PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 14 | 2 |
Tytuł artykułu

Wewnętrzne uwarunkowania działalności organizacyjnej Sekcji Narciarskiej I Lwowskiego Klubu Sportowego "Czarni" w latach 1920-1939

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Personal strand of the organizational activity of the Ski Section in the First Sports Club of Lviv "Czarni" in 1920-1939
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Pierwsze próby utworzenia sekcji narciarskiej w I LKS „Czarni” datuje się na 1912 rok. Do formalnego powstania Sekcji Narciarskiej doszło jednak dopiero 13 stycznia 1920 roku. Sekcję za-łożono w oparciu na własnym statucie, a w 1923 roku przekształcono ją na sekcję regulaminową I LKS Czarni. SN Czarnych została utworzona przez działaczy, którzy jeszcze przed I wojną świa-tową czynnie uprawiali narciarstwo w I LKS Czarni. Pierwszym prezesem sekcji został Bernard Rappaport; przez lata pełnił w niej różne funkcje, by w 1935 roku ponownie zostać wybranym prezesem. Wieloletnimi działaczami sekcji byli, m.in.: W. Fuchs-Dybowski, L. Pawłowski, Sz. Witkowski, Z. Rucker, T. Stobiecki, J. Jarzyna, L. Dudryk, A. Bischof. Kierunki działalności wyznaczane przez kolejne walne zebrania SN Czarnych były typowe dla działalności ówczesnych organizacji narciarskich. Organizowano szkolenia, wycieczki, zawody, prezentacje i odczyty. Przyjęcie SN Czarnych do Polskiego Związku Narciarskiego (PZN) w 1921 roku otworzyło drogę innym sekcjom narciarskim stowarzyszeń sportowych do członkostwa w PZN, a starania SN Czarnych o konsolidację lwowskich organizacji narciarskich dały początek istotnym zmianom or-ganizacyjnym w PZN, jakim było utworzenie okręgów PZN.
EN
The First Sports Club of Lviv “Czarni” (I SCL “Czarni”) was founded by Polish before the I War World. The main aim of activity its members was football. Therefore they practised many sports. Skiing was one of most popular. First attempts to establish a ski section in the I SCL were made in 1912 . However, it was not until the 13th of January 1920 that the Ski Section was formal-ly set up on the grounds of the standalone statute and not until 1923 that it was transformed into the statutory section of the I SCL “Czarni”. The Ski Section was formed by those members of the I SCL who did skiing actively before World War I. The first member who became the president of the section was Robert Rappaport. He was reelected as president in 1935 after performing many different functions in the section. The longstanding activists of the Ski Section were also, among others: W. Fuchs-Dybowski, L. Pawłowski, Sz. Witkowski, Z. Rucker, T. Stobiecki, J. Jarzyna, L. Dudryk and A. Bischof. The goals successively set by the Ski Section general meetings were typical for ski clubs of that time. They included: organization of training courses, excursions, ski competition, presentations and lectures. In 1921 the Ski Section of I SCL “Czarni” was included in Polish Ski Federation, enabling other ski sections of sports clubs to be a member of it as well. What is more, the Ski Section's efforts to consolidate ski clubs of Lviv leaded to as important or-ganizational change of Polish Ski Federation as formation of Polish Ski Federation districts.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
14
Numer
2
Opis fizyczny
s.45-59,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Wydział Pedagogiczny, Akademia im.Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa
Bibliografia
 • A. Źródła
 • I. Źródła drukowane
 • „Remis” biuletyn informacyjny Polskiego Klubu Kolekcjonerów Sportowych, 1998, nr 1.
 • PZN, Sprawozdanie z działalności za sezony 1937–1939, Kraków 1939.
 • II. Prasa
 • „Gazeta Lwowska” 1935, 1936.
 • „Narciarstwo Polskie”, t. 1, Kraków 1925.
 • „Przegląd Sportowy” 1921.
 • „Słowo Polskie” 1920–1924, 1929, 1931.
 • „Turysta w Polsce” 1938.
 • „Wiek Nowy” 1924–1927.
 • III. Źródła internetowe
 • Cracovia Leopolis: http://www.cracovia-leopolis.pl/index.php?pokaz=sylwetki &id=1898 [stan z 4.09.2015].
 • Internetowy Polski Słownik Biograficzny: http://www.ipsb.nina.gov.pl/ index.php/a/jozef-antoni-markowski [stan z 4.09.2015].
 • B. Literatura
 • Biedrzycka A., Kalendarium Lwowa 1918–1939, Universitas, Kraków 2012.
 • Dudek D., Pojęcie klubu sportowego, „Studia Humanistyczne”, AWF Kraków 2005, nr 5, s. 17–28.
 • Gowarzewski A., Lwów i Wilno w ekstraklasie, dzieje polskiego futbolu kreso-wego, Katowice 1997.
 • Janicki J., Ni ma jak Lwów. Krótki przewodnik po Lwowie, Warszawa 1990. Michalski Cz., Życie sportowe miasta Lwowa w pierwszym dwudziestoleciu ubiegłego wieku, [w:] R. Wasztyl (red.), Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej, „Zeszyty Naukowe Akademii Wycho-wania Fizycznego w Krakowie”, nr 85, Wydanie specjalne, Kraków 2002, s. 167–176.
 • Pręgowski Z., Dzieje narciarstwa polskiego do 1914 r., Warszawa 1994.
 • Włodek P., Kulewski A., Lwów. Przewodnik, Pruszków 2006.
 • Zaborniak S., Kultura fizyczna ludności ukraińskiej na ziemiach polskich (1868–1939), Rzeszów 2007.
 • Zaborniak S., Skoki narciarskie w Polsce w latach 1907–1939, Rzeszów – Kro-sno 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-23986f1e-0408-40ca-9990-c992cb6a8547
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.