 29, 2: 3–39.
 • Cieśliński S., Czyżewska K., Fabiszewski J. (2006): Red list of the Lichenes in Poland. In: Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Szeląg (eds). Red list of plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Biology, Polish Academy of Sciences, Kraków, 71–90.
 • Cieśliński S., Łubek A. (2003): Czerwona lista porostów zagrożonych w Górach Świętokrzyskich In: K. Czyżewska (ed.). Zagrożenie porostóww Polsce. Monographiae Botanicae 91: 143–158.
 • Cieśliński S., Tobolewski Z. (1988): Porosty (Lichenes) Puszczy Białowieskiej i jej zachodniego przedpola. Phytocoenosis 1 (N.S.), Suppl. Cartographiae Geobotanicae 1.
 • Coppins B.J. (2002): Checklist of lichens of Great Britain and Ireland. British Lichen Society, Huddersfield.
 • Culberson C.F., Ammann K. (1979): Standardmethode zur Dünnschichtchromatographie von Flechtensubstanzen. Herzogia 5: 1-24.
 • Czarnota P. (2003): Czerwona lista porostów zagrożonych w Gorcach In: K. Czyżewska (ed.). Zagrożenie porostów w Polsce. Monographiae Botanicae 91: 159–176.
 • Czarnota P., Glanc K., Nowak J. (2005): Materiały do bioty porostów Gorców ze zbiorów Herbarium Instituti Botanici Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 12, 2: 327–370.
 • Czyżewska K. (2003): Wprowadzenie. In: K. Czyżewska (ed). Zagrożenie porostów w Polsce. Monographiae Botanicae 91: 5–11.
 • Czyżewska K., Cieśliński S. (2003): Czerwona lista porostów zagrożonych w Puszczy Białowieskiej. In: K. Czyżewska (ed.). Zagrożenie porostóww Polsce. Monographiae Botanicae 91: 107–120.
 • Diederich P., Ertz D., Stapper N., Sérusiaux E., Van den Broeck D., van den Boom P., Ries C. (2014): The lichens and lichenicolous fungi of Belgium, Luxembourg and northern France. URL: http://www.lichenology.info [access: 9.07.2014].
 • Fabiszewski J. (1968 a): Porosty. In: J.B. Faliński (ed.). Park Narodowy w Puszczy Białowieskiej. Państwowe Wydawnictwo Rolne i Leśne, Warszawa: 87–90.
 • Fabiszewski J. (1968 b): Porosty Śnieżnika Kłodzkiego i Gór Bialskich. Monographiae Botanicae 26: 1–115.
 • Fałtynowicz W. (1992): The lichens of Western Pomerania (NW Poland). An ecogeographical study. Polish Botanical Studies 4: 1–182.
 • Fałtynowicz W. (2003): The lichens, lichenicolous and allied fungi of Poland. An annotated checklist. Krytyczna lista porostów i grzybów naporostowych Polski. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Glanc K. (1969): Flora porostów Arboretumw Gołuchowie. Prace Komisji Nauk Rolniczychi Komisji Nauk Leśnych PTPN 32: 23–38.
 • Golubkov V., Bohdan A., Popławska M. (2012): Nowe, rzadkie i interesujące gatunki porostów Białowieskiego Parku Narodowego. Parki Narodowei Rezerwaty Przyrody 30 (3,4): 15–26.
 • Hafellner J., Türk R. (2001): Die lichenisierten Pilze Österreichs – eine Checkliste der bisher nachgewiesenen Arten mit Verbreitungsangaben. Stapfia 76: 1–167.
 • Holien H. (1989): The genus Bryoria Sect. Implexae in Norway. Lichenologist 21(3): 243–258.
 • Kiszka J. (1967 a): Porosty Beskidu Sądeckiego. Roczniki Naukowo-Dydaktyczne Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie 28: 5–91.
 • Kiszka J. (1967 b): Porosty pasma Gubałówki. Fragmenta Floristica Geobotanica 13, 3: 419–446.
 • Kiszka K. (1985): Porosty Pogórza Spiskiego. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej 13: 213–243.
 • Kondratyuk S., Navrotskaya I., Khodosovtsev A., Solonina O. (1996): Checklist of Ukrainian lichens. Bocconea 6: 217–294.
 • Kossowska M. (2003): Czerwona lista porostów zagrożonych w polskiej części Sudetów In: K. Czyżewska (ed.). Zagrożenie porostów w Polsce. Monographiae Botanicae 91: 201–221.
 • Kossowska M., Szczepańska K., Fałtynowicz W., Jando K., Kowalewska A., Dimos M. (2007): Species diversity of epiphytic lichens on monitored sample plots in the Karkonoski National Park (SW Poland). Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 26, 1: 3–16.
 • Kowalewska A., Kukwa M., Jando K. (2000): Nowe stanowiska rzadkich gatunków porostów w regionie gdańskim. Acta Botanica Cassubica 1: 127–134.
 • Liška J., Palice Z., Slavíková S. (2008): Checklist and Red List of lichens of the Czech Republic. Preslia 80: 151–182.
 • Llimona X., Hladun N. L. (2001): Checklist of the lichens and lichenicolous fungi of the Iberian Peninsula and Balearic Islands. Bocconea 14: 1–581.
 • Lukáč M. (2009): Occurrence and chemical diversity of the genus Bryoria in the Sučí Potok Valley, Veporské Vrchy Mountains (Central Slovakia). Central European Journal of Biology 4 (3): 417–421.
 • Łubek A. (2004): Porosty chronione w Świętokrzyskim Parku Narodowym i jego otulinie – stan obecny i kierunki zmian. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 23, 2: 179–191.
 • Motiejunaite J. (1999): Checklist of lichens and allied fungi of Lithuania. Botanica Lithuanica 5 (3): 251–269.
 • Motyka J. (1962): Porosty (Lichenes), 5.2. Usneaceae. Flora Polska. Rośliny zarodnikowe Polski i ziem ościennych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Nascimbene J., Nimis P.L., Ravera S. (2012): Evaluating the conservation status of epiphytic lichens of Italy: A red list. Plant Biosystems 147, 4: 898–904.
 • Nowak J. (1998): Porosty Beskidów Wyspowego i Żywieckiego, Pasma Jałowca i Masywu Babiej Góry. Monographiae Botanicae 83: 1–131.
 • Nowak J., Tobolewski Z. (1975): Porosty polskie. Opisy i klucze do oznaczania porostów w Polsce dotychczas stwierdzonych lub prawdopodobnych. PWN, Warszawa-Kraków.
 • Orange A., James P.W., White F.J. (2001): Microchemical methods for the identification of lichens. British Lichen Society, London.
 • Ordyczyńska B. (1973): Porosty lasów nadleśnictwa Leżajsk w województwie rzeszowskim. Fragmenta Floristica Geobotanica 19, 1: 101–118.
 • Rydzak J. (1961): Tree lichens in the forest communities of the Białowieża National Park. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C, 16: 17–47.
 • Rydzak J. (1969): Badania nad stanem ilościowym flory porostów nadrzewnych Puszczy Białowieskiej i Puszczy Ladzkiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C, 24: 65–72.
 • Rydzak J., Sałata B. (1970): Badania nad stanem ilościowym flory porostów nadrzewnych Puszczy Solskiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C, 25, 16: 159–165.
 • Santesson R., Moberg R., Nordin A., Tonsberg T., Vitikainen O. (2004): Lichen-forming and lichenicolous fungi of Fennoscandia. Uppsala, Museum of Evolution, Uppsala University.
 • Seaward M. (1994): Checklist of Yorkshire lichens. Proceedings Leeds Philosophical and Literary Society, Science Section 11: 85–120.
 • Sochting U., Alstrup V. (2002): Danish lichen checklist. Version 1. Botanical Institute, University of Copenhagen.
 • Sparrius L.B. (2003): Contribution to the lichen floras of the Białowieża Forest and the Biebrza Valley (Eastern Poland). Herzogia 16: 155–160.
 • Szczepańska K. (2006): Lichens of the 'Snieznik Klodzki' nature reserve in the Snieznik Massif (Sudety Mts). Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 25, 1: 3–16.
 • Szczepańska K. (2008): Antropogeniczne przemiany bioty porostów Masywu Śnieżnika i Gór Bialskich. Acta Botanica Silesiaca Monographiae 4.
 • Szczepańska K., Szczepański A. (2006): Lichens of the Bryoria genus in Karkonosze Mts. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(1): 191–195.
 • Śliwa L. (1998): Antropogeniczne przemiany lichenoflory Beskidu Sądeckiego. Prace Botaniczne 31: 1–158.
 • Tobolewski Z. (1965): Wykaz porostów dotychczas stwierdzonych w Polsce (wraz z bibliografią lichenologiczną). Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Prace Komisji Biologicznej 24 (3): 1–62.
 • Türk R., Hafellner J. (1999): Rote Liste gefährdeter Flechten (Lichenes) Österreichs. 2. Fassung. In: H. Niklfeld (ed.). Rote Listen gefährdeter Pflanzen Österreichs. 2. Auflage. Grüne Reihe des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Familie, Band 10: 187–228.
 • Urbanavichus G., Andreev M. (2010): A checklist of lichen flora of Russia. Nauka, Sankt Petersburg.
 • Vězda A., Liška J. (1999): Katalog lišejníků České Republiky. Institute of Botany, Academy of Sciences of the Czech Republic, Průhonice.
 • Warmińska B. (1973): Materiały do flory porostów nadleśnictwa Kosobudy. Fragmenta Floristica Geobotanica 19, 1: 91–100.
 • Wirth V. (1995): Flechten Baden-Württembergs. Teil 1 & 2. Eugen Ulmer, Stuttgart: 182–189.
 • Woods R.G., Coppins B.J. (2012): A conservation evaluation of British lichens and lichenicolous fungi. Species Status 13. Joint Nature Conservation Committee, Peterborough. http://jncc.defra.gov.uk/pdf/Lichens_Web.pdf [access: 15.07.2014]
 • www.encyklopedia.puszcza-bialowieska.eu[access: 15.07.2014].
 • Yazýcý K., Aslan A. (2002): Additional lichen records from Rize Province. Turkish Journal of Botany 26: 181–193.
 • Zalewska A. (2012): Ecology of lichens of the Puszcza Borecka Forest. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-251d0024-3553-4de0-a2fe-09bbc381eb3d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.