PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 70 | 05 |
Tytuł artykułu

Społeczna odpowiedzialność producenta

Warianty tytułu
EN
Social responsibility of a producer
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule poruszono kilka zagadnień dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), odwołując się do dokumentów międzynarodowych. Szczególną uwagę zwrócono na normę ISO 26000 uwzględniając zagadnienie uczciwych praktyk operacyjnych, w tym przeciwdziałania korupcji. Polska od wejścia do Unii Europejskiej zrobiła ogromne postępy w zwalczaniu korupcji, na co wskazuje statystyka Transparency International. Na przykładzie przemysłu sokowniczego pokazano postęp w zakresie dostosowywania się biznesu do wymagań CSR, w tym zwłaszcza jeśli chodzi o uczciwą konkurencję. Konsekwentne działania (w tym np. wycofanie produktu z rynku) umożliwiły prawie całkowite wyeliminowanie zafałszowań na rynku soków i nektarów.
EN
The paper raised a number of issues relating to corporate social responsibility (CSR), referring to a few documents having an international dimension. Particular attention was paid to the ISO 26000 standard taking into account the issue of fair operating practices, including progress in fighting corruption. Since joining the European Union, Poland has made great progress in the fight against corruption, as evidenced by statistics of Transparency International. Taking an example of the juice industry progress in adapting the business to the reguirements of CSR was shown, especially when it concerns fair competition. Consistent actions (including e.g. withdrawal of the product from the market) enabled the almost complete elimination of adulteration in the market of juices and nectars.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
70
Numer
05
Opis fizyczny
s.10-14,rys., bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
autor
 • Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
autor
 • Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
Bibliografia
 • [1] Berger J.F.M., R.J. Kattenberg. 2012. Covenant between DQCS and the Dutch Food Safety Authority. Horizontal supervision - part of a risk based approach in the Netherlands. AIJN/EQCS workshop. October 24, 2012, Bruksela.
 • [2] ISO 26000, 2010. Norma PN-ISO 26000 Guidance on social responsibility. Norma międzynarodowa dotycząca społecznej odpowiedzialności. http://www.pkn.pl/iso-26000.
 • [3] Kodeks Etyki Żywnościowej 2013: Bezpieczeństwo i Higiena Żywności 04/111/2013 (http://www.bpj.com.pl/files/1845972167/hle/kodeks.pdf).
 • [4] ONZ. 2003. Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (Dz. U. 2007 r. nr 84, poz. 563).
 • [5] Płocharski W., J. Markowski, S. Skąpska, B. Groele. 2014. „12 lat aktywności Dobrowolnego Systemu Kontroli Jakości soków i nektarów (DSK) ”. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 59 (1): 8-10.
 • [6] RM 2014: „Rządowy program przeciwdziałania korupcji na lata 2014-2019”. Załącznik do uchwały nr 37 Rady Ministrówz dnia 1 kwietnia 2014 r. Monitor Polski z 28 kwietnia 2014 r. poz. 299.
 • [7] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, oraz zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006.
 • [8] Sznajder M. 2013: „Korzyści z wdrożenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (z uwzględnieniem koncepcji interesariuszy)”. Economics and Management (2): 194-211. DOI: 10.12846/j.em.2013.02.12.
 • [9] Ślęzak-Gładzik Iwona. 2013. „Społeczna odpowiedzialność w ujęciu normy międzynarodowej ISO 26000 Guidance on social responsibility”. Modern Management Review 18 (20) : 279-237.
 • [10] Transparency International „Corruption Perceptions Index”. www.transparency,org/ research/cpi/overview.
 • [11] UN 2000: „The ten principles of the UN Global Compact” https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-22b40d0e-58f1-4829-87b0-ae1c43e3278f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.