PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 569 |
Tytuł artykułu

Porównanie spożycia składników odżywczych przez diabetyków na podstawie jadłospisów szpitalnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Comparison of nutrient intake by diabetics on the basis of hospital menus
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Żywienie w cukrzycy ma na celu pokrycie zapotrzebowania energetycznego, dostarczenie niezbędnych składników odżywczych, zapobieganie gwałtownemu podwyższeniu poziomu glukozy we krwi, a także miażdżycy i mikroangiopatii. Ważna jest zarówno ilość, jak i rodzaj spożywanych produktów spożywczych. Za­lecane są produkty zawierające węglowodany złożone, błonnik pokarmowy, pro­dukty białkowe i tłuszcze roślinne. Celem pracy była ocena spożycia składników odżywczych i nieodżywczych diet przez diabetyków na podstawie jadłospisów szpitalnych. Badania przeprowa­dzono w okresie od czerwca do września 2008 roku w oparciu o jadłospisy po­chodzące z dwóch szpitali w Wielkopolsce (A i B). Wartość odżywczą diety obliczono przy użyciu programu Dietetyk_2, a następnie porównano z normami żywienia człowieka. Wartość energetyczna diet szpitalnych była za niska o około 15%, nato­miast podaż podstawowych składników w diecie diabetyków była zgodna z zalece­niami. Stwierdzono zbyt niskie spożycie błonnika pokarmowego o około 20% oraz zbyt wysokie spożycie sacharozy o około 59% (szpital B) i 68% (szpital A). Podaż takich składników mineralnych jak cynk i miedź w diecie była zgodna z normą, natomiast potasu, wapnia, magnezu i żelaza była zbyt niska. Diety szpitalne zawierały również zbyt niski poziom takich witamin jak: D, E, С, PP i folianów. Analizowane diety szpitalne przeznaczone dla diabetyków należałoby zmodyfikować zwiększając podaż błonnika pokarmowego, a zmniejszając zawartość sacharozy. W tym celu należy wyeliminować z diet cukier oraz wprowadzić więcej produktów zbożowych, warzyw i owoców, które są źródłem błonnika pokarmowego.
EN
Nutrition in diabetes aims at meeting energy demand, supplying essential nutrients, preventing sudden increase in blood glucose level, artherosclerosis and microangiopathy. In the treatment, both the amount and the type of consumed food products are important. It is recommended to consume products containing polycarbohydrates, nutritional fibre, protein products and vegetable fats. The aim of the present study was the assessment of consumption nutritional and not-nutritional components by diabetics on the basis of hospital menus. The investigations were performed from June to September 2008 on the basis of menus from two hospitals in wielkopolska (A and B). The nutritional value of the diet was calculated using the Dietetyk_2 programme and then compared with the human feeding standards. Energy value of the hospital diets was about 15% too low, while the supply of the basic components in the diet for diabetics met the requirements. It was observed that the consumption of nutritional fibre was lower by about 20% and the consumption of saccharose was too high - by 59% (hospital B) and 68% (hospital A). The supply of such mineral components as zinc and copper in the diet was according to the standards, while the supply of potassium, calcium, magnesium and iron was too low. Also the level of vitamins such as D, E, С, PP and folates in hospital diets was too low. The analysed hospital diets for diabetics should be modified by increasing the supply of nutritional fibre and reducing the saccharose content. It should be done у eliminating sugar from the diets and introducing more cereal products, vegetables and fruits which comprise the source of nutritional fibre.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
569
Opis fizyczny
s.145-152,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Technologii Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
autor
 • Katedra Technologii Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
Bibliografia
 • American Diabetes Association 1994. Nutrition recommendation and principles for people with diabetes mellitus. Diabetes Care 17: 519-522.
 • Bartnikowska E. 1994. Wpływ włókna pokarmowego na metabolizm lipidów. Żyw. Człow. Met. 3: 269-285.
 • Berger S. 1987. The implementation of dietary quidelines. Ways and difficulties. Am. J. Clin. Nutr. 45: 1383-1386.
 • Białobrzeska-Paluszkiewicz J. 1994. Dieta w cukrzycy. Żyw. Człow. Met. 4: 389-399.
 • Ciborowska H., Rudnicka A. 2007. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. Wyd. Lek. PZWL Warszawa: 672 ss.
 • Cieloszczyk K., Zujko M.E., Witkowska A. 2011. Ocena sposobu żywienia pacjentów z cukrzycą typu 2. Bromat. Chem. Toksykol. XLIV(1): 89-94.
 • Gronowska-Senger A. 1995. Zalecenia żywieniowe - korzyści i kontrowersje. Żyw. Człow. Met. 2: 184-191.
 • Hasik J., Gawęcki J. 2004. Żywienie człowieka zdrowego i chorego. T. 2. Wyd. Nauk. PWN Warszawa: 340 ss.
 • Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B. 2008. Normy żywienia człowieka: Podstawy pre­wencji otyłości i chorób niezakaźnych. PZWL Warszawa: 464 ss.
 • Jenkins D., Wolever Т. 1980. Diabetic diets: High-carbohydrate combined with high fiber. Am. J. Clin. Nutr. 33: 1729-1734.
 • Korzeniowska K., Jabłecka A. 2009. Cukrzyca. Cz. III. Dieta w cukrzycy. Farmacja Współczesna 2: 110-116.
 • Noczyńska A. 2000. Zalecenia żywieniowe w cukrzycy typu 1. Endokr. Diabet. Chor. Przem. Materii Wieku Rozw. 6(2): 135-141.
 • Report Of The Who Study Group Geneva 1990. Diet nutrition and prevention of chronic diseases. WHO Technical Reports Series No 7.
 • Stawarska A., Tokarz A., Kolczewska M. 2008. Wartość energetyczna oraz zawartość składników podstawowych w dietach ludzi starszych zrzeszonych w wybranych warszawskich stowarzyszeniach społecznych. Cz. II. Bromat. Chem. Toksykol. XLI(4): 987-991.
 • Stawarska A., Tokarz A., Kolczewska M. 2009. Ocena ilościowa składników mine­ralnych i witamin w dietach ludzi starszych zrzeszonych w wybranych warszawskich stowarzyszeniach społecznych. Cz. III. Bromat. Chem. Toksykol., XLII(2): 117-122.
 • Szostak W., Cybulska B. 1995. Racjonalne żywienie człowieka zdrowego jako podsta­wa kształtowania zasad żywienia w cukrzycy. Pol. Tyg. Lek., supl. 1: 51-55.
 • Szponar L., Sekuła W. 1994. Owoce, warzywa i ich przetwory w zapobieganiu i zwal­czaniu chorób na tle wadliwego żywienia. Żyw. Człow. Met. 1: 64-78.
 • Tatoń J. 1998. Cukrzyca typu II (nie wymagająca wstrzyknięć insuliny). Poradnik dla pacjentów. PZWL Warszawa: 237 ss.
 • Tattersall R., Marusell P. 1990. Fibre in the managemment of diabetes. Brit. Med. J. 300: 1336.
 • Tokarz A., Stawarska A., Kolczewska M. 2007. Ocena jakościowa sposobu żywienia ludzi starszych zrzeszonych w wybranych warszawskich stowarzyszeniach społecznych. Cz. I. Bromat. Chem. Toksykol. XL(4): 359-364.
 • Truswell A.S. 1987. Evolution of dietary recommendation, goals and quidelines. Am. J. Clin. Nutr. 45: 1060.
 • Ziemlański Ś. 1994. Współczesne problemy żywienia człowieka. Żyw. Człow. Met. 3: 203-221.
 • Ziemlański Ś., Bułhak-Jachymczyk В., Budzyńska-Topolowska J., Panczenko-Kresowska В., Wartanowicz M. 1995. Normy żywienia dla ludności w Polsce (energia, białko, tłuszcze, witaminy i składniki mineralne). Nowa Medycyna 5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-24446e39-4ce7-4925-a25e-b46b01201f2f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.