PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 16 | 2 |
Tytuł artykułu

Bariery i czynniki sprzyjające funkcjonowaniu gospodarstw ekologicznych w świetle wyników ogólnopolskich badań ankietowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Barriers and factors favourable for functioning of organic farms in the light of nationwide questionnaire survey
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań było określenie czynników i barier rozwoju rynku rolniczych produktów ekologicznych w Polsce. Przedstawiono w nim wyniki ogólnopolskich badań ankietowych przeprowadzonych wśród rolników posiadających certyfikat rolnictwa ekologicznego. Według wyników badań głównymi barierami były relatywnie niskie plony i wysokie koszty w rolnictwie ekologicznym w porównaniu do produkcji konwencjonalnej. Inne bariery były związane z możliwościami sprzedaży, tj.: słabymi powiązaniami ze sformalizowanymi kanałami dystrybucji, ograniczonymi możliwościami integracji poziomej producentów oraz słabo rozwiniętym systemem przetwórstwa i dystrybucji. Głównym źródłem wzrostu dochodowości gospodarstw i tym samym czynnikiem rozwoju były dotacje rolnośrodowiskowe, a ich wzrost jest postulowany przez większość respondentów.
EN
The paper’s aim is to identify barriers and factors favourable for development of organic food market in Poland. It contains the results of the nationwide survey which was carried out among farms’ owners with organic farming certificate. According to the survey’s results the main barriers are relative little yield and high costs – in comparison to conventional agriculture. Other barriers are connected with limited sales possibilities: weak integration with formal distribution channels, limited possibilities of horizontal integration, as well as underdeveloped processing and distribution system. The main source of growth in the profitability of farms and thus a factor of development are agri-environmental subsidies. Their increase is demanded by most respondents.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
16
Numer
2
Opis fizyczny
s.129-134,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
  • Bański J. 2006: Geografia polskiej wsi, PWE, Warszawa, 199.
  • Kociszewski K. 2013: Ekologizacja polskiego rolnictwa a jego zrównoważony rozwój w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
  • Rocznik statystyczny rolnictwa. 2012: GUS, Warszawa.
  • Rolnictwo ekologiczne w Polsce w 2011 roku. 2012: IJHARS, Warszawa.
  • Runowski H. 2012: Rolnictwo ekologiczne w Polsce – stan i perspektywa, [w:] J.S. Zegar (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, IERiGŻ, Warszawa, 58.
  • Stalenga J., Tyburski J. 2012: Rolnictwo ekologiczne i wsparcie PROW w Polsce w okresie programowania 2007-2013, prezentacja podczas konferencji „Programy rolnośrodowiskowe z korzyścią dla człowieka i środowiska”, Polski Klub Ekologiczny, MRiRW, Kluczbork 11-12.04.2012.
  • Tyburski J., Żakowska-Biemans S. 2007: Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego, SGGW, Warszawa.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-247a95e6-8c86-4be2-be0c-98385e7cefec
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.