PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 2[44] |
Tytuł artykułu

Determinants for liquid biofuels production in Poland after 2006 – model approach

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Determinanty produkcji biopaliw ciekłych w Polsce po 2006 roku – ujęcie modelow
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Liquid biofuels from agricultural raw materials (mainly cereals and oilseeds) are produced in Poland on an industrial scale since 2005. Poland, implementing guidelines for the energy policy of the European Union, is committed to ensuring that the share of liquid biofuels in the total fuel consumption in transport is at least 10% by 2020. On the one hand, the development of the liquid biofuels market is dependent on institutional factors (legal and administrative regulations), and on the other hand, primarily on the condition of agricultural raw materials markets (supply-demand relationships and prices) and macroeconomics factors, mainly crude oil prices. This paper is aimed at the empirical identification of determinants for the production of liquid biofuels (bioethanol and biodiesel) in Poland. For this purpose, two econometric models based on multiple regression were built based on multiple regression, indicating exactly which factors contribute to the increase or decrease in the production of liquid biofuels. For bioethanol, production importance are mainly sales of bioethanol. The variables concerning the cereals market (prices, purchase and export) and macroeconomic factors – interest rate, GDP growth rate (change) and USD/ PLN exchange rate. Important determinants for the biodiesel production include total sale of biodiesel, production of rapeseed oil, import of rapeseed and vegetable oils (rapeseed oil and palm oil) and their prices, as well as crude oil prices, which represent the macroeconomic environment.
PL
Biopaliwa ciekłe z surowców rolnych (przede wszystkim zbóż i roślin oleistych) wytwarza się w Polsce na skalę przemysłową od 2005 roku, jednak dynamiczny rozwój produkcji odnotowano kilka lat później. Polska, realizując wytyczne polityki energetycznej Unii Europejskiej, jest zobowiązana do zapewnienia udziału biopaliw płynnych w łącznym zużyciu paliw w transporcie w wysokości przynajmniej 10% do 2020 roku. Rozwój sektora biopaliw ciekłych jest więc zależny z jednej strony od czynników instytucjonalnych (regulacji prawno-administracyjnych), a z drugiej strony od sytuacji rynków rolnych (relacji podażowo-popytowych i cen) oraz czynników makroekonomicznych, w tym głównie cen ropy naftowej. Celem artykułu było empiryczne określenie determinant produkcji biopaliw ciekłych (bioetanolu oraz estrów) w Polsce. Dla jego realizacji zbudowano dwa modele bazujące na regresji wielorakiej, dokładnie wskazujące, które czynniki przyczyniają się do wzrostu bądź spadku produkcji biopaliw ciekłych. Dla produkcji bioetanolu znaczenie mają głównie sprzedaż tego biokomponentu, zmienne z rynku zbóż (ceny, skup oraz eksport), a spośród czynników makroekonomicznych – m.in. stopa procentowa oraz kurs USD/zł. Z kolei dla produkcji estrów istotnymi determinantami są m.in. sprzedaż estrów, produkcja oleju rzepakowego, import rzepaku i olejów roślinnych oraz ceny tych olejów, a także ceny ropy naftowej, które reprezentują makrootoczenie.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
p.263–275,ref.
Twórcy
Bibliografia
 • Abbott, P. C., Hurt, C., Tyner, W. E. (2008). What’s Driving Food Prices?, Farm Foundation Issue Report, Oak Brook, IL.
 • Ajanovic, A. (2011). Biofuels versus food production: Does biofuels production increase food prices? Energy, 36, 2070–2076.
 • Baffes, J. (2013). A framework for analyzing the interplay among food, fuels and biofuels. Global Food Sec., 2 (2), 110–116.
 • Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi. Retrieved Oct 2015 from: https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Handel-zagraniczny-artykulami-rolno-spozywczymi.
 • von Braun, J. (2007). The World Food Situation. New Driving Forces and Required Actions. Food Policy Report. Washington: International Food Policy Research Institute.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (2009).
 • Economic Research – Fred Economic Data, Crude Oil Prices: West Texas Intermediate (WTI). Retrieved Oct 2015 from: https://research.stlouisfed.org/fred2/series/DCOILWTICO/downloaddata.
 • Eurostat, Energy from renewable sources (shares). Retrieved Feb 2015 from: http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/shares.
 • Flach, B., Bendz, K., Krautgartner, R., Lieberz, S. (2013). EU Biofuels Annual 2013, GAIN Report Number: NL3034, USDA Foreign Agricultural Service.
 • Gao, F., Zhao, L., Wang, X. (2010). The Research Review about the effect of bio-fuel development on agricultural market and agriculture. Agric. Agric. Sci. Proc., 1, 488–494.
 • Główny Urząd Statystyczny (n.d.). Wskaźniki makroekonomiczne, arkusze: „PIENIĄDZ”, „WSKAŹNIKI CEN”. Retrieved Oct 2015 from: http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/.
 • Grzyb, A. (2013). Biopaliwa – zmiana przepisów unijnych. Retrieved April 2015 from: http://zzz.andrzejgrzyb.eu/aktualnoci/2368-andrzej-grzyb-qbiopaliwa-zmianaprzepisow-unijnychq.
 • Hryniewicz, M. (2008). Ocena efektywności ekonomicznej produkcji bioetanolu z ziaren zbóż jako komponentu do benzyn według technologii firmy Lurgi. Probl. Inż. Roln., 2, 175–183.
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Rynek Rolny, Biuletyn. Retrieved Jan 2016 from: http://www.ierigz.waw.pl/publikacje/rynek-rolny.
 • Michalski, T., Mystkowski, E. (2009). Ma w sobie energię. Agroenergetyka, 4 (30), 24–26.
 • Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz. (2010). Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne. Polska.
 • Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii i Analiz. (2014). Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne. Polska.
 • Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii i Analiz. (2015). Analiza sytuacji gospodarczej Polski w okresie I–VI 2015 r.
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (n.d.). Rynek roślin oleistych – Biuletyn informacyjny (and MRiRW data). Retrieved Jan 2016 from: http://www.minrol.gov.pl/Rynki-rolne/Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej/Biuletyny-Informacyjne/Rynek-roslin-oleistych.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (2015). Dz.U. poz. 775.
 • Poczta-Wajda, A. (2010). Nowoczesne techniki analityczne w kształceniu na studiach ekonomicznych. Materiały wspomagające korzystanie z oprogramowania statystycznego i ekonometrycznego. Poznań: Wyd. UEP.
 • Portal Gospodarczy (2014). Kraje UE za 7-procentowym limitem dla biopaliw z upraw rolnych. Retrieved Feb 2016 from: http://www.wnp.pl/wiadomosci/kraje-ueza-7-procentowym-limitem-dla-biopaliw-z-uprawrolnych, 240266_1_0_0.html.
 • Rosiak, E., Łopaciuk, W., Krzemiński, M. (2011). Produkcja biopaliw i jej wpływ na światowy rynek zbóż oraz roślin oleistych i tłuszczów roślinnych. Program Wieloletni 2011–2014, nr 29. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Rupilius, W. (2007). Palm Oil Based Biodiesel has greater potential for longevity, The Palm Oil Truth Foundation, 20.04.2007. Retrieved Jan 2016 from: www.carodiesel.com/publish/image.htm?code=260.
 • Rynek zbóż. Stan i perspektywy. (2009 – No 36; 2010 – No 39; 2014 – No 47). Analizy rynkowe. Warszawa: IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW.
 • Skarżyńska, A. (Ed.). (2011). Projekcja dochodów wybranych produktów rolniczych na 2013 rok. Program Wieloletni 2011–2014, nr 5. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Szajner, P. (2014). Wpływ sytuacji na światowym rynku na krajowy rynek produktów rolnożywnościowych. In: P. Szajner (Ed.), Monitoring rynków rolno-spożywczych w warunkach zmieniającej się sytuacji ekonomicznej (Synteza z wyników badań) (p. 9–37). Program Wieloletni 2011–2014, nr 140. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Szajner, P. (Ed.). (2015). Sytuacja na światowym rynku zbóż, roślin oleistych, cukru i biopaliw oraz jej wpływ na krajowe rynki produktów roślinnych i możliwości ich rozwoju. Program Wieloletni 2015–2019, nr 1. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Urząd Regulacji Energetyki – Rynki energii – Paliwa ciekłe – Biokomponenty i biopaliwa. Retrieved Oct 2015 from: http://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/paliwa-ciekle/biokomponenty-i-biopal.
 • Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (2014). Dz.U. poz. 457.
 • Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. poz. 1165.
 • Wigier, M. (Ed.). (2012). Wyzwania i ograniczenia długookresowego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Program Wieloletni 2011–2014, nr 42. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Zalewski, A. (2011). Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców (1). Program Wieloletni 2011–2014, nr 16. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Zalewski, A., Igras, J. (2012). Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców (2). Program Wieloletni 2011–2014, nr 37. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Zegar, J. S. (2012). Współczesne wyzwania rolnictwa. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-23341696-f9e9-4716-be4b-2d42ec4a82cf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.