PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 1(16) |
Tytuł artykułu

Wykorzystanie odpadów z przetwórstwa mięsnego na cele energetyczne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The usage of waste from meat processing for energetic purposes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Tani import oraz notowane przez ostatnie lata wysokie ceny skupu żywca są jedną z ważniejszych przyczyn nierentowności przedsiębiorstw przemysłu mięsnego. Dodatkowym problemem dla właścicieli firm z tej branży są powstające w produkcji mięsnej odpady, które powinny zostać odpowiednio zagospodarowane, co z reguły generuje wysokie koszty. Optymalnym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie w tym celu fermentacji metanowej. Substraty, takie jak gnojowica świńska oraz treść przewodu pokarmowego, mogą być wykorzystane jako substrat dla biogazowni bez wstępnej obróbki termicznej, natomiast odpady poubojowe, w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r., wymagają wcześniejszej higienizacji. W Pracowni Ekotechnologii, działającej przy Instytucie Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przeprowadzono badania wydajności biogazowej tych odpadów z Zakładu Mięsnego „Paszak” w Olszówce (gmina Przykona). Analizę wykonano zgodnie z obowiązującą niemiecką normą DIN 38 414/S8. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że substraty te mają bardzo duży potencjał energetyczny. Wykazano, że racjonalne zagospodarowanie uciążliwych odpadów rzeźnych (treści przewodu pokarmowego świń i gnojowicy) może generować zysk ekonomiczny wynikający ze sprzedaży energii elektrycznej i ciepła, a także wyeliminowania kosztów związanych z utylizacją generowanych odpadów.
EN
The inexpensiveness of import and high prices of livestock noted in the last few years are one of the most significant reasons for the lack of profitability of meat industry companies. An additional problem for the entrepreneurs in this sector is the production of meat waste which needs to be properly managed, which usually generates high costs. Methane fermentation seems to be the optimal solution for this problem. Such substrates as swine slurry and digestive tract content can be used as a substrate for biogas plants without heat pretreatment, while slaughterhouse waste requires prior hygienisation in accordance with the Regulation of the European Parliament and Council Regulation (EC) No 1069/2009 of 21 October 2009.In the Laboratory of Eco-technology functioning at the Institute of Biosystems Engineering at the University of Life Sciences in Poznan research on biogas efficiency of waste from a meat processing plant “Paszak” in Olszowka (municipality of Przykona) was conducted. The analysis was performed on the basis of the German standard DIN 38 414/S8. On a base of achieved results it was concluded that these substrates have a very high energy potential. It was also shown that rational waste management burdensome slaughterhouse waste such as swine slurry and digestive tract cane generate economic profit resulting from the sale of electricity and heat production, but also in the avoidance of costs of proper waste utilization.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.36-46,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
Bibliografia
 • DIN 38 414/S8, 1985, Bestimmung des Faulverhaltens Schlamm und Sedimente, Beuth Verlag, Berlin.
 • KTBL Arbeitspapier 249 – Kofermentation, 1998, Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft – KTBL, Darmstadt.
 • Kuczyńska I., Nogaj A., Pomykała R., 2011, Odpady w produkcji biogazu cz. II, “Recykling”, nr 10.
 • Lewicki A., Dach J., Czekała J., Janczak D., Cieślik M., Witaszek M., Rodriguez Carmona P.C., 2014, Badanie wydajności biogazowej substratów z biogazowni rolniczej w Zakładzie Doświadczalnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Przybrodzie k. Poznania, Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, nr 16, s. 27-30.
 • Pepliński B., 2013, Wpływ opłacalności produkcji żywca wieprzowego na zmiany pogłowia trzody chlewnej w Polsce. Analiza regionalna, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, T. 100, z. 2.
 • Pogłowie świń według stanu w czerwcu 2014 roku, 2014, Główny Urząd Statystyczny, Departament Rolnictwa, Warszawa.
 • Podkówka W. (red.), 2012. Biogaz rolniczy – odnawialne źródło energii. Teoria. Praktyczne zastosowanie, Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 • Prognoza cen rynkowych podstawowych produktów rolno-spożywczych, 2014, Agencja Rynku Rolnego, Biuro Analiz i Programowania, Warszawa.
 • Radwan A., Wadoń A., 2009. Production and economic diversification of pig-keeping family farms with different arable land area, J. Agribus. Rural Dev., nr 3(13), s. 187-195.
 • Raport miesięczny o sytuacji na rynku mięsa, 2014, Agencja Rynku Rolnego, Biuro Analiz i Programowania, Warszawa.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r.
 • określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002.
 • Schattner S., Gronauer A., 2000, Methanbildung verschiedener Substrate – Kenntnisstand und offene Fragen, Gülzower Fachgespräche, [w:] Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (red.), Energetische Nutzung von Biogas: Stand der Technik und Optimierungspotenzial, Weimar, s. 28-38.
 • Seremak-Bulge J., 2006, Rynkowe uwarunkowania produkcji wieprzowiny. Modele produkcji trzody chlewnej w Polsce, materiały konferencyjne, Instytut Zootechniki, Warszawa, s. 53-66.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-24f507ac-9810-4ccd-bdfd-9f13b5e77047
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.