PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 52 | 1 |
Tytuł artykułu

Co-occurrence of predators of black bean aphid (Aphis fabae Scop.) on Philadelphus coronarius

Autorzy
Warianty tytułu
PL
Współwystępowanie drapieżców mszycy burakowej (Aphis fabae Scop.) na jaśminowcu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie wzajemnego oddziaływania pomiędzy poszczególnymi grupami afidofagów oraz ich stadiami rozwojowymi na ich występowanie w koloniach mszycy burakowej na jaśminowcu, w początkowym okresie rozwoju populacji szkodnika. Uzyskane wartości wskaźników Agrella były dla poszczególnych grup drapieżców i ich stadiów rozwojowych niskie. Spośród badanych grup drapieżców największą wzajemną tolerancję obserwowano w przypadku bzygowatych i biedronkowatych. Dość często w tych samych koloniach mszycy znajdywano jaja i larwy Syrphidae oraz jaja Syrphidae i jaja Coccinellidae. Odnotowana, dość wysoka wartość wskaźnika Ag w przypadku jaj Syrphidae i mrówkowatych, wynikała z wysokiej frekwencji obu wymienionych organizmów.
EN
The aim of the investigations was to determine the effect of interaction between individual aphidophagous groups and their developmental stages on their occurrence in Aphis fabae Scop. colonies in the initial period of the pest population development on syringa bush. The obtained values of Agrell indices were low for individual predator groups and their developmental stages. Among the analyzed predator groups the highest mutual tolerance was stated for Syrphidae and Coccinellidae. Syrphidae eggs and larvae, Syrphidae eggs, and Coccinellidae eggs were often found in the same aphid colonies. A high value of Ag index for Syprhidae eggs and Formicidae resulted from a high frequency of both organisms mentioned above.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
52
Numer
1
Opis fizyczny
s.20-25,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego, Uniwersytet Rolniczy im.Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al.Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
Bibliografia
 • Alhmedi A., Francis F., Bodson B., Haubruge E. 2007. Intraguild interactions of aphidophagous predators in fields: effect of Coccinella septempunctata and Episyrphus balteatus occurrence on aphid infested plants. Comm. Appl. Biol. Sci., Ghent University 72/3: 381–390.
 • Almohamad R., Verheggen F.J., Francis F., Lognay G., Haubruge E. 2010. Assessment of oviposition site quality by aphidophagous hoverflies: reaction to conspecific larvae. Animal Behav. 79 (3): 589–594.
 • Banks C.J., Macaulay E.D.M. 1967. Effects of Aphis fabae Scop. and of its attendant ants and insect predators on yields of field beans (Vicia faba L.). Ann. Appl. Biol. 60: 445–453.
 • Doumbia M., Hemptinne J.L., Dixon A.F.G. 1998. Assessment of patch quality by ladybirds: role of larval tracks. Oecologia 113: 197–202.
 • Górny M., Grüm L. 1981. Metody Stosowane w Zoologii Gleby. PWN, Warszawa, 483 ss.
 • Gospodarek J. 2007. Diptera Syrphidae in urban environment with various degree of pollution. Ecol. Chem. Eng. 14 (9): 949–956.
 • Gospodarek J. 2012. Występowanie mszycy burakowej Aphis fabae Scop. oraz jej drapieżców na bobie w warunkach zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi. Zesz. Nauk. UR Kraków 480 (357), Seria Rozprawy, 207 ss.
 • Hemptinne J.L., Dixon A.F.G., Coffin J. 1992. Attack strategy of ladybird beetles (Coccinellidae): factors shaping their numerical response. Oecologia 90: 238–245.
 • Hemptinne J.L., Doucet J.L., Gaspar C. 1993. How do ladybirds and syrphids respond to aphids in the field. IOBC/WPRS Bull. 17 (4): 101–111.
 • Honĕk A. 1980. Population density of aphids at the time of settling and ovariole maturation in Cocinella septempunctata (Col.: Coccinellidae). Entomophaga 25: 427–430.
 • Jaworska M., Gospodarek J. 2003a. Wpływ wapnowania i nawożenia magnezowego w warunkach gleby zanieczyszczonej metalami ciężkimi na wrogów naturalnych mszycy trzmielinowo-burakowej (Aphis fabae Scop.). Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 43 (1): 157–163.
 • Jaworska M., Gospodarek J. 2003b. Effect of soil contamination with heavy metals on natural enemies of Aphis fabae on seed fodder beets (Beta vulgaris). Chem. Inż. Ekol. 10 (3–4): 297–302.
 • Merlin J., Lemaitre O., Gregoire J.C. 1996. Chemical cues produced by conspecific larvae deter oviposition by the coccidophagous ladybird beetle, Cryptolaemus montrouzieri. Entomol. Exp. Appl. 79: 147–151.
 • Oliver T.H., Timms J.E.L., Taylor A., Leather S.R. 2006. Oviposition responses to patch quality in the larch ladybird Aphidecta obliterata (Coleoptera: Coccinellidae): effects of aphid density, and con- and heterospecific tracks. Bull. Entomol. Res. 96: 25–34.
 • Sloggett J.J., Majerus M.E.N. 2003. Adaptations of Coccinella magnifica, a myrmecophilous coccinellid, to aggression by wood ants (Formica rufa group). II. Larval behaviour, and ladybird oviposition location. Eur. J. Entomol. 100: 337–344.
 • Stadler B., Dixon A.F.G. 1999. Ant attendance in aphis: why different degrees of myrmecophily? Ecol. Entomol. 24: 363–369.
 • Styrsky J.D., Eubanks M.D. 2007. Ecological consequences of interactions between ants and honeydew-producing insects. Proc. Royal Soc. B 274: 151–164.
 • Winiarska W. 1997. Wrogowie naturalni mszyc kompleksu Aphis fabae Scop. (Aphididae) na wybranych gatunkach chwastów terenów zieleni miejskiej Lublina. Rozprawa habilitacyjna, AR Lublin, 80 ss.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2356ea99-0c39-47ee-a937-58eb3e7e84c6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.