PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 70 | 4 |
Tytuł artykułu

Pre-pregnancy nutritional status versus maternal weight gain and neonatal size

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Background. Maternal weight during pregnancy may affect both, the course of pregnancy and the anthropometric parameters of the newborn. The steadily growing problem of excessive weight in reproductive-age women is associated with the risk for gestational obesity and its negative consequences for the infant. Objectives. The aims of the study were to analyze the following: (i) maternal weight gain as compared to the pre-pregnancy BMI, and (ii) the link between maternal weight and other environmental factors versus neonatal size. Material and methods. The study was conducted among 94 women in singleton term pregnancy, who delivered at the Department of Obstetrics, Gynecology and Oncology, Medical University of Warsaw. The American Institute of Medicine criteria for the recommended weight gain were followed. Multivariate logistic regression model and multiple regression analysis were used for statistical analysis. Results. Normal weight gain was observed in only one-third of the subjects, while excess weight gain was detected in as many as 42.5% of the women. Active smokers were at a 4-fold higher risk for excess weight gain as compared to nonsmokers (OR 4.13, 95% CI 1.19 - 14.34, p = 0.026). Infants born to mothers with insufficient weight gain (24.5% of the mothers) were lighter by 302 g (p=0.0405) and shorter by 2.4 cm (p=0.0025) as compared to those born to mothers with normal weight gain. Conclusions. Maternal weight gain in most of our subjects was not compliant with the current recommendations, regardless of the pre-pregnancy BMI. Inadequate pregnancy weight gain negatively affects the anthropometric parameters of the newborn.
PL
Wprowadzenie. Masa ciała matki w okresie ciąży może mieć wpływ na przebieg ciąży i parametry antropometryczne noworodka. Narastający, już u kobiet w wieku rozrodczym problem nadmiernej masy ciała niesie ze sobą ryzyko otyłości ciężarnych i jej konsekwencji u dziecka. Cel. Celem badania była analiza przyrostu masy ciała kobiet, w zależności od przedciążowego wskaźnika BMI oraz analiza związku, pomiędzy przyrostem masy ciała i innymi czynnikami środowiskowymi, a wielkością noworodków. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród 94 kobiet w ciąży pojedynczej, które urodziły w terminie w Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zalecany przyrost masy ciała przyjęto według kryteriów opracowanych przez amerykański Institute of Medicine. W analizie statystycznej wyników wykorzystano wielowymiarową analizę regresji logistycznej i wieloczynnikową analizę regresji. Wyniki. Prawidłowy przyrost masy ciała miała tylko 1/3 pacjentek, a największy odsetek dotyczył przyrostu nadmiernego (42,5%). Kobiety palące w czasie ciąży miały ponad 4-krotnie większe ryzyko zbyt dużego przyrostu masy ciała, w porównaniu do kobiet ciężarnych niepalących (OR 4.13, 95% CI 1.19 - 14.34, p = 0,026). Noworodki matek z małym przyrostem masy ciała (24,5% matek) były o 302 g lżejsze (p=0,0405) i o 2,4 cm krótsze (p=0,0025), niż noworodki matek z przyrostem prawidłowym. Wnioski. Ciążowy przyrost masy ciała większości badanych kobiet odbiegał od aktualnych zaleceń, niezależnie od przedciążowego wskaźnika BMI. Negatywny wpływ na parametry antropometryczne noworodków miał zbyt mały przyrost masy ciała matek.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
70
Numer
4
Opis fizyczny
p.377-384,ref.
Twórcy
 • Institute of Food and Nutrition, Department of Nutrition and Dietetics with Clinic of Metabolic Diseases and Gastroenterology, Powsinska str. 61/63, 02-903 Warsaw, Poland
autor
 • Institute of Food and Nutrition, Department of Nutrition and Dietetics with Clinic of Metabolic Diseases and Gastroenterology, Powsinska str. 61/63, 02-903 Warsaw, Poland
Bibliografia
 • 1. Berner-Trąbska M., Kowalska-Koprek U., Karowicz-Bilińska A., Brzozowska M., Estemberg D., Orłowska K., Kuś E.: Wpływ nadwagi lub otyłości u ciężarnych na przebieg ciąży i okresu okołoporodowego z uwzględnieniem stanu urodzeniowego noworodka w oparciu o materiał kliniczny. Ginekol Pol 2009;80:845-850 (in Polish).
 • 2. Bzikowska A., Czerwonogrodzka-Senczyna A., Riahi A., Weker H.: Nutritional value of daily food rations of overweight and normal weight pregnant women. Rocz Panstw Zakl Hig 2017;68(4):375-379.
 • 3. Cai L., Tao J., Li X., Lin L., Ma J., Jing J., Chen Y.: Association between the full range of birth weight and childhood weight status: by gestational age. Eur J Clin Nutr 2018; doi:10.1038/s41430-018-0343-3.
 • 4. Catalano P., de Mouzon S.H.: Maternal obesity and metabolic risk to the offspring: why lifestyle interventions may have not achieved the desired outcomes. Int J Obes (Lond) 2015;39(4):642-649 doi: 10.1038/ijo.2015.15.
 • 5. Cnattingius S., Villamor E., Lagerros Y.T., Wikström A.K., Granath F.: High birth weight and obesity-a vicious circle across generations. Int J Obes (Lond) 2012;36(10):1320-1324 doi: 10.1038/ijo.2011.248.
 • 6. Goldstein R.F., Abell S.K., Ranasinha S., Misso M.L., Boyle J.A., Harrison C.L., Black M.H., Li N., Hu G., Corrado F., Hegaard H., Kim Y.J., Haugen M., Song W.O., Kim M.H., Bogaerts A., Devlieger R., Chung J.H., Teede H.J.: Gestational weight gain across continents and ethnicity: systematic review and meta-analysis of maternal and infant outcomes in more than one million women. BMC Med 2018;16(1):153 doi: 10.1186/s12916-018-1128-1.
 • 7. Goldstein R.F., Abell S.K., Ranasinha S., Misso M., Boyle J.A., Black M.H., Li N., Hu G., Corrado F., Rode L., Kim Y.J., Haugen M., Song W.O., Kim M.H., Bogaerts A., Devlieger R., Chung J.H., Teede H.J.: Association of Gestational Weight Gain With Maternal and Infant Outcomes: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA 2017;317(21):2207-2225 doi: 10.1001/jama.2017.3635.
 • 8. Haile Z.T., Chavan B., Teweldeberhan A.K., Chertok I.R.A., Francescon J.: Gestational weight gain and unplanned or emergency cesarean delivery in the United States. Women Birth 2019;32(3):263-269 doi: 10.1016/j.wombi.2018.07.011.
 • 9. Jebeile H., Mijatovic J., Louie J.C.Y., Prvan T., Brand-Miller J.C.: Systematic review and meta-analysis of energy intake and weight gain in pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2016; 214(4):465-483 doi: 10.1016/j.ajog.2015.12.049.
 • 10. Kc K., Shakya S., Zhang H.: Gestational diabetes mellitus and macrosomia: a literature review. Ann Nutr Metab 2015;66 Suppl 2:14-20 doi: 10.1159/000371628.
 • 11. Kocyłowski R., Lewicka I., Grzesiak M., Gaj Z., Sobańska A., Poznaniak J., Kaisenberg C., Suliburska J.: Assessment of dietary intake and mineral status in pregnant women. Arch Gynecol Obstet 2018; 297(6):1433-1440 doi: 10.1007/s00404-018-4744-2.
 • 12. Lindberg S., Anderson C., Pillai P., Tandias A., Arndt B., Hanrahan L.: Prevalence and Predictors of Unhealthy Weight Gain in Pregnancy.WMJ 2016;115(5):233-237.
 • 13. Liu P., Xu L, Wang Y., Zhang Y., Du Y., Sun Y., Wang Z.: Association between perinatal outcomes and maternal pre-pregnancy body mass index. Obes Rev 2016;17(11):1091-1102 doi: 10.1111/obr.12455.
 • 14. Nomura K., Kido M., Tanabe A., Nagashima K., Takenoshita S., Ando K.: Investigation of optimal weight gain during pregnancy for Japanese Women. Scientific Reports 2017;(7) doi:10.1038/s41598-017-02863-1.
 • 15. Nowak M., Kalwa M., Oleksy P., Marszalek K., Radon-Pokracka M., Huras H.: The relationship between prepregnancy BMI, gestational weight gain and neonatal birth weight: a retrospective cohort study. Ginekol Pol 2019;90(1):50-54 doi: 10.5603/GP.2019.0008.
 • 16. Oken E.: Routine weighing of women during pregnancy is of limited value and should be abandoned: AGAINST: Routine weighing in pregnancy is the first step to preventing adverse birth outcomes. BJOG 2015;122(8):1101. doi: 10.1111/1471-0528.13408.
 • 17. Ordinance of the Minister of Health of August 16, 2018 on the standards of perinatal care. Dziennik Ustaw [Journal of Laws], item 1756 (in Polish).
 • 18. Polish Society of Gynecologists and Obstetricians Guidelines on Care of Women with Obesity in Pregnancy. Ginekol Pol. 2012; 83(10): 795-799 (in Polish).
 • 19. Santos S., Eekhout I., Voerman E., Gaillard R., Barros H., Charles M.A., Chatzi L., Chevrier C., Chrousos G.P., Corpeleijn E., Costet N., Crozier S., Doyon M., Eggesbø M., Fantini M.P., Farchi S., Forastiere F., Gagliardi L., Georgiu V., Godfrey K.M., Gori D., Grote V., Hanke W., Hertz-Picciotto I., Heude B., Hivert M.F., Hryhorczuk D., Huang R.C., Inskip H., Jusko T.A., Karvonen A.M., Koletzko B., Küpers L.K., Lagström H., Lawlor D.A., Lehmann I., Lopez-Espinosa M.J., Magnus P., Majewska R., Mäkelä J., Manios Y., McDonald S.W., Mommers M., Morgen C.S., Moschonis G., Murínová Ľ., Newnham J., Nohr E.A., Andersen A.N., Oken E., Oostvogels A.J.J.M., Pac A., Papadopoulou E., Pekkanen J., Pizzi C., Polanska K., Porta D., Richiardi L., Rifas-Shiman S.L., Roeleveld N., Santa-Marina L., Santos A.C., Smit H.A., Sørensen T.I.A., Standl M., Stanislawski M., Stoltenberg C., Thiering E., Thijs C., Torrent M., Tough S.C., Trnovec T., van Gelder M.M.H.J., van Rossem L., von Berg A., Vrijheid M., Vrijkotte T.G.M., Zvinchuk O., van Buuren S., Jaddoe V.W.V.: Gestational weight gain charts for different body mass index groups for women in Europe, North America, and Oceania. BMC Med 2018;16(1):201 doi: 10.1186/s12916-018-1189-1.
 • 20. Schumacher T.L., Weatherall L., Keogh L., Sutherland K., Collins C.E., Pringle K.G., Rae K.M.: Reprint of characterizing gestational weight gain in a cohort of indigenous Australian women. Midwifery 2019: 74: 148-156, doi: 10.1016/j.midw.2018.11.004.
 • 21. Scott C., Andersen C.T., Valdez N., Mardones F., Nohr E.A., Poston L., Loetscher K.C., Abrams B.: No global consensus: a cross-sectional survey of maternal weight policies. BMC Pregnancy Childbirth 2014;14:167 doi: 10.1186/1471-2393-14-167.
 • 22. Shao T., Tao H., Ni L., Sun Y., Yan S., Gu C., Cao H., Huang K., Hao J., Tao F.: Maternal pre-pregnancy body mass index and gestational weight gain with preschool children’s overweight and obesity. Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi 2016;50(2):123-128 doi: 10.3760/cma.j.issn.0253-9624.2016.02.005.
 • 23. Simmons D., Devlieger R., van Assche A., Galjaard S., Corcoy R., Adelantado J.M., Dunne F., Desoye G., Kautzky-Willer A., Damm P., Mathiesen E.R., Jensen D.M., Andersen L.L.T., Lapolla A., Dalfra M.G., Bertolotto A., Wender-Ozegowska E., Zawiejska A., Hill D., Snoek F.J., van Poppel M.N.M.: Association between Gestational Weight Gain, Gestational Diabetes Risk, and Obstetric Outcomes: A Randomized Controlled Trial Post Hoc Analysis. Nutrients 2018;10(11) doi: 10.3390/nu10111568.
 • 24. Suliga E., Adamczyk-Gruszka O.K.: Health behaviours of pregnant women and gestational weight gains – a pilot study. Medical Studies/Studia Medyczne 2015; 31(3):161-167 doi: 10.5114/ms.2015.54753.
 • 25. Suliga E., Rokita W., Adamczyk-Gruszka O., Pazera G., Cieśla E., Głuszek S.: Factors associated with gestational weight gain: a cross-sectional survey. BMC Pregnancy and Childbirth. 2018;18:465 doi.org/10.1186/s12884-018-2112-7.
 • 26. Swierzewska P., Kosiński M., Wójcik M., Dworacka M., Cypryk K.: Family, anthropometric and biochemical factors affecting birth weight of infants born to GDM women. Ginekol Pol 2015;86(7):499-503.
 • 27. Szostak-Węgierek D., Szamotulska K., Szponar L.: Wpływ stanu odżywienia matki na masę ciała noworodka. Gin Pol 2004; 75.9 (in Polish).
 • 28. Walker R., Bennett C., Blumfield M., Gwini S., Ma J., Wang F., Wan Y., Truby H.: Attenuating Pregnancy Weight Gain-What Works and Why: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients 2018;10(7) doi: 10.3390/nu10070944.
 • 29. Wang N., Ding Y., Wu J.: Effects of pre-pregnancy body mass index and gestational weight gain on neonatal birth weight in women with gestational diabetes mellitus. Early Hum Dev 2018;124:17-2 doi: 10.1016/j.earlhumdev.2018.07.008.
 • 30. Wdowiak A., Kanadys K., Lewicka M., Bakalczuk G., Bąk M.: Przyrost masy ciała w ciąży a wybrane elementy oceny stanu noworodka. Probl Hig Epidemiol 2011; 92(2): 281-285 (in Polish).
 • 31. Weight Gain During Pregnancy: Reexamining the Guidelines. Institute of Medicine and National Research Council. Washington (DC): National Academies Press (US); 2009.
 • 32. Wendland E., Torloni M.R., Falavigna M., Trujillo J., Dode M.E., Campos M.A., Duncan B.B., Schmidt M.I.: Gestational diabetes and pregnancy outcomes – a systematic review of the World Health Organization (WHO) and the International Association of Diabetes in Pregnancy Study Groups (IADPSG) diagnostic criteria. BMC Pregnancy Childbirth 2012; 12, 23 doi: 10.1186/1471-2393-12-23.
 • 33. Wierzejska R., Jarosz M., Stelmachów J., Sawicki W., Siuba M.: Gestational weight gain by pre-pregnancy BMI. Postępy Nauk Medycznych/Progress in Medicine 2011; 9:718-723.
 • 34. Zhang D., Zhang L., Wang Z.: The relationship between maternal weight gain in pregnancy and newborn weight. Women and Birth 2019;32:270-275 doi. org/10.1016/j.wombi.2018.08.002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-236d2dd5-d89c-486a-9fc1-2d5ae906ae8a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.