PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 31 | 1 |
Tytuł artykułu

Ecomorphological evaluation of the Lyna River along the Kotowo-Ardapy section

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
31
Numer
1
Opis fizyczny
p.51-65,fig.,ref.
Twórcy
 • Chair of Applied Ecology, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland
autor
Bibliografia
 • Agences de l'Eau and Ministère de l'Environnement, 1998. SEQ-Physique: a System for the Evaluation of the Physical Quality of Watercourses.
 • Anderson J.R., 1993. State of the Rivers Project. Report 1. Development and Validation of the Methodology. Department of Primary Industries, Queensland.
 • Błachuta J., Czoch K., Kulesza K. & Picińska-Fałtynowicz J., 2005. Typologia rzek i strumieni Polski. Ecostatus. Ogólnopolska Konferencja „Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej. Ocena stanu ekologicznego wód w Polsce". Łódź.
 • Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy, 2000. Official Journal L 327, 22/12/20000 P. Document 300L0060.
 • Environment Agency, 2003. River Habitat Survey in Britain and Ireland: Field Survey Guidance Manual. River Habitat Survey Manual: 2003 version. Environment Agency.
 • Faliński J.B., 1990. Kartografia geobotaniczna. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera. Warszawa-Wrocław.
 • Fox P.J.A., Naura M. & Scarlett P., 1998. An account of the derivation and testing of a standard field method, River Habitat Survey. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 8: 455-475.
 • Grzybowski M., Wiśniewski K. & Kleinschmidt Lv 2005. Ocena oddziaływania zbiornika przy elektrowni wodnej na Łynie w Ardapach na ożywione środowisko przyrodnicze wykonana na etapie projektu budowlanego. Pracownia Projektowa Budownictwa Wodnego, Olsztyn.
 • Illies J. (ed.), 1978. Limnofauna Europeae. 2. überarbeitete und ergänzte Auflage. G. Fischer Verlag, Stuttgart, New York.
 • Ilnicki P. & Górecki K., 2005. Metody hydromorfologicznej waloryzacji rzek stosowane dotychczas w krajach Unii Europejskiej. Ecostatus. Ogólnopolska Konferencja „Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej. Ocena stanu ekologicznego wód w Polsce". Łódź.
 • Ilnicki P. & Lewandowski P., 1997. Ekomorfologiczna waloryzacja dróg wodnych Wielkopolski. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.
 • Ilnicki P., Gołdyn Rv Soszka Hv Górecki K., Grzybowski M., Krzemińska A., Lewandowski P., Skocki K, Sojka M. & Marcinkiewicz M., 2009a. Opracowanie metodyk monitoringu i klasyfikacji hydromorfologicznych elementów jakości jednolitych części wód rzecznych i jeziornych, zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej. ETAP II. Zadanie 2 i 3. Kod CPV: 9071 1500-9. Nomenklatura wg CPV: 90711500-9. Poznań listopad 2009 roku GEPOL sp. z o.o., Poznań.
 • Ilnicki P., Gołdyn R., Murat-Błażejewska S., Soszka H., Górecki K., Grzybowski M., Krzemińska a., Lewandowski P., Skocki K., Bedryj M., Cichy W. & Marcinkiewicz M., 2009b. Opracowanie metodyk monitoringu i klasyfikacji hydromorfologicznych elementów jakości jednolitych części wód rzecznych i jeziornych, zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej. ETAP I. Zadanie 1. Kod CPV: 9071 1500-9. Nomenklatura wg CPV: 90711500-9. Poznań 15 luty 2009 roku. GEPOL sp. z o.o., Poznań.
 • Ilnicki R., Górecki K., Grzybowski M., Krzemińska A., Lewandowski R. & Sojka M., 2010a. Principles of hydromor- phological surveys of Polish rivers. J. Water Land Dev.: 143-13.
 • Ilnicki R., Górecki K., Grzybowski M., Krzemińska A., Lewandowski R. & Sojka M., 2010. Ecological quality classes of river hydromorphology in Poland. J. Water Land Dev.: 15-27.
 • Jusik Sz., 2005. Hydromorfologiczne wskaźniki syntetyczne: Habitat Quality Assessment (HQA) i Habitat Modification Score (HMS). Cz. 3. In: Zastosowanie metod hydromorfologicznych w ocenie stanu ekologicznego rzek. AR Poznań, Poznań: 1-15 (mscr).
 • Kondracki J., 2002. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.
 • Matuszkiewicz J.M., 1993. Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski. Prace Geogr. 158: 5-107.
 • Matuszkiewicz J.M., 2001. Zespoły leśne Polski. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa. pp. 358
 • Matuszkiewicz W., 1974. Teoretyczno-metodyczne podstawy badań roślinności jako elementu krajobrazu i obiektu użytkowania rekreacyjnego. Wiadomości Ekologiczne 20(1): 3-13.
 • Milner N.J., Wyatt R.J. & Broad K., 1998. HABSCORE - applications and future developments of related habitat models. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 8(4): 633-644.
 • Monitoring Guidance on Monitoring for the Water Framework Directive. Final Version 23 January 2003, Water Framework Directive Common Implementation Strategy Working Group 2.7.
 • Norris R.H., Prosser I., Young B., Liston P., Bauer N., Da vies N., Dyer F., Linke S. & Thoms M., 2001. The Assessment of River Condition. An Audit of the Ecological Condition of Australian Rivers. Final Report submitted to the National Land and Water Resources. Audit.
 • Parsons M., Thoms M. & Norris R., 2002. Australian River Assessment System: Review of Physical River Assessment Methods - A Biological Perspective. Cooperative Research Centre for Freshwater Ecology, Monitoring River Health Initiative Technical Report Number 21. Environment Australia
 • Raven P.J., Boon P.J., Dawson F.H. & Ferguson A.J.D., 1998. Towards an integrated approach to classifying and evaluating rivers in the UK. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 8: 383-393.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.U. z dnia 28 września 2004 r. nr 220, poz. 2237).
 • Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z dnia 28 lipca 2004 r., nr 168, poz. 1764).
 • Rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 21 z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko- mazurskiego (Olsztyn, dnia 22 kwietnia 2003 r.), War- mi.03.52.725.
 • Szosziewicz K.J, Staniszewski R., Jusik Sz. & Zgoła T., 2005. Możliwości wykorzystania systemu River Habitat Survey w ocenie hydromorfologicznej rzek na potrzeby Ramowej Dyrektywy Wodnej. Ecostatus. Ogólnopolska Konferencja „Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej. Ocena stanu ekologicznego wód w Polsce". Łódź: 42-43.
 • Terlecki J., Kozłowski J., Dostatni D., Hliwa P., Józsa V., Martyniak A., Przybylski M. & Wziątek B., 2004. Ichtiofauna rzeki Łyny oraz Gubra, Dajny i Sajny. Roczniki Naukowe PZW, 17: 35-54.
 • Tomaszewicz H., 1979. Roślinność wodna i szuwarowa Polski. Rozprawy UW, Warszawa.
 • WIOS Olsztyn, 2009. Badania monitoringowe wód powierzchniowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w 2008 r. (http://www.pios.gov.pl/olsztyn/wodypow/ wodypow04.html).
 • Zarzycki K, Wojewoda H. & Heinrich Z., 1992. Lista roślin zagrożonych w Polsce. Instytut Botaniki im. W. Szafera. Polska Akademia Nauk., Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-23a40c07-731b-4c38-85de-6c7de8f3a3a0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.