PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 14 | 7 |
Tytuł artykułu

Promocja a rozwój turystyki na obszarach wiejskich (na przykładzie gminy Szczebrzeszyn)

Warianty tytułu
EN
Promotion and tourism development in rural areas (example of Szczebrzeszyn municipalitry)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Gmina Szczebrzeszyn dysponuje wieloma walorami, mogącymi bezpośrednio wpływać na kreowanie ruchu turystycznego. W dokumentach strategicznych przyjęto, że zasoby środowiska naturalnego oraz dziedzictwo historyczno-kulturowe powinny stanowić podstawę aktywizacji jej mieszkańców. Przedstawiciele lokalnego samorządu rozumieją konieczność stosowania strategii marketingowej w zarządzaniu jednostką terytorialną. Doceniają rolę, jaką w budowaniu jej wizerunku odgrywa promocja. Wykorzystywane formy promocji oraz ich wpływ na rozwój turystyki pozytywnie ocenili turyści. Ich zdaniem gmina ma korzystny wizerunek. Większość badanych dobrze oceniła poszczególne obszary jej funkcjonowania. Wszyscy deklarowali chęć ponownego pobytu na terenie analizowanej gminy. Promocji, a w efekcie rozwojowi turystyki w przyszłości, powinno służyć organizowanie większej ilości atrakcyjnych imprez oraz tworzenie kolejnych miejsc związanych z kulturą i rozrywką.
EN
Szczebrzeszyn municipality is characterized by numerous qualities that may directly influence the creation of touristic movement. According to strategic documents it has been assumed that the natural resources and historical and cultural heritage should constitute the basis for activation of region 's inhabitants. The local authorities are aware of the necessity of using marketing strategy in management of the territorial unit. They acknowledge the role ofpromotion in creating the image of the region. The use of different forms ofpromotion was assessed by tourists. In their opinion Szczebrzeszyn municipality has a positive image. Most of respondents evaluated particular areas of gmina's functioning as good. All of them declared their willingness to visit the region again in the future. The promotion and ultimately the development of tourism in the future should be accompanied by organization of the larger number of attractive events and creating new cultural sites and entertainment.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
14
Numer
7
Opis fizyczny
s.29-34,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu, ul.Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
autor
Bibliografia
 • Adamowicz M. 2008: Konkurencyjność jednostek terytorialnych w skali lokalnej. Rocz. Nauk. SERiA, t. X, z. 2,7-13.
 • Adamowicz M. 2009: Wykorzystanie marketingu w zarządzaniu gminą. Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 2, 7-12.
 • Basińska-Zych A., Lubowiecki-Vikuk A.P. 2010: Interwencjonizm samorządowy w obszarze turystyki i rekreacji w wybranych państwach Unii Europejskiej. Acta Scientiarum Polonorum - Oeconomia, 9(4), 25-37.
 • Bednarek-Szczepańska M. 2010: Rola podmiotów lokalnych w rozwoju turystyki wiejskiej na wybranych obszarach Lubelszczyzny. Studia Obszarów Wiejskich, t. XXIII. Bukraba-Rylska B. 2011: Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich. [W:] Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcje polityki (red. I. Nurzyńska, M. Drygas). IRWiR PAN, 219-238.
 • Jaroszewska-Brudnicka R. 2010: Dziedzictwo kulturowe w rozwoju społeczności małych miast. Acta Scientiarum Polonorum - Oeconomia, 9(4), 177-187.
 • Kozak M.W. 2009: Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Marks M. 2005: Wpływ aktywności promocyjnej na rozwój lokalny gmin wiejskich w województwie łódzkim. Wieś i Rolnictwo, 1, 98-114.
 • Nurzyńska I., Drygas M. 2011: Wstęp. [W:] Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcje polityki (red. I. Nurzyńska, M. Drygas). IRWiR PAN, 13-14.
 • Sikorska-Wolak I. 2010: Turystyka w aktywizacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich (na przykładzie województwa lubelskiego). Acta Scientiarum Polonorum - Oeconomia, 9(4), 477-488.
 • Strategia rozwoju lokalnego gminy Szczebrzeszyn na lata 2007-2015. 2007: Szczebrzeszyn.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-24f4dea5-1bb5-4be3-af5b-443a1c42dfd8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.