PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 52 | 2 |

Tytuł artykułu

Influence of fertilizer PRP SOL application in maize on the occurrence of selected diseases and pests

Warianty tytułu

PL
Wpływ stosowania nawozu PRP SOL w kukurydzy na występowanie wybranych chorób i szkodników

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem badań była ocena wpływu stosowania nawozu PRP SOL na występowanie chorób i szkodników w kukurydzy uprawianej na ziarno. Badania przeprowadzono w latach 2010–2011, w Katedrze Agronomii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, na poletkach Zakładu Doświadczalno-Dydaktycznego, stacja Złotniki. Doświadczenia wykonano jako jednoczynnikowe. Obiekt kontrolny stanowiły rośliny nawożone konwencjonalnie w dawkach: 80 kg P2O5/ha, 120 kg K2O/ha. Jako drugi poziom czynnika rozlosowano obiekty nawożone PRP SOL, przed siewem roślin w dawce 220 kg/ha. Nawożenie azotem zastosowano na wszystkich obiektach, w dawce 160 kg N/ha. Obserwacje polowe nie wykazały istotnego wpływu stosowania nawozu PRP SOL na występowanie wybranych chorób i szkodników, w porównaniu do obiektu kontrolnego. Stwierdzono dużą zmienność w porażeniu roślin głownią guzowatą, co miało związek z przebiegiem warunków pogodowych. W wilgotnym 2010 roku, średni stopień porażenia roślin przez Ustilago zeae Unger wyniósł 24,3; natomiast w suchym roku 2011 tylko 0,3. Układ warunków pogodowych wpłynął także na stopień uszkodzeń roślin spowodowanych przez Ostrinia nubilalis Hbn. który kształtował się w granicach od 1,4 do 4,0%. Na obiektach nawożonych PRP SOL, zauważono tendencję do mniejszego porażenia roślin kukurydzy przez grzyby z rodzaju Fusarium oraz niższego wylegania.
EN
The aim of this study was to evaluate the effect of fertilizer PRP SOL application on the occurrence of diseases and pests in maize crops grown for grain. The investigation were carried out in the years 2010–2011 at Złotniki Experimental Station of the Poznan University of Life Sciences, as one-factorial experiment. The control variant were the maize plants conventionally fertilized at the doses: 80 kg P2O5/ha, 120 kg K2O/ha. As a second level factor distributed to the treatments with fertilizers by PRP SOL, applied before sowing plants at the dose 220 kg/ha. Nitrogen fertilization was applied to all variants at the dose 160 kg N/ha. The field observations did not prove a significant influence of applied fertilizer PRP SOL, on the occurrence of selected diseases and pests as compared to the control variant. A large variability in plants infection by common smut, was related to weather conditions. In wet year 2010 the average plants infection with Ustilago zeae Unger was 24.3%, while in the dry year 2011 only 0.3%. The weather conditions also influenced on the number of damaged plants by Ostrinia nubilalis Hbn., and the percentage values ranged from 1.4 to 4.0. In the variants with fertilizers by PRP SOL, noted a trend to lower infection by the fungi of Fusarium and the lower plants lodging.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

52

Numer

2

Opis fizyczny

s.314-317,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Dojazd 11, 60-623 Poznań
autor
autor

Bibliografia

 • Adamczewski K., Skrzypczak G., Lisowicz F., Bubniewicz P. 1997. Aktualne problemy ochrony kukurydzy w Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 450: 63–78.
 • Bereś P., Kaniuczak Z., Tekiela A., Mrówczyński M., Pruszyński G., Paradowski A. 2007. Ochrona kukurydzy przed agrofagami w integrowanej produkcji. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 47 (4): 275–284.
 • Bereś P. 2009. Wieczernica szczawiówka (Acronicta rumicis L.) – nowy szkodnik kukurydzy w południowo-wschodniej Polsce. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 49 (1): 83–85.
 • Borowiecki J. 1989. Metodyka Prowadzenia Obserwacji w Doświadczeniach z Kukurydzą. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy. Seria P (41), 45 ss.
 • Grzebisz W., Gaj R., Przygocka-Cyna K. 2010. Rola składników pokarmowych w budowaniu mechanizmów odporności roślin uprawnych na presje patogenów. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 50 (2): 517–532.
 • Haliniarz M., Bojarczyk M. 2007. Szkodliwość omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis Hbn.) dla transgenicznych i wyjściowych odmian kukurydzy. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 47 (4): 145–148.
 • Katan K. 2009. Mineral nutrient management and plant disease. e-ifc 21: 6–8.
 • Kruczek A. 1997. Wpływ czynników meteorologicznych i nawożenia azotowego na porażenie przez choroby i szkodniki oraz wyleganie kukurydzy. Rocz. AR Poznań 295, Roln. 50: 63–71.
 • Kruczek A., Skrzypczak W. 2010. Zdrowotność kukurydzy w zależności od sposobu nawożenia Część 2. Siew bezpośredni po gorczycy białej. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 50 (1): 434–446.
 • Lisowicz F. 1995. Teoretyczne i praktyczne podstawy zastosowania metod integrowanych w ochronie kukurydzy przed szkodnikami. Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin 36 (1/2): 7–46.
 • Molga M. 1986. Meteorologia Rolnicza. PWRiL, Warszawa, 152 ss.
 • Niewiadomska A., Sulewska H., Głuchowska K. 2010. Wpływ związków mineralnych MIP na aktywność mikrobiologiczną gleby pod uprawą wybranych roślin rolniczych. Nauka Przyroda Technologie 4 (6): 83–91.
 • Ptaszyńska G., Sulewska H. 2007. Wpływ warunków pogodowych na porażenie kukurydzy grzybem Ustilago zeae Unger. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 47 (2): 280–283.
 • Siódmiak J. 1998. Metodyka Badania Wartości Gospodarczej Odmian (WGO) Roślin Uprawnych. Rośliny Zbożowe. Kukurydza. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Słupia Wielka, 21 ss.
 • Sulewska H., Koziara W., Panasiewicz K., Niewiadomska A. 2011. Reakcja pszenicy ozimej i jęczmienia jarego na nawożenie PRP SOL. J. Res. Appl. Agric. Eng. 56 (4): 129–133.
 • Sulewska H., Szymańska G., Panasiewicz K. 2010. Wpływ stosowania osadów ściekowych na zdrowotność kukurydzy w uprawie na ziarno i kiszonkę. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 50 (2): 748–751.
 • Szymańska G., Sulewska H., Grochot G. 2011. Zróżnicowanie podatności odmian kukurydzy na choroby i szkodniki. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 51 (1): 436–440.
 • Tekiela A. 2007. Ochrona Kukurydzy przed Chorobami. Integrowana Produkcja Kukurydzy. Praca zbiorowa pod red. Kaniuczaka Z. i Pruszyńskiego S., Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 78 ss.

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-251b6024-256d-4d49-a1b7-3850a8f8b5a3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.