PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 2/I |
Tytuł artykułu

Wpływ nawożenia azotowo-potasowego i nawadniania na wybrane rośliny uprawne przydatne w fitoremediacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Effect of fertilization nitrogen-potassium and irrigation on crops some useful in phytoremediation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W środowiskach o znacznym zasoleniu występują halofity, które są narażone nie tylko na stres związany z zasoleniem ale również na stres związany z niedoborem tlenu. Stopniowe narastanie tego problemu na terenach użytkowanych rolniczo, wpływa na ukierunkowanie badań naukowych, mających na celu dobór roślin uprawnych o dużej tolerancji względem gleb słonych, w tym również nawadnianych. Celem, przeprowadzonych w latach 2008-2009 doświadczeń, był dobór gatunków roślin do fitoremediacji gleb nawadnianych i nawożonych przez wiele lat. Z przeprowadzonych doświadczeń wynika, że spośród wskaźników wzrostu i rozwoju roślin, do oceny ich przydatności do rekultywacji gleb zasolonych, najbardziej nadawały się indeks azotowy i zazielenienia, w mniejszym zakresie wysokość roślin. Zaobserwowano interakcję między nawożeniem a gatunkiem na kształtowanie się świeżej i suchej masy roślin. Dotyczyło to głównie świeżej i suchej masy części nadziemnej natomiast w przypadku korzeni, jedynie ich świeżej masy. Biorąc pod uwagę zasolenie podłoża i wzrost badanych roślin największą odporność na zasolenie wykazała gorczyca biała, kukurydza a najmniej odpornym gatunkiem okazał się łubin żółty. Dowodzi tego obniżenie zasolenia, koncentracja wapnia, potasu i fosforu, w glebie poddanej wieloletniemu nawadnianiu i nawożeniu azotem i potasem w porównaniu do obiektów kontrolnych (be nawożenia).Przeprowadzone doświadczeniu wykazały, że najodpowiedniejszym gatunkiem do fitoremediacji gleb z wieloletnim nawadnianiem i nawożeniem mogłyby być gorczyca biała oraz kukurydza cukrowa, w mniejszym stopniu życica wielokwiatowa. Nie stwierdzono tego pozytywnego oddziaływania w przypadku łubinu żółtego.
EN
In environments with a high salinity are halophytes, which are exposed not only to the stress of salinity but also the stress associated with a deficiency of oxygen The gradual build-up of the problem in areas used for agriculture, affects the orientation of research, aiming at the selection of crops with high tolerance to saline soils, including irrigated. The aim, carried out in 2008-2009 experience, was the choice of plant species for phytoremediation of soils irrigated and fertilized for many years. The conducted experiments show that, of the growth and development of plants, to assess their suitability reclamation of saline soils, most of the nitrogen is indicated and greening index, to a lesser extent the height of the plants. There was an interaction between fertilization and the formation of species of fresh and dry weight of plants. This was mostly fresh and dry weight of aboveground and in the case of roots, only their fresh weight. Given the increase in salinity of the ground and most studied plants showed resistance to salinity white mustard, corn and least resistant species was yellow lupine. This is evidenced by lower salinity, the concentration of calcium, potassium and phosphorus in the soil subjected to many years of irrigation and fertilization with nitrogen and potassium in comparison to the control objects (be fertilization). Conducted experience has shown that the most appropriate species for phytoremediation of soils with many irrigation and fertilization could be, white mustard and sweet corn, to a lesser extent, Italian ryegrass. This has not been a positive impact in the case of yellow lupine.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
2/I
Opis fizyczny
s.7-18,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Gospodarki Wodnej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul.Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
Bibliografia
 • Baran S. ocena stanu degradacji i rekultywacji gleb. Wyd. AR w Lublinie. Lublin 2000, ss. 244.
 • Breśniewicz A., Nowosielski O. Porównanie konduktometrycznych metod oznaczania zasolenia gleb organicznych. Biuletyn warzywniczy XII, Instytut Warzywnictwa- Skierniewice;1971, s. 303 – 314.
 • Chawan Prakash D., Karadge B.A. Influence of Salinity on mineral nutrition of peanut (Arachis hypogea L.). Plant and Soil. t. 54, 1980, nr. 1.
 • Elkhatib H.A., Elkhatib E.A., Allah A.M.K., El-Sharkawy A.M. Yield response of salt stressed potato to potassium fertilization: a preliminary mathematical model. J. Plant Nutr. 27,2004, s.111-122.
 • Jakubiak M., Śliwka M. Zagospodarowanie i rekultywacja terenów o podwyższonym zasoleniu zdegradowanych w wyniku działalności górniczej. Gospodarka surowcami mineralnymit. 24, z. 3/3, Kraków; 2008, s. 129- 138.
 • Kopcewicz J., Lewak S. 2007. Fizjologia roślin. Wyd. PWN, Warszawa; ss. 806.
 • Matuszak R. Brzóstowicz A.. Ocena wpływu chlorku sodu na wzrost siewek dwóch odmian jęczmienia,Acta Agrophysica,, 7(4), 2006, s. 977-982.
 • Marecki R., Króliczak P., Cyplik P. Fitoremediacja-alternatywa dla tradycyjnych metod oczyszczania środowiska, Biotechnologia Nr 3, 2006, s. 88- 97.
 • Sacała J., Demczuk A. Wpływ stresu solnego na wzrost i niektóre parametry biochemiczne u dwóch odmian kukurydzy, Acta Soc Bot Pol, 71(2), 2002, s.101- 107
 • Wrochna M., Gawrońska H. Wytwarzanie biomasy i akumulacja jonów Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-,w warunkach stresu solnego, przez wybrane gatunki roślin ozdobnych, Acta Agrophysica 7(3), 2006, s. 775- 785
 • Wróbel J., Stolarska A., Wasilewska A., Kowalewski R., 2009. Reakcja fizjologiczna siewek żyta ozimego na obecność w podłożu chlorku sodu. Szczecin; s. 241 – 248
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2461e357-87b9-4393-9eaf-85201008094e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.