PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 77 |
Tytuł artykułu

Transition processes in selected socio-economic structures of rural areas and agriculture in Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
PL
Rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich wiąże się ze zmianami polegającymi na wzroście funkcji pozarolniczych i dezagraryzacji wiejskiej gospodarki. Poziom zaawansowania tego procesu świadczy o wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich. Ten proces znajduje odzwierciedlenie w zachodzących zmianach w społeczno-ekonomicznych strukturach wsi i rolnictwa, a analiza tych przeobrażeń była celem opracowania. Uzyskane wyniki wskazują na wzrost ruchliwości społecznej na obszarach wiejskich, zmianę wzorca migracji na wsi, przesunięcia ludności w ramach wsi z rodzin rolniczych do bezrolnych, spadek liczby gospodarstw i procesy koncentracji, dywersyfikację aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej i przekształcenia w źródłach utrzymania rodzin zamieszkujących wsie. Te przeobrażenia były połączone ze zmianami w wiejskiej sieci osadniczej. Stwierdzono, iż następujące zmiany strukturalne na polskiej wsi oraz w rolnictwie mają charakter trwały, wskazują na postępującą dezagraryzację, a dynamika tych przemian była wyraźnie większa po akcesji naszego kraju do UE niż po latach wcześniejszych.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
77
Opis fizyczny
p.35-46,ref.
Twórcy
 • Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute, Swietokrzyska 20, 00-002 Warsaw, Poland
Bibliografia
 • Adamowicz M. 1994. Strukturalne zmiany obszarów wiejskich w krajach Wspólnoty Europejskiej. Człow. I Śr.Vol.18, N (1). GPiK, 7.
 • Chmieliński P. 2013. Ludność wiejska na rynku pracy – zarobkowanie, bezrobocie, przedsiębiorczość i praca za granicą w latach 2005–2011. Warszawa, IERiGŻ-PIB, 7.
 • Chmieliński P., Otłowska A. 2009. Źródła utrzymania niechłopskich rodzin wiejskich. Warszawa, IERiGŻ-PIB, 9.
 • Karwat-Woźniak B. 2012. Ruchliwość wiejskich rodzin, w: Mobilność przestrzenna i społeczna ludności wiejskiej. Red. A. Wrzochalska. Warszawa, IERiGŻ-PIB, 82–110.
 • Karwat-Woźniak B. 2013. Zmiany w społeczno-ekonomicznych w uwarunkowaniach rozwojowych rolnictwa, J. Agribus. Rural Dev. 2 (28), 121–131.
 • Karwat-Woźniak B., Sikorska A. 2013. Migracje ludności wiejskiej w latach 2005–2011. Warszawa, IERiGŻ-PIB, 9–10.
 • Kijanowski P. 1998. Ruchliwość ludności wiejskiej w latach 1992–1996. IERiGŻ, Warszawa,10, 21.
 • Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych w Zasobie Własności Skarbu Państwa. 2013. Warszawa, ANR, 8.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej. 2012. Warszawa, GUS, 275.
 • Sikorska A. 1997. Ogólne informacje o badanych jednostkach osadniczych, w:. Charakterystyka wsi objętych badaniem w 1996 roku (wyniki ankiety IERiGŻ) IERiGŻ. Red. L. Ostrowski. Warszawa, IERiGŻ, 7–13.
 • Sikorska A. 1999. Struktura społeczno-demograficzna i wykształcenie ludności wiejskiej. Warszawa, IERiGŻ, 39–40.
 • Sikorska A. 2001. Zmiany w wielkości badanych wsi oraz mobilność rodzin, w: Przemiany strukturalne we wsiach objętych badaniem IERiGŻ w latach 1996–2000. Red. A. Sikorska. Warszawa, IERiGŻ, 7–15.
 • Sikorska A. 2006 a. Zmiany w wielkości badanych wsi oraz mobilność rodzi, w: Przemiany w strukturze społeczno-ekonomicznej wsi objętych badaniem IERiGŻ-PIB w latach 2000–2005. Red. A. Sikorska. Warszawa, IERiGŻ, 7–17.
 • Sikorska A. 2006 b. Źródła utrzymania rodzin użytkujących gospodarstwo rolne. Warszawa, IERiGŻ- PIB.7,17–18.
 • Sikorska A. 2013 a. Obrót ziemią a przemiany agrarne w indywidualnym rolnictwie, Zag. Ek. Rol. 1, 8–21.
 • Sikorska A. 2013 b. Przemiany w strukturze agrarnej indywidualnych gospodarstw rolnych. Warszawa, IREiGŻ-PIB, 16, 25.
 • Wielki słownik wyrazów obcych – PWN Dictionary of Loanwords. 2005. Warszawa, PWN, 835.
 • Wilkin J. 2009. Wielofunkcyjność rolnictwa – konceptualizacja i operacjonalizacja zjawiska. Wieś i Rol. 4, 4–29.
 • Zegar J.S. 2009. Struktura polskiego rolnictwa rodzinnego pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. Warszawa, IERiGŻ-PIB, 200.
 • Zwoliński Ł. 2006. Mobilność przestrzenna i społeczno-zawodowa ludności wiejskiej w latach 2000–2005. Warszawa, IERiGŻ-PIB, 30.
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-225d13d2-c3e0-4da0-b94e-4d2d420cf602
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.